Новини кафедри

Засідання кафедри з приводу оновлення освітніх програм

29.03.2021 р. відбулося засідання кафедри з приводу оновлення освітніх програм. Гаранти Туровцева Н.М., Подорожний С.М., Вельчева Л.Г., Логвіна-Бик Т.А., члени робочих груп зі складу викладачів, здобувачів та стейкголдерів (Чорна Т.Г.,  Кучина Є.О. – керівництво КНП  «ЦНСП та МР» ММР ЗО, Вакарь О.В.  – директор “ФОП Вакарь”, Біленька О.П. – вчитель біології вищої категорії, вчитель-методист Костянтинівського районного навчально-виховного об`єднання “Гімназія-Мала академія наук № 1 “Таврія” виступили с пропозиціями  щодо оновлення ОП на наступний навчальний рік.

Настановна конференція з виробничої практики

25.03.2021 р. на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбулася настановна конференція з виробничої практики (5.04-14.05.2021 р.) для здобувачів вищої освіти за  ОП «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн».

Під час конференції керівник виробничої практики доцент Подорожний С.М. поінформував здобувачів про регламент проходження практики. Також  були обговорені питання дотримання правил техніки безпеки на практиці, місця проходження практики, вимоги до змісту  і оформлення звітної документації. Керівником акцентована увага здобувачів на важливості опанування впродовж виробничої практики фаховими компетентностями і програмними результатами навчання,задекларованими в освітній програмі.

Бажаємо нашим здобувачам успішного  проходження виробничої практики!

Біологічний кейс «Дослідницько-експериментальні роботи на уроках біології та природознавства»

23.03.2021 в рамках проведення ІІІ відкритого освітньо-наукового форуму з міжнародною участю«Класична наука для Нової української школи» науково-педагогічними працівниками кафедри ботаніки і садово-паркового господарства к.б.н. доц. Пюрко О.Є., ст. викл. Бреном О.Г. спільно з членами студентського наукового гуртка «Catena» та вчителем біології та географії Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25 ММР ЗО Неровною Н.Г. проведено Біологічний кейс в форматі Zoom-конференції.

Під час заходу розглянуто актуальні питання дослідницько-експериментальної роботи на уроках біології та природознавства з врахуванням компетентнісного потенціалу даних освітніх компонентів.Ст. викл. Брен О.Г. розповів про особливості відбору та обробки матеріалу для вивчення одноклітинних і нитчастих водоростей, виготовлення та демонстрування тимчасових мікропрепаратів. Здобувачі вищої освіти паралельно готували мікропрепарати, вивчали особливості будови досліджуваних організмів, ділились враженнями.

Вчитель Неровна Н.Г. ознайомила присутніх з практичним аспектом та  діяльнісним підходом при проведенні дослідницьких робіт на уроках біології в умовах сучасної школи, представила методику постановки завдань на уроках,  способи мотивації учнів, а також продемонструвала зразки учнівської творчості.

Роботу Біологічного кейсу відвідав і оцінив заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Сергій Борисович Шеханов.

Подібні заходи надають можливість комунікації, налаштування зв’язків, обміну досвіду між загальноосвітніми навчальними закладами та вищою школою і сприяють практико-орієнтованому навчанню та формуванню професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти – майбутнього Нової української школи.

Засідання наукового студентського гуртка Саtеnа на тему: «Стилі в ландшафтному дизайні»

18.03.2021 на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарство відбулося чергове засідання наукового студентського гуртка Саtеnа на платформі Zoom.  З доповідями на тему  «Стилі в ландшафтному дизайні» виступили здобувачі вищої освіти хіміко-біологічного факультету Красіна Наталія та Крайнік Катерина (керівник к.с.г.н., доцент Туровцева Н.М.)

 Під час   доповідей були розглянути питання естетичної якості та художньої виразності міського і рекреаційного середовищ за допомогою елементів ландшафтного дизайну різних стилів

 Жваву дискусію серед учасників гуртка викликало обговорення сучасних стилів,  таких як скандинавський,  екостиль та хай тек.

Також  учасники засідання були ознайомлені з  методикою визначення ландшафтних стилів садів і парків, обговорення якої  викликало   конструктивну дискусію.

Семінар з «Академічної доброчесності»

 11 березня 2021 року на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства     для здобувачів за освітніми програмами: «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн»,  «Садово-паркове господарство. Лісівництво» та «Лісове господарство. Парковпорядкування»,  доцентом кафедри  Логвіною-Бик Т.А.  було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність». Під час заходу студенти обмінювались думками щодо відмінності між плагіатом, списуванням, перефразуванням, про правила цитування тощо. Також зі студентами обговорено зміст «Положення про академічну доброчесність» та «Положення про запобігання академічного плагіату в освітній діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького», зокрема з основними принципами і фундаментальними цінностями академічної доброчесності та етикою академічних взаємовідносин.

Під  час  дискусії здобувачі вищої освіти на конкретних прикладах визначали види порушень  академічної доброчесності та шляхи вирішення питань.

Cемінар у форматі ZOOM-конференції «Практики сучасного ландшафтного дизайну»

03 березня 2021 року на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбувся науково-практичний семінар у форматі ZOOM-конференції для здобувачів за  освітніми програмами: «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн», «Садово-паркове господарство. Лісівництво» та «Лісове господарство. Парковпорядкування», на тему: «Практики сучасного ландшафтного дизайну».  З  доповіддю   виступив     к.с-г.н., доцент кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва Заморський О.О., практикуючий ландшафтний дизайнер.

Були розглянуті питання впливу різноманітних факторів  на вибір рослин і композицій в цілому, догляду за рослинами тощо. Особлива увага була приділена специфіці роботи з замовниками, першим практичним крокам ландшафтного дизайнера, маркетингу професійної діяльності та ін. Викладачі та студенти взяли активну участь в обговоренні.       

Сподіваємося, що в подальшому зустрічі з провідними фахівцями в галузі садово-паркового господарства стануть традиційними і будуть сприяти професійному розвитку здобувачів.

Науково-практичний семінар у форматі ZOOM-конференції для магістрів на тему: «Представники роду Pоpulus в озеленені міст півдня України. Проблеми експлуатації та альтернативні варіанти»

23 лютого 2021 року  відбувся науково-практичний семінар у форматі ZOOM-конференції для магістрів за освітньою програмою «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн» та бакалаврів за освітніми програмами  «Садово-паркове господарство. Лісівництво» та «Лісове господарство. Парковпорядкування» на тему: «Представники роду Pоpulus в озеленені міст півдня України. Проблеми експлуатації та альтернативні варіанти». В ході семінару відбулася жвава дискусія щодо доцільності використання тополі в озелененні міст півдня України, її переваг та недоліків, а також обговорювалися альтернативні  варіанти деревних порід для озеленення населених пунктів.

Організатором цього заходу виступив  к.б.н., доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Подорожний С.М.

Всесвітній день водно-болотних угідь (захід 3) «Конвенція про водно-болотні угіддя. Рамсар-1971»

16.02.2021 р. на засіданні гуртка кафедри ботаніки і садово-паркового господарства «Catena» відбувся виступ старшого викладача Брена О.Г. для здобувачів освітніх програм з теми «Конвенція про водно-болотні угіддя. Рамсар-1971». Під час виступу викладено основні положення конвенції, її значення для природи та життя людини. В мультимедійній презентації наочно викладена інформація про водно-болотні угіддя України, їх площу, розташування, захист природних оселищ різних видів рослин та тварин.

Всесвітній день водно-болотних, починаючи з 1997 року привертає увагу до важливості водно-болотних екосистем – по всьому світу організовуються інформаційні кампанії, природоохоронні акції, еколого-просвітницькі заходи та виступи.

 

Всесвітній день водно-болотних угідь (захід 2) «Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні»

12.02.2021 р. на засіданні гуртка кафедри ботаніки і садово-паркового господарства «Catena» до Всесвітнього дня водно-болотних угідь студентами хіміко-біологічного факультету Муханкіним В.В. і Мануіловим Д.Г. здійснено доповідь з використанням мультимедійної презентації та відеороликів з теми «Водно-болотні угіддя, вода і життя – нероздільні» для здобувачів освітніх програм «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн», «Садово-паркове господарство. Лісівництво» і «Лісове господарство. Парковпорядкування». Студенти в доповіді звернули увагу на питання використання прісної води, ролі водно-болотних угідь у її очищенні для потреб людства і природних процесів. Після виступу робота гуртка перейшла в режим дискусії, під час якої студенти обмінювались думками щодо можливості збереження природи водно-болотних угідь в Україні, а також необхідності дбайливого ставлення до прісної води.

Проведення zoom конференції щодо освітньої програми 206 «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн» на тему «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?»

11. 02. 2021 р. гарантом ОП 206 «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн», к.с/г.н., доцентом Туровцевою Н.М. було проведено конференцію на платформі Zoom зі здобувачами вищої освіти другого рівня на тему «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?». До проведення конференції долучилися завідувач кафедри  С.М. Подорожний  і член робочої групи. У ході конференції здобувачів було ознайомлено з нормативними документами, що регулюють питання впливу здобувачів ВО на якість освітньої програми в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Також було обговорено шляхи та механізми впливу здобувачів вищої освіти на удосконалення якості освітнього процесу в університеті, конкретизовано, як саме це відбувається.  

Передзахист робіт на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук старшого викладача Брена О.Г. та асистента Арабаджи-Тіпенко Л.І.

На кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства в режимі Zoom-конференції відбувся передзахист робіт на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук старшого викладача Брена О.Г. – тема «Альгоугруповання приморських солоних водойм Приазовського національного природного парку» (наук. керівник – д.б.н. проф. Солоненко А.М.). та асистента кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Арабаджи-Тіпенко Л.І. – тема «Екологічні особливості Cyanoprokaryota Північно-Західного Приазов’я» (наук. керівник – д.б.н. проф. Солоненко А.М.).  Крім   науковців кафедри на засідання були присутні   – д. геогр.н. проф. Пилипенко І.О., д.б.н. проф. Ходосовцев О.Є., д.б.н. проф. Мойсієнко І.І., д.б.н. проф. Бойко М.Ф. (Херсонський державний університет), д.б.н. проф. Костіков І.Ю. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка).

Доповіді здобувачів визвали жваве обговорення. Більшість питань, які були задані пов’язані з прикладним аспектом досліджень і втіленням результатів в практику природоохоронної діяльності.

Співпраця з іншими вищими навчальними закладами та провідними науковцями в такому форматі є новою, продуктивною та особливо актуальною в період пандемії.

Побажаємо нашим колегам скорішого та успішного захисту.   

Всесвітній день водно-болотних угідь (захід 1) Присвячений стану галерейних лісів Українського Придунав’я

 

02.02.2021 р. відбулось засідання гуртка кафедри ботаніки і садово-паркового господарства «Catena», а також здобувачів освітніх програм «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн», «Садово-паркове господарство. Лісівництво» і «Лісове господарство. Парковпорядкування», присвячене Всесвітньому дню водно-болотних угідь. В рамках заходу з презентацією за результатами досліджень сучасного стану галерейних лісів Українського Придунав’я виступив доц., к.б.н. Подорожний С.М. В доповіді відображено унікальність лісів, рівень їх біорізноманіття, а також сучасний стан і рекомендації щодо їх охорони та управління. Дослідження та заходи по відновленню галерейних лісів проводились в рамках Дунай-Карпатської програми (DCP) за підтримки Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Після презентації відбулось обговорення проблеми збереження природи – здобувачі освітніх програм поділились враженнями від унікальності природи Українського Придунав’я.

На кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбувся захист кваліфікаційних робіт

Важливим і яскравим етапом у житті кожного студента є підбивання підсумку його навчання у закладі вищої освіти.

22 грудня на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства  відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за ступенем вищої освіти «Магістр» спеціальності 206 Садово-паркове господарство  за освітньою програмою «Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн». 

Захист робіт  проведено в змішаній формі. Офлайн захищалися 3 студента (Тимошенко В., Миронов О. та Жалєй О.), онлайн – 5 студентів (Іванченко К., Іванченко М., Писаревський С., Сулягіна Є. та Помогаєв О.). Захист онлайн проходив на платформі ZOOM.

Студенти  підготували доповіді та презентації з тем дослідження. Кваліфікаційні роботи виконані на актуальні теми, враховуючи стратегічні пріоритети розвитку садово-паркового господарства.

Екзаменаційна комісія працювала у складі – голови екзаменаційної комісії к.б.н., доц. Подорожного С.М., заступника голови ЕК к.с/г.н., доц. Туровцевої Н.М., директора ПП «Вакарь О.В.», секретаря ЕК Бараник О.О. 

Бажаємо подальших успіхів та професійної самореалізації нашим випускникам.

 

Робота аспірантів

15  жовтня 2020 року аспіранти кафедри ботаніки і садово-паркового господарства під керівництвом професора Жукова Олександра Вікторовича відбирали проби для  досліджень.

 

Семінар для вчителів біології міста Бердяньска

13 травня 2020 року на базі платформи ZOOM відбувся семінар для вчителів біології міста Бердяньска за темою: «Формування успішного освітнього середовища на уроках біології шляхом впровадження інноваційних технологій».

Семінар організовано і проведено викладачами кафедри ботаніки і садово-паркового господарства.

Декан факультету Хромишев В.О. привітав учасників і висловив сподівання, що інформація, отримана під час роботи семінару, буде корисною для педагогів і допоможе у їх професійній діяльності. Віталій Олександрович акцентував увагу вчителів і на тому, що на базі Мелітопольського державного педагогічного університету вони мають можливість пройти курси підвищення кваліфікації.

Завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Подорожний С.М., викладачі кафедри Пюрко О.Є. і Брен О.Г. поділилися з вчителями власним досвідом щодо особливостей викладання біології в умовах нової української школи; форми мотивації на сучасному етапі вивчення предмету; введення практичних елементів вивчення біотехнології у шкільний курс; нанотехнології під час вивчення біології; впровадження нової систематики для курсів з біології рослин і тварин починаючи з шостого класу; роботи МАН та інше.

Присутні на семінарі відмітили високу результативність та практичність проведеного заходу, який пройшов у творчій атмосфері.


На кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбувся захист курсових робіт

29 квітня 2020 р. на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства відбувся захист курсових робіт студентів 116-х групи, 126-х групи та 127-х груп з дисципліни «Методика навчання природознавства, біології та екології».

Комісія у складі викладачів кафедри професор Мальцева І.А, доценти Подорожний С.М. і Логвіна-Бик Т.А., старший викладач Брен О.Г. прослухали та проаналізували зміст та практичну значущість досліджень студентів IV курсу хіміко-біологічного факультету.

Основна увага приділялася новизні досліджень, задачі та власній розробці студентів: уроки, екскурсії, проекти, ігри, створення пізнавального навчального середовища для школярів 6-11 класів під час процесу навчання у загально-освітніх закладах, он-лайн інструменти для навчання школярів у дистанційному режимі.

Теми курсових робіт студентів були різноманітні: міжпредметні зв’язки в процесі вивчення біології; розвиток у школярів пізнавального інтересу до біології; диференційований підхід до навчання учнів біології; навчальні ігри на уроках біології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів; особливості роботи вчителя біології з обдарованими школярами на уроках біології; методика використання кімнатних рослин у навчально-виховній роботі з біології; геймізація навчання предметів природничого циклу середньої ланки загальної освіти; використання інтерактивних методів в навчанні біології тощо.

Після обговорення доповідей студентів членами комісії були запропоновані підсумкові оцінки за захист курсової роботи.

Творча атмосфера, позитивний настрій та бажання студентів поділитися власними розробками під час навчання та проходження виробничої педагогічної практики у школі – все це сприяло розумінню та усвідомленню значущості власної праці, формуванню професійних компетентностей з біології у майбутніх вчителів, та використання нових освітніх технологій та інтерактивних методів навчання біології, а також вивчення досвіду роботи вчителів біології у школах.


Кафедра ботаніки та садово-паркового господарства запрошує підприємців та фізичних осіб до співпраці!

20 травня викладачами кафедри ботаніки та садово-паркового господарства (доц. Павленко О.М., ст. викладач Брен О.Г., ст. викладач Бредіхіна Ю.Л.) на чолі із завідувачем кафедри доц. Подорожним С.М. було здійснено виїзд для проведення передпроєктного аналізу території біля будинку культури селища Веселе (Веселівський район, Запорізька область). В рамках надання додаткових наукових послуг до кафедри звернулось керівництво селищної громади з проханням розробити проєкт озеленення та благоустрою території, що знаходиться у комунальній власності та являє собою пам’ятку старини протестантського руху – менонітів.

На першому етапі науковцями кафедри було проведено інвентаризацію насаджень та розроблені робочі креслення проєктних пропозицій щодо озеленення та благоустрою даної території. Наразі проводяться роботи над візуалізацією ландшафтного проєкту.

Кафедра ботаніки та садово-паркового господарства запрошує підприємців та фізичних осіб до співпраці!


Звітна конференція з виробничої практики студентів хіміко-біологічного факультету

3 червня о 10.00 на платформі Zoom відбувалась звітна конференція з виробничої практики студентів І курсу магістратури хіміко-біологічного факультету. На конференції були присутні декан факультету Хромишев В.О., методисти та студенти факультету. Цього року в умовах пандемії виробнича педагогічна практика, яка проходила з 13.04 по 22.05, мала оновлений онлайн-формат, але і ця ситуація не змінила якість та результативність даного виду роботи.

Звітна конференція дала змогу підняти питання ефективності та актуальності проходження практики в дистанційному режимі, а студенти поділилися своїми враженнями та здобутками.

Загалом, усі студенти успішно впорались з виконанням поставлених вимог і отримали корисний і цінний досвід педагогічної практики.


ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!


Онлайн-зустріч з вчителями біології (м. Бердянськ)

На минулому тижні під гаслом: «Вчитися ніколи не пізно» науково-педагогічними працівниками кафедри ботаніки і садово-паркового господарства було проведено онлайн-зустріч на платформі ZOOM для учителів біології, які забезпечують викладання біологічної науки в загальноосвітніх навчальних закладах м. Бердянська. Детальніше…


Онлайн профорієнтаційний захід кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Впродовж тижня (6-8 травня 2020р.) співробітники кафедри ботаніки і садово-паркового господарства (доц. О.Є. Пюрко, доц. С.М. Подорожний) приймали участь в онлайн-батьківських зборах учнів 10-11 класів ліцею №9 (м. Мелітополь), що проводились на платформі ZOOM, з метою формування усвідомленого ставлення батьків та старшокласників до профільного навчання, популяризації різних професій. Детальніше…


Майстер-клас «Свято весни» для учнів 10 класу

З метою ознайомлення школярів щодо діючих освітніх програм університету 03 березня 2020 р. викладачами кафедри ботаніки і садово-паркового господарства разом зі студенткою 4 курсу хіміко-біологічного факультету Красіною Н. в Мелітопольській ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 для дітей 10 класу проведено майстер-клас «Свято весни». Детальніше…


Круглий стіл-презентація, присвячений до Дня ґрунтів та Дня вічнозелених рослин

Збереження природи – одна з найважливіших сучасних проблем людства. 5 грудня у світі відзначають Всесвітній день ґрунту, який справедливо називають головним багатством держави та планети, 19 грудня – День вічнозелених рослин. Ці грудневі заходи мають щорічний характер. Детальніше…


Дослідницький практикум з біології та природознавства на кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства

27 листопада, у відповідь на клопотання Вознесенської  гімназії «Орієнтир» Мелітопольської районної ради Запорізької області, науково-педагогічними працівниками кафедри ботаніки і садово-паркового господарства хіміко-біологічного факультету був проведений дослідницький практикум з біології та природознавства для учнів 11 класів. Детальніше…


Хімічні експерименти, дослідження рослин під мікроскопом та створення моделей молекул – для вчителів донеччини провели інтенсив на базі МДПУ

Як порахувати відсоток вітамінів у овочах та фруктах, разом з учнями створити модель хімічної сполуки та приготувати тимчасові мікропрепарати для рослин. Про це дізналися вчителі хімії та біології під час семінару, який відбувся у середу, 30 жовтня 2019 року, на базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. Учасниками заходів стали майже 20 педагогів Донеччини. Детальніше…


Науковці хіміко-біологічного факультету провели семінар для вчителів Донецької області

29 жовтня 2019 року у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся науково-методичний семінар для вчителів хімії та біології Донецької області «Підготовка вчителів хімії та біології у світлі Нової української школи». Детальніше…


Профорієнтаційна робота у школах Мелітопольського району

18 жовтня 2019 року викладачі кафедри ботаніки і садово-паркового господарства доцент Логвіна-Бик Т.А., доцент Пюрко О.Є. та асистент Арабаджи-Тіпенко Л.І. з метою профорієнтаційної роботи відвідали Вознесенську ЗШ №2 Мелітопольського району Запорізької області. У заході прийняли участь 17 учнів 10 класу та 6 учнів 11 класу. Детальніше…


Інтерактивний пізнавально-просвітницький лекторій «Садівництво на Мелітопольщині – історія та сучасність»

25 вересня 2019 р. в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького в рамках соціально-культурного проекту «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» (за підтримки Мелітопольської міської ради) ГО «Комʼюніті Плюс» спільно з науковцями кафедри ботаніки і садово-паркового господарства  проведено інтерактивний пізнавально-просвітницький лекторій «Садівництво на Мелітопольщині –історія та сучасність». Детальніше…


Тренінг із 3D-проектування «Плодові культури в ландшафтному дизайні»

18 вересня 2019 р. в рамках соціально-культурного проекту «Мелітополь: черешнева столиця України саме тут!» (за підтримки Мелітопольської міської ради) ГО «Комʼюніті Плюс», спільно з науковцями кафедри ботаніки і садово-паркового господарства проведено тренінг із 3D-проектування «Плодові культури в ландшафтному дизайні». Детальніше…