Матеріально-технічна база

В розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 302,24 м2, з них: дві навчальних лабораторій (№ 42, 43) загальною площею 106,18 м2, препараторська – 1 (24,23 м2), викладацька – 1 (24,23 м2), лекційна аудиторія (1) на 80 студентів (№ 49) площею 100 м2, лабораторія для наукової роботи – одна (№ 63) площею 47,06 м2.

В лабораторіях-аудиторіях є необхідне обладнання для проведення занять: дошки, лабораторні столи, витяжні шафи, стільці, підведена вода.

Кафедра має мультимедійний проектор з екраном, 1 комп’ютер, 1 принтер, 1 графопроектор, металографічний мікроскоп МІМ-10, спектрофотометр СФ-46, фотоколориметр КФК-2, лабораторний холодильник, центрифугу для біохімічних досліджень, іономер ЕВ-74, рефрактометр УРЛ-1, газоаналізатор, ековізр F4, потенціометр, ваги аналітичні (3 шт.), технічні (3 шт), електроплити (1), сушильні шафи (4).

Частина технічного обладнання була списана, як морально-застаріла, зламана і не підлягає ремонту в зв′язку з чим не може використовуватися в освітньому процесі.

Кафедра забезпечена необхідними хімічними реактивами для навчального процесу, виконання наукової роботи, дипломних і курсових .Усі хімічні реактиви, згідно з класифікацією розміщені в складському приміщенні. За кошти викладачів кафедри зроблена закупівля хімічного посуду та хімічних реактивів, проводиться щорічний ремонт в аудиторіях, закріплених за кафедрою.