Методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на реалізацію принципів інтеграції, диференціації та гуманітаризації, розв’язання проблеми індивідуалізації навчання та впровадження особистісно-орієнтованого підходу до студентів. Особлива увага зосереджена на зростанні якості освітньої діяльності кафедри. Навчально-методична робота на кафедрі здійснюється у вигляді методичних нарад, науково-методичних семінарів, засідань кафедри, взаємовідвідувань, відкритих занять, розробки і вдосконалення навчально-методичних матеріалів.

Методичний рівень викладання підвищується шляхом участі викладачів у роботі обласних і міських предметних методичних об’єднаннях, науково-методичних семінарах, конференціях; оцінюється під час підсумків рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

Кафедра забезпечує викладання 22 навчальних дисциплін нормативного та варіативного циклів підготовки студентів спеціальностей 014.06 «Середня освіта. Хімія» та 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання та проведення 3-х видів навчальних практик.

На кафедрі розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, підготовлено тестові методики оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та навчанням за дистанційною формою. На кафедрі проводиться систематична індивідуальна робота зі студентами. Щорічно організовуються предметні олімпіади з хімії, переможці яких беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

Навчальні дисципліни:

 • Органічна хімія
 • Сучасний курс органічної хімії
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Хімія навколишнього середовища
 • Біохімія
 • Хімія біологічно-активних речовин
 • Основи хімічної технології
 • Нанохімія
 • Кристалохімія
 • Органічний синтез
 • Хімія вуглеводів
 • Теорія хімічної будови органічних речовин
 • Сучасна хімія пептидів та білків
 • Хімія лікарських препаратів
 • Вибрані розділи органічної хімії
 • Хімія гетероциклічних сполук
 • Техніко-хімічний експеримент
 • Статика і динаміка в органічній хімії
 • Біохімія тварин
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі

Практики:

 • Навчальна лабораторно-хімічна практика
 • Навчальна хіміко-технологічна практика
 • Навчальна практика з комп’ютерних технологій в хімії

Забезпечуючи підготовку майбутніх учителів хімії і хіміків-дослідників, кафедра перейшла на нові навчальні плани й освітні програми, що відповідають сучасним тенденціям розвитку сфери освіти і науки. Організація та зміст підготовки передбачають посилення фундаментальності вищої освіти, інтеграції навчального процесу з наукою та виробництвом, комп’ютеризації та інших напрямків удосконалення навчального процесу.

Бази, де проходить практика, вибираються за участю студентів з урахуванням можливого місця майбутньої роботи.