Освітня діяльність

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “бакалавр” 

 1. Валеодіагностичний практикум силабус робоча програма
 2. Валеологія силабус робоча програма
 3. Вікова фізіологія та валеологія силабус для пг та іме робоча програма 
 4. Вікова фізіологія та валеологія силабус для біо робоча програма
 5. Вікова фізіологія та валеологія силабус для фф робоча програма
 6. Вікова фізіологія та валеологія силабус для укр робоча програма
 7. Вікова фізіологія та валеологія силабус для ННІСПМО робоча програма
 8. Фізіологія людини і тварин силабус для біо робоча програма
 9. Фізіологія людини силабус для пг робоча програма
 10. Фізична реабілітація при захворюванні опорно-рухового апарату силабус робоча програма
 11. Безпека життєдіяльності силабус робоча програма
 12. Цитологія та гістологія з основами ембріології силабус робоча програма
 13. Анатомія людини з курсовою роботою силабус робоча програма
 14. Анатомія людини з основами спортивної морфології силабус робоча програма
 15. Фізіологія вищої нервової діяльності силабус робоча програма
 16. Молекулярна біологія силабус робоча програма
 17. Організація санітарно-просвітницької роботи в навчальних закладах силабус робоча програма
 18. Основи соціальної реабілітації силабус робоча програма
 19. Основи фізичної реабілітації з навчальною практикою силабус робоча програма
 20. Спортивна фізіологія силабус для 4 курса біо 
 21. Спортивна фізіологія силабус для ІІІСТН курса біо 
 22. Біомеханіка силабус для 2 курсу
 23. Біомеханіка силабус для 4 курсу 
 24. Фізіологія оздоровчого харчування силабус робоча програма
 25. Фізіологічний практикум силабус
 26. Хронобіологія силабус робоча програма

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “магістр” 

 1. Механізми онтогенезу силабус робоча програма
 2. Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності силабус робоча програма
 3. Екологічна фізіологія людини силабус робоча програма
 4. Реабілітація дітей з вадами розвитку силабус робоча програма
 5. Інноваційні технології та засоби реабілітації силабус робоча програма