Силабуси і робочі програми дисциплін

Силабус Міждисциплінарні методи зоології

Силабус Функціональна зоологія

Силабус Музейна справа та зоологічні колекції

Силабус Психологія розвитку особистості в культурно-освітньому просторі

Силабус Управління науковими проектами

Силабус Методика наукового аналізу та розробки дисертаційного проекту

Силабус Філософія сучасного світу

Силабус Порівняльна анатомія тварин

Силабус Практичні аспекти орнітології

Силабус Новітні методи хорології (ареалогії)

Силабус Педпрактика

РП Сучасні ІКТ

Силабус Академічне письмо

Силабус_Вища освіта та європейський освітній простір

Силабус Іноземна мова у науковому спілкуванні

Силабус Хімія біологічно активних сполук

ОК_05_Концепції системної біології

ОК_06_Аналіз даних та моделювання в біології

РП Хімія біологічно активних сполук

РП Вища освіта та європейський освітній простір