Історія кафедри

Кафедру неорганічної хімії та хімічної освіти було засновано 02.09.1996 року. Але початок і традиції майбутньої кафедри були закладені ще в 1933 році, коли організовано кафедру хімії.

Кафедра має право випуску спеціалістів за напрямами “Хімія біологія”, “Біологія – хімія”.

В 1997 році на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 13.00.02. – “теорія і методика навчання хімії”, якою керує професор, доктор педагогічних наук О.С. Максимов. За цей час успішно захистили кандидатські дисертації п’ять аспірантів кафедри.

З 2001 року акредитована магістратура зі спеціальності 8.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”. За період існування в магістратурі навчалось більше 100 магістрантів.

Взагалі працівниками кафедри було опубліковано більше 300 наукових праць, серед яких «Методика викладання хімії. Практикум» (2004р.), «Вища школа і Болонський процес» (2009р.), «Історія хімії» (2010р.), «Методика викладання хімії у ВНЗ» (2014р.), «Нанохімія» (2014р.), статті та отримано охоронні документи на наукові винаходи.