Ковальчук Оксана Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри біології людини та екології

Наукові ступінь і звання:

Освіта:

 • 2005 рік, Мелітопольський державний педагогічний університет, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія»; кваліфікація: магістр педагогічної освіти. Викладач біології і хімії.
 • 2008-2011 рр., аспірантура Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварини. Тема дисертації: «Вплив модуляції функціонального стану мітохондрій медулярних нейронів на реалізацію нервового контролю функції кровообігу у щурів за різних умов»;
 • 2014 рік, Запорізькій державний медичний університет, спеціальність: фармація; спеціалізація:технологія парфумерно-косметичних засобів.

Досягнення:

 • понад 80 наукових праць, серед них:
 • Ковальчук О.В., Непша О.В. Здоровий спосіб життя як складова культури здоров’я учнів загальноосвітніх шкіл. Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(Мелітополь, 14-15 вересня 2017 року). ФОП Однорог ТВ, Мелітополь, 2017. С. 137-140.
 • Ковальчук О.В., Непша О.В. Адаптивна фізична культура як фактор соціалізації осіб з обмеженими можливостями здоров’яСоціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали Х міжнар. інтернет-конф.(Мелітополь, 24-26 січня, 2018 року). ТОВ «Колор Принт», Мелітополь, 2017. С. 49-50.
 • Оксана Ковальчук, Максим Козін. Особливості проведення фізичної реабілітації у осіб хворих на поперековий остеохондрозПроблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький, 2018. С.71-72.
 • Оксана Ковальчук, Владислав Польський. Оздоровча аеробіка як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки студентів у ЗВОПроблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 78-80.
 • Оксана Ковальчук, Иван Радев. Половые и гендерные особенности занятий физической культурой и спортом. Проблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 81-83.
 • Оксана Ковальчук, Віталій Затона. Функціональний та фізичний розвиток як критерії фізичного стану сільських школярівПроблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 68-70.
 • Оксана Ковальчук, Максим Мірошниченко. Особливості застосування лікувальної фізичної культури у програмі фізичної реабілітації дітей з ортопедичною патологієюПроблеми розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 72-74.
 • Ковальчук О.В., Чуб О.М. Особливості застосування техніко-тактичного арсеналу спортсменів на змаганнях в контактних розділах карате-доНаука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(25-26 квітня 2018 року). БДПУ, Бердянськ, 2018. Том.2. С.58-59
 • Ковальчук О.В. Панайотов І. Особливості та основні завдання етапу спеціалізованої базової підготовки в спортивних єдиноборствах. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). с. 321-324. ISSN 2523-490.
 • Ковальчук О.В. Рязанов А. Олимпийское образование как педагогическая инновационная технология в системе формирования гуманистических ценностей школьников. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 квітня 2019 р.) (22). с. 324-329. ISSN 2523-490
 • Оксана Ковальчук, Смаїл Мустафаєв. Застосування та класифікація засобів фізичної підготовки у сучасному футболіГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. Вип. 24. С. 187-191.
 • Оксана Ковальчук, Ігор Попов. Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток функціонального забезпечення компонентів спеціальної витривалості єдиноборців на етапі безпосередньої підготовки до змаганняГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. Вип. 24. С. 192-197.
 • Оксана Ковальчук, Віталій Солоп. Методи розвитку сили як основа програмування силової підготовки школярів молодших класівГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. Вип.24. С.200-205.
 • Оксана Ковальчук, Евгений Протасов. Стадия подготовки к спорту высших достиженийГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 жовтня 2019 р. Вип 24. С 196-200.
 • Оксана Ковальчук, Галина Третьякова, Яна Рибалко. Стан проблеми контролю фізичних навантажень у баскетболіГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХVIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(4 травня 2020 р., Переяслав). 2020. Вип 27. С. 187-190.
 • Оксана Ковальчук, Євген Гузій, Ілля Кучиренко. Особливості тренувального процесу спортсменів у бодібілдингуГуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. матеріалів ХХVIІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(4 травня 2020 р., Переяслав). 2020. Вип 27. С.183-186.
 • Ковальчук О.В. Наш долг – оказать учителю поддержку в организации дистанционного обучении. Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО, 2020, с.4.
 • Ковальчук О.В., Агошков С, Королюк І. Розвиток адаптаційних можливостей учнів закладів середньої освіти в процесі фізичного виховання. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: мат-ли ХХХІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – 2021. – Вип. 32. – С.147-151. ISSN 2523-4900
 • Ковальчук О.В., Рибачок Р.О., Кущ В. Використання спеціально-допоміжних вправ у пауерліфтингу. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: мат-ли ХХХІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – 2021. – Вип. 32. – С.151-155 ISSN 2523-4900
 • Ковальчук О.В., Сирцов Л.І. Розвиток рекреаційної культури здобувачів вищої освіти. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: мат-ли ХХХІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф. (Переяслав, 31 травня 2021 р.). – 2021. – Вип. 32. – С.155-160. ISSN 2523-4900
 • Kovalchuk Oksana, Кhrystova Тetiana. Informational and structural model of bioecomedicine. 21 st international multidisciplinary scientific geoconference-SGEM 2021 (16-22 August, 2021, Albena,Bulgaria). Conference proceedings of selected papers nano, bio and green-technologies for sustainable future. Vienna: SGEM world science, 2021. P. 177-184. ISBN 978-619-7603-30-9. https://doi.org/10.5593/sgem2021/6. 1/s.25.23
 • Ковальчук О.В., Купрєєнко М.В. Гуманітаризація фізичної культури студентської молоді в сучасному громадянському суспільстві. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали XIV Міжнародної Інтернет- конференції (Мелітополь, 25-27 січня, 2022 року) / за заг. ред. В. І. Лисенка, Н. М. Сурядної. –Херсон, Олді+, 2022. –С.93-94.
 • Oksana Kovalchuk, Roman Rybachok,Hanna Vazhynska. The essence of professional training of future teachers of physical culture in a pedagogical institution of higher education. Креативний простір України та світу: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. – С.47-52. Розділ колективної монографії.

Нагороди:

 • Подяка МДПУ (2016)
 • Грамота МДПУ (2017 р.)
 • Щорічна відзнака «Жінка року» Мелітопольської Міської Ради в номінації «Лідер» (2019 р.)

Наукові інтереси: стан здоров’я, оздоровча фізична культура здобувачів вищої освіти, адаптивний спорт, спортивна медицина, фізіологія спорту, фізична реабілітація різних нозологічних форм.

Посилання на наукометричні бази:

Previous Article
Next Article