Наукова діяльність

Упродовж останніх років науково-педагогічний персонал кафедри виконував дослідження у рамках науково-дослідних тем:

  1. «Морфо-функціональні особливості організму студентів (2014 – 2016 рр.)». Державний реєстраційний номер
  2. «Вікові особливості реактивності серцево-судинної системи і мікроциркуляції крові у студентів і спортсменів під час дії фізичного навантаження (2014 – 2016 рр.)». Державний реєстраційний номер 0114U002927
  3. «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді (2017 – 2019 рр.)». Державний реєстраційний номер 0117U006705.
  4. «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час нітритної метгемоглобінемії (2017 – 2019 рр.)» Державний реєстраційний номер 0117U006710.
  5. «Розвиток немічної гіпоксії та деякі шляхи її корекції (2020 – 2022 рр.)». Державний реєстраційний номер
  6. «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді (2020 – 2022 рр.)». Державний реєстраційний номер

На кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин функціонують дві науково-дослідні лабораторії:

Викладачі кафедри є членами Українського фізіологічного товариства, Федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS), Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS).

Викладачі кафедри мають високу публікаційну активність у журналах рівнів А (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, Index Copernicus), Б (фахові внутрішні), наукових конференціях та доповідях. Всі публікації можна знайти на сайтах науково-метричних баз та за посиланням http://eprints.mdpu.org.ua/view/divisions/Kaf=5Fanatom/