Освітня діяльність

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “бакалавр”

 1. Вікова фізіологія та валеологія силабус.pdf робоча програма
 2. Вікова фізіологія та валеологія силабус.pdf робоча програма
 3. Вікова фізіологія та валеологія силабус робоча програма
 4. Фізіологія людини і тварин силабус робоча програма
 5. Фізіологія людини та тварин силабус.pdf робоча програма
 6. Фізіологія людини силабус.pdf робоча програма
 7. Фізична реабілітація при захворюванні опорно-рухового апарату силабус.pdf робоча програма
 8. Безпека життєдіяльності силабус.pdf  робоча програма
 9. Цитологія та гістологія з основами ембріології силабус.pdf робоча програма
 10. Основи фізичної реабілітації силабус.pdf  робоча програма
 11. Анатомія людини з курсовою роботою силабус.pdf робоча програма
 12. Анатомія людини з основами спортивної морфології силабус робоча програма
 13. Фізіологія вищої нервової діяльності силабус.pdf робоча програма
 14. Молекулярна біологія силабус.pdf робоча програма
 15. Організація санітарно-просвітницької роботи в навчальних закладах
 16. Основи соціальної реабілітації силабус робоча програма
 17. Фізіологія оздоровчого харчування силабус робоча програма
 18. Вступ до фаху

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем “магістр”

 1. Механізми онтогенезу силабус.pdf  робоча програма
 2. Спортивна фізіологія силабус.pdf робоча програма
 3. Спортивна медицина силабус.pdf робоча програма
 4. Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності силабус.pdf  робоча програма
 5. Екологічна фізіологія людини силабус робоча програма