Освітня діяльність

Освітні програми:

014.06 ОПП Середня освіта (Хімія)

Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство

Силабуси:

Аналітична хімія

Загальна та неорганічна хімія

Методика навчання хімії

Методи вимірювання параметрів довкілля

Статика і динаміка в неорганічній хімії

Історія і методологія хімії

Неорганічний синтез

Методика розв’язування ускладнених задач з хімії

Робочі програми:

Аналітична хімія

Методи вимірювання параметрів довкілля

Виробнича практика

Геохімія довкілля

Екологічна хімія

Загальна та неорганічна хімія (014.06)

Загальна та неорганічна хімія (014.05; 014.06 СТН)

Загальна та неорганічна хімія (102)

Історія і методологія

Хімія з основами біогеохімії

Методика навчання хімії (014.06)

Методика розв’язування задач з хімії

Навчальна практика з методики навчання хімії

Навчальна практика з неорганічної хімії

Загальна та неорганічна хімії (014.05)

Техніка та методика шкільного хімічного експерименту

Виробнича (педагогічна) практика

Інструментальні методи аналізу (014.05)

Сучасні інструментальні методи аналізу (102 Магістратура)

Фізико-хімічні методи досліджень (014.05)

Фізико-хімічні методи досліджень (014.05 СТН)

Фізико-хімічні методи досліджень (014.06)

Хімія навколишнього середовища

Методика розв’язування ускладнених задач з хімії