Практики

На кафедрі здійснюється практична підготовка здобувачів вищої освіти у межах спеціальностей:

014.06 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є однією із складових освітнього процесу підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр» здійснюється у відповідності до графіка освітнього процесу та спрямовується на забезпечення набуття майбутніми фахівцями практичних навичок і компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності.

На кафедрі, залежно від освітньої програми підготовки, проводяться навчальні та виробничі практики:

  • Навчальна практика із загальної та неорганічної хімії
  • Навчальна практика з комп’ютерних технологій в хімії
  • Навчальна практика з органічної хімії
  • Навчальна практика з методики викладання хімії
  • Навчальна хіміко-технологічна практика
  • Виробнича практика (педагогічна)
  • Виробнича практика з фаху.

Договори

Договір_Мелітопольска міська рада ЗО

Договір_01-15_394_ТОВ Меринос-Захід

Договір МЕРИНОС-ЗАХІД №84-32-16

Договір №26_32-16 Хортицька нац.академія

Виробнича практика з фаху

Згідно з наказом ректора університету № 64/32-07 від 27 березня 2024 року і навчальним планом спеціальності 102 Хімія з 1 квітня по 10 травня 2024 року здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня проходять виробничу практику з фаху.

Відповідно до договору про співпрацю МДПУ імені Богдана Хмельницького з ТОВ «МЕРИНОС-ЗАХІД» № № 84/32-16 від 25 січня 2024 р. студенти проходять практику в дистанційному форматі і режимі ZOOM-конференцій. Під час практики здобувачі ознайомлюються з формами діяльності товариства, методиками проведення аналізу якості молока, молочної продукції, ґрунтів тощо.

Перед початком практики, 28 березня 2024 року деканатом хіміко-біологічного факультету було організовано настановчу конференцію з питань практики, в якій взяли участь керівництво факультету, керівники практики і представники ТОВ «МЕРИНОС-ЗАХІД».

Під час практики здобувачі беруть участь в круглих столах і конференціях регіонального і міжнародного рівнів разом із провідними фахівцями ТОВ «МЕРИНОС-ЗАХІД». Серед них:

  • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Біохімічні та технологічні аспекти тваринництва», організована Білоцерківським національним аграрним університетом, (студент Гришин Е. виступив з доповіддю «Перетворення речовин, які відбуваються в живому організмі»);
  • Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та конкурентоспроможність соціально-економічних систем в умовах сталого розвитку» (Сумський національний аграрний університет м. Суми, 17-18 квітня 2024 р.);

Студенти Гришин Е., Солодовник Г., Поляков Д. і Тарасенко Д. отримали сертифікати учасників названих заходів.

Паралельно студенти, які навчаються на освітній програмі «Хімія» вивчають хіміко-технологічні процеси інших виробництв України. Раз на тиждень відбувається зустріч керівника практики зі здобувачами, на якій обговорюються поточні питання практики, стан виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, труднощі і перспективи організації практики у подальшому.

Навчальна хіміко-технологічна практика

З 26 лютого по 8 травня 2024 року тривала навчальна хіміко-технологічна практика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Хімія), 014.06 Середня освіта (Біологія) та 102 Хімія.

Враховуючи дистанційну форму навчання в університеті, здобувачі освіти проходили практику в режимі ZOOM-конференцій з керівництвом і провідними фахівцями ТОВ «МЕРИНОС-ЗАХІД» (договір про співпрацю № 84/32-16 від 25 січня 2024 р.)

Директор підприємства Станіслав Карпенко ознайомив студентів з напрямами діяльності аграрно-фермерського товариства; головний фахівець Валерій Шарко – з можливостями товариства щодо проведення аналізу якості молока і молочної продукції, аналізу ґрунтів, способу очищення та сушіння зернових і бобових культур.

ZOOM-конференція з представниками ТОВ «МЕРИНОС-ЗАХІД»

Відповідно до програми хіміко-технологічної практики, кожен зі здобувачів освіти отримав індивідуальне завдання щодо вивчення виробництв в Україні, пов’язаних із випуском харчової продукції, машинобудування тощо.

Кожен студент підготував презентації обраних виробництв і реферати з їх описом. Після закінчення навчальної практики відбувся захист виконаних індивідуальних завдань на звітній конференції, організованій кафедрою хімії та хімічної освіти. Всі роботи здобувачів, а саме презентації і реферати, розміщуються на Гугл-диску кафедри.

Звітна конференція щодо результатів навчальної хіміко-технологічної практики

Фрагмент презентації студентки гр.120/1-х Пенізєвої Христини

Фрагмент презентації студентки гр. 220/1-х Смирнової Дар’ї щодо хлібопекарського виробництва.

Виробнича (педагогічна) практика 2024 р.

В рамках реалізації завдань практичної підготовки здобувачів освіти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) для студентів першого і другого рівнів освіти 25 квітня 2024 року було проведено методичний семінар з особливостей реалізації програми інтегрованих курсів з природничих наук для 5-7 класів відповідно до концепції Нової української школи.

Семінар для студентів організовано стейкхолдером, випускницею кафедри, вчителем-методистом Опорного комунального закладу загальної середньої освіти “Орієнтир” Петро-Михайлівської сільської ради Подлєвською Оленою Василівною.

В семінарі взяли участь студенти 220-х гр і М 223-х групи хіміко-біологічного факультету  а також науково-педагогічні працівники кафедри хімії та хімічної освіти

Виробнича (педагогічна) практика здобувачів освіти ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство»

З 1 квітня 2024 року почалася виробнича (педагогічна) практика здобувачів першого і другого рівнів освіти, які навчаються з ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство».

Здобувачі освіти першого рівня (бакалаври) проходять виробничу практику з хімії та біології в 7 і 9 класах закладів загальної середньої освіти.

Здобувачі освіти другого рівня (магістри) проходять виробничу практику в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти і вищої освіти.

Під час настановчої конференції, яка була організована деканатом хіміко-біологічного факультету, здобувачі освіти зустрілися з методистами від кафедр і від закладів освіти, де будуть проходити практику, а також зі стейкхолдерами – випускниками кафедри хімії та хімічної освіти спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) Бойко Людмилою Леонідівною і Подлєвською Оленою Василівною.

Частина здобувачів освіти, які працюють в закладах загальної середньої освіти і закладах фахової передвищої освіти проходять виробничу практику за місцем роботи.

Урок з хімії в закладі фахової передвищої освіти на тему «Алотропні модифікації речовин» проводить здобувачка освітнього рівня «Магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) Грабар Анжеліка Олександрівна.

Вище професійне училище №17 м. Дніпро

Відкрите заняття для учнів 11-х класів Самбірського закладу середньої освіти (Комунальний заклад «ЛІЦЕЙ «ЛІДЕР») на тему «Спирти» проводить здобувачка другого освітнього рівня ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство» Бараненко Аліна Дмитрівна.

Урок хімії в 10 класі  Миколаївської гімназії №46 Миколаївської міської ради Миколаївської області, проводить вчитель хімії Моргун Антон Ігорович

Студентка магістратури Жигіль Кристина Анатоліївна проводить виховний захід з хімії з учнями 10 класу Комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Зоря Кальчицької сільської ради Донецької області.

Студентка гр. 220-х Смирнова Дар’я проводить дистанційний інтегрований (хімія-біологія) виховний захід  для учнів 7 класу під керівництвом вчителя хімії і біології Запорізького академічного ліцею №34 Кожакар Лілії Дмитріївни.

Лілія Дмитрівна – випускниця спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). яка у 2023 році стала переможницею обласного конкурсу «Вчитель року» у Запорізькій області.

Виробнича (педагогічна) практика 2024

В рамках практичної підготовки здобувачів освіти, для студентів, які навчаються на ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство» викладачами кафедри хімії та хімічної освіти було проведено методичний семінар «Модель процесу навчання хімії».

В семінарі взяли участь студенти 220-х гр і М 223-х групи хіміко-біологічного факультету  а такаж науково-педагогічні працівники кафедри хімії та хімічної освіти.

Виробничі практики здобувачів освіти кафедри хімії та хімічної освіти

29 березня 2024 року відбулася настановча конференція для здобувачів освіти 4 курсу першого (бакалаврського) рівня і 1 курсу другого (магістерського) рівня з питань виробничої (педагогічної) практики.

Практична підготовка здобувачів, які здобувають освіту за ОПП «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров’я людини та природознавство» двох освітніх рівнів передбачає проходження виробничої практики за майбутнім місцем роботи в обсязі 6 кредитів (180 год.).

Здобувачі освіти першого рівня (бакалаври) проходять виробничу практику з хімії та біології в 7 і 9 класах закладів загальної середньої освіти.

Здобувачі освіти другого рівня (магістри) проходять виробничу практику в 10-11 класах закладів загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти і вищої освіти.

Під час настановчої конференції, яка була організована деканатом хіміко-біологічного факультету, здобувачі освіти ознайомилися з умовами практики, завданнями від методистів кафедри хімії та хімічної освіти, ботаніки та садово-паркового господарства та педагогіки і педагогічної майстерності. Познайомилися з методистами закладів загальної середньої освіти, де буде проходити виробнича практика, умовами роботи закладів.

Під час конференції здобувачі освіти зустрілися зі стейкхолдерами, колишніми випускниками спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія), які ознайомили студентів з особливостями навчання хімії учнів в умовах дистанційної освіти, змішаного навчання і в рамках реалізації концепції Нової української школи, зокрема інтегрованих курсів з природничих наук.

Здобувачі освіти бакалаврського рівня проходять практику в Мелітопольській гімназії №22 Мелітопольської міської ради, здобувачі магістерського рівня освіти – в Мелітопольському ліцеї №9 Мелітопольської міської ради, відповідно до укладених договорів між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького й Управлінням освіти Мелітопольської міської ради.

Практика студентів  хіміко-біологічного факультету на Запорізькому пивоварному заводі «Calsberg Ukraine» (2019 р.)

Хіміко – технологічна практика на Ботієвській ВЕС (2018 р.)

Інформаційний центр ЗАЕС (2019р.)

Тренувальний центр ЗАЕС (2019 р.)