Практики

На кафедрі здійснюється практична підготовка здобувачів вищої освіти у межах спеціальностей:

014.06 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією із складових освітнього процесу підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр» здійснюється у відповідності до графіка освітнього процесу та спрямовується на забезпечення набуття майбутніми фахівцями практичних навичок і компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

На кафедрі, залежно від конкретної освітньої програми підготовки, проводяться навчальні і виробничі практики з фаху:

  • Навчальна практика з комп’ютерних технологій в хімії
  • Навчальна лабораторно-хімічна практика
  • Навчальна хіміко-технологічна практика
  • Виробнича практика з фаху

Практика студентів  хіміко-біологічного факультету на Запорізькому пивоварному заводі «Calsberg Ukraine» (2019 р.)

Хіміко – технологічна практика на Ботієвській ВЕС (2018 р.)

Інформаційний центр ЗАЕС (2019р.)

Тренувальний центр ЗАЕС (2019 р.)