Освітня діяльність

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 • Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія за ступенем вищої освіти бакалавр
 • Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія за ступенем вищої освіти магістр
 • Біологія. Фізична реабілітація за ступенем вищої освіти магістр

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

 1. Вікова фізіологія і валеологія
 2. Хронобіологія
 3. Фізіологія людини та тварин
 4. Екологічна фізіологія
 5. Фізіологія людини і тварин
 6. Валеодіагностичний практикум
 7. Фізіологія оздоровчого харчування
 8. Вікова фізіологія та валеологія
 9. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 10. Фізична реабілітація при захворюванні опорно-рухового апарату
 11. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи та органів чуття
 12. Безпека життєдіяльності
 13. Спортивна фізіологія
 14. Цитологія та гістологія з основами ембріології
 15. Основи фізичної реабілітації
 16. Анатомія людини
 17. Основи медичних знань
 18. Валеологія
 19. Механізми онтогенезу
 20. Методологія науково-біологічних досліджень
 21. Цивільний захист
 22. Фізіологія ВНД
 23. Мовленнєві і сенсорні системи, їх порушення
 24. Неврологічні основи логопедії
 25. Педіатрія
 26. Анатомія, фізіологія, патологія слуху і мовлення
 27. Анатомія, фізіологія та паталогія дитини з основами генетики
 28. Молекулярна біологія