Освітня діяльність

Освітні програми:

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня освіти: Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство. Спеціальність 014.06. Середня освіта (Хімія). Галузь знань: 01 Освіта (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітня програма другого (магістерського) рівня освіти: Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство. Спеціальність 014.06. Середня освіта (Хімія). Галузь знань: 01 Освіта (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітня програма: Хімія. Спеціальність 102 Хімія. Галузь знань Природничі науки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)