Історія факультету

Хіміко-біологічний факультет був створений згідно наказу ректору МГПІ № 173 від 16.07.1975 р. «Про розділення біологічного факультету на природно-географічний та хіміко-біологічний». Передумовою для його створення було відкриття спеціальності «хімія-біологія» в 1974 році.

Становлення факультету відбувалося завдяки плідній праці багатьох учених  флориста та геоботаніка кандидата біологічних наук, доцента Д.І. Сакало, фізіолога рослин кандидата біологічних наук, доцента Л.С. Лук’янова, зоолога кандидата біологічних наук, доцента. Б.А. Янковського, цитолога доктора біологічних наук, професора Ю.П. Антипчука, кандидата хімічних наук, доцента Г.І. Лисенко, кандидата технічних наук, доцента Н.М. Воронцової, кандидата технічних наук, професора Т.І. Хорошилової та багатьох інших.

Деканами хіміко-біологічного факультету були:

Дятлов Володимир Миколайович

кандидат біологічних наук, доцент

01.09.1975-12.10.1981рр.

Сізов Степан Степанович

кандидат біологічних наук, доцент

12.10.1981-31.07.1982рр.

Незнаєв Павло Дмитрович

кандидат біологічних наук, доцент

01.08.1982-30.06.1997рр.

Антоновська Лариса Віталіївна

кандидат біологічних наук, доцент

26.08.1997-11.01.2010рр.

Мацюра Олександр Володимирович

доктор біологічних наук, професор

11.01.2010-26.08.2014рр.

Данченко Олена Олександрівна

доктор сільскогосподарських наук, професор

08.09.2014-01.03.2017рр.

Хромишев Віталій Олександрович

На даний час деканом факультету є кандидат технічних наук, доцент

За роки існування факультет підготував близько десяти тисяч висококваліфікованих учителів, більшість з яких успішно працює в загальноосвітніх школах, навчальних закладах нового типу (гімназіях, ліцеях, коледжах), вищих навчальних закладах і наукових установах в Україні та за її межами. Зараз на факультеті навчається понад 300 студентів.

Сьогодні на факультеті готують фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія), 014.06 Середня освіта (Хімія), 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 205 Лісове господарство, 206 Садове-паркове господарство. Крім цього на факультеті здійснюється підготовка докторів філософії (Ph.D.) за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 091 Біологія, 101 Екологія.

Навчальний процес забезпечують майстри педагогічної справи  доктори наук, професори А.М. Солоненко, І.А. Мальцева, І.П. Аносов, О.С. Максимов, О.О. Данченко, О.І. Кошелєв, Т.І. Станишевська, В.О. Демченко, О.Б. Кучменко та 24 викладача  кандидатів наук, доцентів.

На факультеті створена сучасна матеріально-технічна база, що дає змогу гармонійно поєднувати навчальний процес з науково-дослідною роботою студентів: є комп’ютерні класи, лекційні аудиторії, які обладнані сучасною аудіо-, відеотехнікою, мультимедійними проекторами та іншою сучасною апаратурою. На кафедрах створені відеотеки, які дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, успішно діють зоологічний, анатомічний та ботанічний музеї; працюють 4 науково-дослідні лабораторії. У 1986-2002 рр. на базі кафедр факультету утворено підрозділи НДІ «Біорізноманіття наземних і водних екосистем України», а з 2013 року за ініціативи викладачів кафедри екології та зоології разом із співробітниками НДІ з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи було створено науково-навчальний центр «Біорізноманіття».

Для закріплення теоретичного матеріалу при опануванні низки дисциплін, набуття відповідних компетентностей і підготовки та виконання курсових й дипломних робіт освітньо-професійними програмами передбачені навчальні та виробничі практики.

Базами для проведення цих практик є агробіологічний комплекс МДПУ, навчально-польове відділення «Forest-city» кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, навчально-польові бази с. Богатир та с. Степанівка, Канівський національний природний заповідник, Національний ботанічний сад ім. Гришка (м. Київ) та багато ін.

Студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі університету, у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах студентських наукових робіт, на яких посідають призові місця з біології, хімії, екології.

За останні роки активно розвивається міжнародне співробітництво з Польщею, Болгарією, Фінляндією, Австрією.

Але головною цінністю факультету є його студентський колектив, який славиться не лише своїми досягненнями у навчальній та науковій роботі, а й у художній самодіяльності та спорті. Традиційними на факультеті є виставки квіткових композицій, зроблені руками студентів, фотоконкурси, свято «Дебют першокурсників», тематичні вечори та інше. На факультеті є команда КВК «Сон Мендєлєєва», жіноча команда з аеробіки, команда з туризму, команда з «Брейн-рингу». Студенти факультету постійно беруть участь в університетський конкурсах «Містер університет», «Μіс університет» та спортивних змаганнях.