Наукова діяльність

Впродовж 2019-2021 рр. науково-педагогічний персонал кафедри виконував ініциативну наукову тему “Вплив твердих побутових відходів на навколишнє середовище м. Мелітополя та розробка системи їх роздільного збору та утилізації”. Зі звітом можно ознайомитися нижче. Картка про закінчення додається. 

ОК теми

Звіт з науки 2019-2021


Здобувачі спеціальності 101 Екологія (519х групи), члени наукового гуртка кафедри «Еколайн», Альохіна А.В. та Єфанова В.А. прийняли участь в Міжнародній науково-практичній конференції студентів «Модернизация профессиональной подготовки специалистов в области естественнонаучного образования» – Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка, Мінськ, 26 квітня 2021 р. та отримали сертифікати учасників.


 Аспірантам кафедри Борисову Віталію Валерійовичу та Генсицькому Максиму Вікторовичу оголошена ПОДЯКА за активну участь в наукових дослідженнях потенційного впливу електромереж та вітрових електростанцій на стан видового різноманіття тварин (ссавців, птахів, молюсків) в рамках міжнародних проектів ТОВ «ЕНБІТІ Україна» (українське представництво NBT, Швеція) «Моніторинг орнітофауни території проектованої Азовської ВЕС для оцінки можливих загроз для птахів від її експлуатації» у 2019-2020 роках.

Співпраця зі стейкхолдерами

В рамках діючого договору про співпрацю між кафедрою екології, загальної біології та раціонального природокористування МДПУ імені Богдана Хмельницького і Приазовським національним природним парком на початку лютого 2021 року аспірантом кафедри М.В. Генсицьким разом з науковим співробітником Приазовського НПП О.Г. Антоновським в спеціалізованій лабораторії НПП було проведено камеральну обробку більш 7600 екземплярів та визначення видового складу  наземних молюсків, зібраних на території парку на протязі 3-х років (2017-2020 рр.) в польових умовах в 176 точках. За консультаціями керівника наукового відділу парку Н.М. Барабохи аспірантом М.В. Генсицьким підготовлено розділ по наземним молюскам північно-західного Приазов’я для щорічного Літопису природи парку, оформлена та передана для Візит-центру парку Еталонна колекція наземних молюсків. Вивчено вперше морфологічна мінливість регіональних фонових видів молюсків як Chondrula tridensHelix albescensBrephulopsis cylindricaVallonica costata та ін. Останнім часом завершується обробка даних, уточняється видова належність молюсків, підготовлено сумісні доповіді на наукові конференції та рукопис наукової статті.
Підготовлено: Гарант ОНП професор О.І. Кошелєв

                                                    Зимові обліки

Викладачі і аспіранти кафедри разом зі слухачами Мелітопольської Малої академії наук в січні 2021 року прийняли активну участь у проведенні традиційних Міжнародних середньо зимових, або Різдвяних обліків птахів, що проводяться у всіх країнах світу в період с 15 по 25 січня. Обліки зимуючих птахів проводилися в м. Вільнянськ (аспірант В. Борисов) і м. Мелітополь (проф. О.І. Кошелєв, доцент В.О. Кошелєв, аспірант М. Генсицький, М. Казбекова, Я. Горячик, В. Кошелєва) в рамках кафедральної НДР, дисертаційних тем аспірантів і наукових тем слухачів МАН. Перші дні після значних снігопадів були зі снігом і морозами, але потім повернулося тепло, сніг розтанув, встановилася тепла погода. У м. Вільнянськ у приватному житловому секторі на маршруту довжиною 7,5 км було зареєстровано 1200 особин птахів 23 видів, які годувались у приватних садах і на годівницях, а також на вулицях, серед яких  домінуючими видами були грак, сорока, горобець польовий. Щільність склала 83,92 ос./га. Місто Мелітополь значно більше за площею ніж м. Вільнянськ, тому у ньому багато парків, скверів, старих цвинтарів, різних підприємств, протікає р. Молочна та струмки з заростями очерету по берегах. В межі міста було зареєстровано 72 види зимуючих птахів. На маршруті від північної окраїни до парку Горького протяжністю 6 км з багато поверхневою забудовою було зафіксовано днем 6500 особин птахів лише 17 видів. Домінуючими серед них були грак, голуб сизий, горобець польовий, синиця велика. Чимало птахів було і на інших маршрутах, в інших біотопах. Великі скупчення голуба сизого і горлиці садової відмічене біля олієекстракційного заводу і елеватору. В міському лісопарку збираються кожний вечір на ночівлю до 15000 граків,  сотні галок, сірих ворон. З хижих птахів відмічені яструб малій і боривітер звичайний, з ряду совоподібних – сова вухата і сич хатній. В останні десятиріччя з теплими зимами в місті залишаються на зимівлю вільшанки, горихвістки чорні, шпаки, дрозди чорні, вівчарики-ковалики, жайворонки. На річці зустрічаються одиничні особини чаплі сірої, чепури великої і малої, крижня, курочки водяної, синиці вусатої, вівсянки очеретяної. У парках годуються  невеличкі зграї чикотенів, зябликів і костогризів. Але поки ще у місті не відмічені гості з далекої півночі як снігур, омелюх, чечітка та інші. Багато дрібних птахів гуртуються взимку біля годівниць, які розміщено у парках і скверах, дворах шкіл, дитячих садочків, приватних подвір’ях, біля багатоповерхових будинків, поблизу баків для сміття. Така турбота людей збереже багато птахів. Зимівля птахів у містах проходить поки успішно в комфортних «теплих» умовах. За результатами обліків птахів у місті подана доповідь на міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію.
Підготовили: О.І. Кошелєв, В.О. Кошелєв
Фото учасників облікових робіт

Практичне дослідження міських ландшафтів аспірантами та здобувачами  університету

 3-5 жовтня 2020 р. під керівництвом доктора біологічних наук, професора Жукова О.В. аспірантами кафедри (Умерова А., Телюк П.) та здобувачами вищої освіти (Котляров О.) було проведено практичне дослідження та моніторинг міських ландшафтів. Об’єктом вивчення було обрано територію міського парку відпочинку імені М. Горького. За допомогою спеціального обладнання – ручного пенетрометра та приладу для вимірювання електропровідності досліджено твердість ґрунту, електропровідність і рівень травостою на зазначеній місцевості. Загалом аспірантами та здобувачами було зроблено 180 проб по всій території парку. За результатами практичного дослідження буде проведено аналіз та наукова апробація на конференціях і семінарах.

 

ТЕМА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

Упродовж останніх 15 років науково-педагогічний персонал кафедри виконував кілька наукових кафедральних тем, зокрема:

 1. «Біологічні особливості видів вселенців фауни Північного Приазов’я, їх дія на екосистеми і прогнозування наслідків для господарської діяльності (2006-2010 рр.)» Державний реєстраційний номер 0106 U 008386.
 2. «Розробка системи інтегрального моніторингу біорізноманіття екосистем Північного Приазов’я (2006-2009 рр.)». Державний реєстраційний номер 0106U008684.
 3. «Комплексні урбоекологічні дослідження селітебного ландшафту міста Мелітополя (2010-2012)».
 4. «Зоокомплекси штучних лісових насаджень Північного Приазов’я, шляхи їх збереження та збагачення в умовах трансформації ландшафту та клімату (2011-2013 рр.)». Державний реєстраційний номер 0111U005130.
 5. «Оцінка стану природних та штучних екосистем північно-західного Приазов’я (2013-2015)», Державний реєстраційний номер 0113U002248.
 6. «Інвентаризація міської фауни, растрове картування та створення атласу урбанізованих видів тварин малого міста (Північно-Західне Приазов’я)» (2016-2018), Державний реєстраційний номер – 016U006756.
 7. «Дослідження впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище м. Мелітополя, розробка програми їх збору та утилізації (2019-2022). Державний реєстраційний номер держреєстрації – 0119U001423.

Наукова новизна кафедральних тем витікає із власне назви теми, обґрунтована багатьма доказами і висновками, про виконання кожної з тем кафедра звітувала на відповідному рівні. Остання тема є чинною і має прикладний характер, оскільки допомагає вирішити проблему заповненого звалища твердих побутових відходів м. Мелітополь і водночас дає можливість виробити екологічний тип мислення у підростаючого покоління для майбутнього. Крім того, більшість побутових відходів є сировиною для виробництва певної групи товарів і виробів.

 ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ

Викладачі кафедри упродовж 2018-2020 років беруть активну участь у виконанні переважно прикладних наукових досліджень. Частина досліджень пов’язана з моніторингом орнітофауни на півдні України у зв’язку з будівництвом вітрових електростанцій та високовольтних ліній електропередач. До складу групи виконавців входять викладачі кафедри проф. Кошелєв О.І. та доц. Кошелєв В.О. Науково-дослідна робота виконувалась на замовлення ТОВ «EНБITI УКРАЇНА»» за договором №2/0819 від 01.08.2019 р. «Оцінка стану орнітофауни території проектованої лінії електропередачі 330 кВ ПС Азовська ВЕС – ПС Молочанська» (2018-2019 рр.). так само вказані викладачі офіційно та активно брали участь у створенні науково-технічної продукції за темою «Моніторинг орнітофауни території проектованої Азовської ВЕС для оцінки можливих загроз птахам від її експлуатації» (2019-2020 рр.).

Частина викладачів брали і беруть участь у розробці проектів організації, проектів утримання та реконструкції територій природно-заповідного фонду України – природних та біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків тощо. З викладачів кафедри доц. Воровка В.П. активно долучається до здійснення такого виду діяльності. Так, він брав участь у розробці проектів організації природних заповідників «Дніпровсько-Орільський» (2018), «Єланецький степ» (2020), «Михайлівська цілина» (2019-2020), національних природних парків «Кармелюкове Поділля» (2018), «Нижньодніпровський» (2019), «Шацький» (2019-2020), регіональних ландшафтних парків «Приінгульський» (2018), «Міжрічинський» (2019), «Мальованка» (2020).

ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Викладачі кафедри в індивідуальному порядку беруть участь у виконанні наукових розробок у галузі біологічних та інших наук (за класифікатором видів діяльності). Така робота здійснюється на основі відповідних положень про Проект організації території біосферного заповідника, природного заповідника, національного природного парку, регіонального ландшафтного парку, затверджених Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06 липня 2005 року № 245 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 21 серпня 2014 року № 273) та відповідних їм методичних рекомендацій.

Наукова розробка «Оцінка стану орнітофауни території проектованої лінії електропередачі 330 кВ ПС Азовська ВЕС – ПС Молочанська» (2018-2019 рр.).

Наукова розробка «Моніторинг орнітофауни території проектованої Азовської ВЕС для оцінки можливих загроз птахам від її експлуатації» (2019-2020 рр.).

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У ВИКОНАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

Викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні наукових досліджень із представниками підприємств, організацій, установ. Тісний взаємозв’язок викладачів (проф. Кошелєв О.І., доц. Кошелєв В.О) з науково-дослідним інститутом різноманіття наземних та водних екосистем МДПУ ім. Б. Хмельницького, Азово-Чорноморською орнітологічною станцією, громадською організацією «Лагуна», Інститутом зоології НАНУ.

Завідувач кафедри доц. Воровка В.П. є співзасновником і директором приватного підприємства «Центр екологічного управління», виконує наукові дослідження у галузі біологічних та інших наук та тісно співпрацює з керівництвом і науковими відділами установ природно-заповідного фонду України, в тому числі:

Біосферний заповідник «Асканія Нова»;

Карпатський біосферний заповідник;

Природний заповідник «Єланецький степ»;

Природний заповідник «Михайлівська цілина»;

Природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»;

Національний природний парк «Великий Луг»;

Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»;

Азово-Сиваський національний природний парк;

Приазовський національний природний парк;

Національний природний парк «Дермано-Острозький»;

Національний природний парк «Припять-Стохід»;

Національний природний парк «Мале Полісся»;

Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський».

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»;

Регіональний ландшафтний парк «Мальованка»;

Регіональний ландшафтний парк «Ізмаїльські острови».

Крім того, доц. Воровка В.П. брав участь у виконанні наукових досліджень із представниками Міністерства екології та природних ресурсів України, зокрема «Інвентаризація водно-болотних угідь України» (2018).

Упродовж останніх років науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у заходах, організованими науковими установами НАНУ (зокрема Інститутом зоології ім. Шмальгаузена, Інститутом географії, Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезнєвського та іншими), галузевими академіями та організаціями. Зокрема, спільно з Державною академією післядипломної екологічної освіти кафедра екологічної безпеки та раціонального природокористування організувала і провела науковий семінар для працівників природоохоронних служб до Міжнародного дня водно-болотних угідь України (06 лютого 2019 р.). Крім того, співробітники кафедри (доц. Воровка В.П.) провів цикл лекцій, пов’язаних зі змінами клімату на півдні України та методичну лекцію щодо особливостей заповнення карток водно-болотних угідь у розрізі абіотичного середовища.

Спільно з департаментом екології Запорізької обласної державної адміністрації співробітники кафедри провели ряд заходів екологічного змісту. Співробітниками кафедри організований та відзначений Міжнародний день водно-болотних угідь України (04.02.2019 р., 06.02.2020 р.).

За результатами співпраці кафедри з адміністрацією м. Мелітополь науково-педагогічними співробітниками було подано три конструктивні пропозиції в рамках формування Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2022 року, які у повній мірі відповідають новій науковій тематиці кафедри:

–        «Дослідження впливу твердих побутових відходів на екосистему м. Мелітополя, розробка програми їх роздільного збору та утилізації» (285000 грн.);

–        Екологічна свідомість молоді – майбутнє Мелітополя (70000 грн.);

–        «Швидко інформуй – вчасно реагуй» (Організація мережі екоінформаційних джерел для регулярного отримання достовірних даних про стан довкілля міста та його вплив на здоров’я жителів) (115000 грн.).

Крім того, співробітниками кафедри подано три комерційні пропозиції до Міністерства екології та природних ресурсів України на виконання проектів екологічного змісту, зокрема «Розроблення проекту нової редакції Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків і методичних рекомендацій щодо її виконання» (840000 грн.), «Розроблення концептуальних підходів з оцінки біорізноманіття і екосистемних послуг на територіях природно-заповідного фонду» (760000 грн.) та «Інвентаризація об’єктів і територій природно-заповідного фонду Запорізької області» (3200000 грн.).

17 грудня 2019 року викладачі кафедри (доц. Воровка В.П., доц. Федюшко М.П., доц. Халіман І.О., доц. Кошелєв В.О., проф. Кошелєв О.І.) взяли участь у роботі Басейнової ради річок Приазов’я. При цьому доц. Воровка В.П. виступив з доповіддю про тенденції змін клімату на Мелітопольщині та їх вплив на басейни річок Приазов’я та їх водність.

 

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ПОСЛУГИ КАФЕДРИ

Серед актуальних наукових послуг кафедри – індивідуальна участь науково-педагогічного персоналу у міжнародних та державних проектах і програмах. До таких зі складу науково-педагогічного персоналу кафедри належать проф. Кошелєв О.І., доц. Воровка В.П. і доц. Кошелєв В.О.

До актуальних наукових послуг кафедри слід віднести проекти, запропоновані в рамках розробки Стратегії розвитку м. Мелітополь. Серед них:

 1. «Дослідження впливу твердих побутових відходів на екосистему м. Мелітополя, розробка програми їх роздільного збору та утилізації» (2019-2022 рр.);
 2. «Екологічна свідомість молоді – майбутнє Мелітополя» (2019-2022);
 3. «Швидко інформуй – вчасно реагуй» (2019-2022).

  

РОЗРОБКА ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТАМИ КАФЕДРИ

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями 101 Екологія та 091 Біологія. Розробляються дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. За обома спеціальностями у навчальному процесі кафедри налічується 6 аспірантів, кожен з яких досліджує індивідуальну наукову тему. Серед них:

 1. Борисов Віталій Валерійович, «Орнітокомплекси масивів індивідуальної забудови малого міста (на прикладі Вільнянська, Запорізької області)». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 101 Екологія. Науковий керівник – д.біол.н., професор Кошелєв О.І.
 2. Генсицький Максим Вікторович, «Наземні м’якуни північно-західного Приазов’я (фауна, біологія, господарське значення)». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 091 Біологія. Науковий керівник – д.біол.н., професор Кошелєв О.І.
 3. Винокурова Світлана Володимирівна, «Особливості просторового розміщення рідкісних гніздових видів птахів гідроморфних екотонів Північно-Західного Приазов’я». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 101 Екологія. Науковий керівник: д.геогр.н., доцент Воровка В.П.
 4. Будакова Вікторія, «Екоморфічний аспект просторової організації угруповань ґрунтової макрофауни зелених насаджень загального користування». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 091 Біологія. Науковий керівник: д.б.н., професор Жуков О.В.
 5. Телюк Поліна, «Екологічна оцінка рекреаційного навантаження на грунт зелених насаджень загального користування». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 101 Екологія. Науковий керівник: д.б.н., професор Жуков О.В.
 6. Умерова Ава Кадріївна, «Наземні молюски антропогенно трансформованих екосистем: екологія і просторово-часова динаміка». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії доктора філософії в галузі 10 Природничі науки. Спеціальність 101 Екологія. Науковий керівник: д.б.н., професор Жуков О.В.

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Заходи  щодо дотримання академічної доброчесності аспірантів регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Їх суть:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Форми порушення академічної доброчесності здобувачами освіти вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями закладу вищої освіти.

Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за порушення академічної доброчесності передбачена така академічна відповідальність:

До захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді:

Виявлення спеціалізованою вченою радою порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, є підставою для відмови у присуджені ступеня доктора філософії без права її повторного захисту.

Якщо спеціалізована вчена рада встановила порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі спеціалізована вчена рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

Після захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Виявлення МОН академічного плагіату у захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів спеціалізованої вченої ради на два роки права участі в атестації здобувачів.

Здобувач має право ознайомитися з узагальненим висновком МОН після прийняття МОН рішення про скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. Копія такого висновку надається здобувачеві у місячний строк на його прохання.

Якщо рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв’язку з порушенням вимог до дисертації та наукових публікацій, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація може бути подана до захисту здобувачем повторно після її доопрацювання не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення про скасування такого рішення спеціалізованої вченої ради.

Якщо рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв’язку з порушенням академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація не може повторно подаватися до захисту.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції:
 • на рішення спеціалізованої вченої ради про відмову у присудженні ступеня доктора філософії здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до закладу вищої освіти (наукової установи), в якому утворена рада, або до МОН;
 • на рішення МОН про скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії здобувач може подати апеляцію до МОН не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття;
 • рішення МОН за результатами розгляду апеляції може бути оскаржено у судовому порядку;
 • у разі прийняття рішення суду щодо повторного розгляду дисертації та атестаційної справи здобувача такий розгляд здійснюється МОН із залученням фахівців, які не брали участі у попередній експертизі дисертації.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ, КОНФЕРЕНЦІЙ, УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

Науково-педагогічний персонал кафедри бере участь у проведенні наукових конференцій. Так, у, , та  роках завідувач кафедри доц. Воровка В.П. був серед організаторів та проводив регіональні науково-практичні конференції «Алексєєвські краєзнавчі читання», присвячені 100-річчю А.А. Хижняка (2015), М.О. Алексєєва (2017), Й.І. Танатара (2018) та І.П. Курило-Кримчака (2020, перенесена на вересень-жовтень).

На кафедрі регульно проводяться кафедральні, міжкафедральні та загально факультетські наукові семінари, присвячені різноманітним галузям наукових досліджень. Так, викладачі кафедри взяли активну участь у факультетському семінарі до Дня науки «Швидка оцінка журналу доступними електронними ресурсами», де розглядалися три питання:

 1. Ідентифікація журналу у наукометричних базах Scopus, WoS.
 2. Оцінка якості журналу, його імпакт-фактор та H-index.
 3. Основні помилки при виборі журналу який входить до наукометричної бази WoS.

НАУКОВІ ФАХОВІ СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ (SCOPUS, WEB OF SCIENCE), ДОПОВІДІ, РЕЦЕНЗІЇ, ВІДГУКИ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ

Викладачі кафедри мають високу публікаційну активність у журналах рівнів А (SCOPUS, WEB OF SCIENCE, Index Copernicus), Б (фахові внутрішні), наукових конференціях та доповідях. Крім того, викладачі опонують кандидатські (проф. Кошелєв О.І., доц. Воровка В.П.) і докторські (проф. Кошелєв О.І.) дисертації, відгукуються на автореферати дисертацій, які надсилають вчені секретарі інших закладів вищої освіти (проф. Кошелєв О.І., доц. Воровка В.П., доц. Федюшко М.П.).

Викладача ми кафедри опубліковані статті у міжнародних журналах рівня «А», зокрема:

 1. Vorovka, V., Hryshko S. (2017). Determining the boundaries of the north-western pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it. Czasopismо Geograficzne. Тom LXXXVIII (1-2):21-31.
 2. Demchenko, V., Vinokurova S., Chernichko J., Vorovka V. (2015). Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basis for management decision-making. Environmental Science & Policy. 46:37-47.
 3. Zhukov, O.V., Kovalenko D.V., Maslykova K.P. (2019). Physiognomic vegetation types and their identification by using the decryption of digital images. Agrology, 2(1):18-23.
 4. Yorkina, N., Zhukov O., Chromysheva O. (2019). Potential possibilities of soil mesofauna usage of soil contamination by heavy metals., Ekológia (Bratislava) 38(1):1-10.
 5. Ayubova, E.M., Koshelev V.A. (2019). The effect of pyrogenic succession on breeding birds of shelter belts in the north-western part of the Azov sea region. Vestnik Zoologii. 53 (2): 149-154.
 6. Koshelev, V.O. (2019). Complementarity of Nesting Ornithocomplexes in Urban Faunae (through the example of Melitopol, Southern Ukraine). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). 8 (12):2712-2717.
 7. Kunakh O., Kovalenko D. (2019). Fitting competing models of the population abundance distribution: land snails from Nikopol manganese ore basin technosols. Ekológia (Bratislava). 367-381.
 8. Gritsan Y.I., Kunah O.M., Fedushko M.P., Babchenko A.V., Sirovatko V.O., Zhukov O.V., Kotsun V. I. (2019). Albedo of the soil cover as a factor of the temporal dynamics of readily available soil moisture in the technosols of the Nikopol manganese ore basin. Agrology. 2(3):161-169.
 9. Zhukov O.V., Kovalenko D.V., Kramarenko S.S., Kramarenko A.S. (2019). Analysis of the spatial distribution of the land snail Brephulopsis cylindrica (Stylommatophora: Enidae) ecological niche in Technosols. Biosystems Diversity. 27(1):62-68.
 10. Potapenko O., Kunah O.M., Fedushko M.P. (2019). The effect of technological oil spill into soil within the electrical generation substations on ecological regimes in context of relief properties. Biosystems Diversity. 27:43-50.
 11. Zhukov, Oleksandr V. Kunah, Olga M.,Dubinina, Yuliya Y., Fedushko, Marina P., Kotsun, Vadim I., Zhukova, Yuliya O., Potapenko Olena V. (2019). Tree canopy affects soil macrofauna spatial patterns on broad- and meso- scale levels in an Eastern European poplar-willow forest in the floodplain of the River Dnipro. Folia oecologica. 46(2):123-136.
 12. Bondarev D. L., Kunah O. M., Fedushko M. P., Gubanova N. L. (2019).The impact of temporal patterns of temperature and precipitation on silver Prussian carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) spawning events. Biosystems Diversity .27(2):106-117.
 13. Kunah O.M., Zelenko Y.V., Fedushko M.P., Babchenko A.V., Sirovatko V.O., Zhukov O.V. (2019). The temporal dynamics of readily available soil moisture for plants in the technosols of the Nikopol Manganese Ore Basin. Biosystems Diversity. 27(2):156-162.
 14. V. Degtyarenko, A.G. Antonovskiy, I.A. Khaliman, A.V. Matsyura Ecological characteristics of mollusks in the Utlyukskij Liman. Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(4), 266-269.

Також викладачами отримані авторські свідоцтва про реєстрацію авторського права. Так, доц. Воровка В.П. отримав три свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: № 91143 від 30.07.2019 р. Наукова стаття «Determining the boundaries of the North-Western Pryazovia region as a coastal zone for further studying and managing it». Автори Воровка В.П., Гришко С.В.; № 91640 від 15.08.2019р. Наукова стаття «Старобердянський ліс як лісокультурний парадинамічний ландшафт». Автори Воровка В.П., Гришко С.В.; № 91656 від 16.08.2019 р. Наукова стаття «Становлення, розвиток і зміст поняття «пара динамічна ландшафтна система» в географії»

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Впровадження викладачами кафедри результатів наукової роботи в освітній процес відбувається через перегляд та удосконалення освітніх компонентів освітньої програми відповідно до результатів наукової діяльності та нових передових світових наукових ідей. Так, зокрема, дисципліна «Біорізноманіття» доповнена темою про сучасні методи оцінки біорізноманіття наземних та водних екосистем відповідно до опублікованого навчального посібника «Методи оценки биоразнообразия» (2015).

Так само до дисципліни «Заповідна справа» внесені відповідні корективи, пов’язані з публікацією навчального посібника «Управление национальными природными парками» (2015).

Зміст освітніх компонентів «Зоологія» та «Екологія» переглянутий з врахуванням нових досягнень та результатів орнітологічного моніторингу, викладеного у Бюлетені РОМ «Результаты орнитологического мониторинга. Гнездование».

Зміст освітнього компоненту «Урбоекологія» переглянутий і відкоригований з врахуванням  наукової теми кафедри з розробки програми збирання та утилізації твердих побутових відходів. Для цього були підготовлені і видані методичні вказівки для проведення практичних робіт (2018 р.).

  

ЦИФРОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Усі викладачі кафедри мають авторські профілі у наукових базах даних ORCID, ResearchGate, Google Scholar, Web of Science ResearchID, Scopus залежно від того, в якій базі публікується і цитується викладач. Цифрова ідентифікація науково-педагогічних працівників кафедри відображена в інформації про кожного викладача (див склад кафедри).

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ КАФЕДРИ

В рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доц. Воровка В.П., 2018) та кандидата наук (Йоркіна Н.В., 2018; Коваленко Д.В., 2019). Вчене звання доцента кафедри здобула Йоркіна Н.В. (2019).

Підвищення кваліфікації викладачів відбувалося відповідно до встановленого графіка. Так, Копилова Т.В. підвищила кваліфікацію на кафедрі загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету згідно з індивідуальним планом та за темою «Вплив забруднень навколишнього середовища на живі організми та наслідки мутагенезу» з «10» квітня 2019 року по «10» травня 2019 року.

Кошелєв О.І. підвищив кваліфікацію на кафедрі загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету згідно з індивідуальним планом та за темою «Біорізноманіття України, його стан, динаміка та шляхи збереження» з 15 жовтня 2019 року по 15 листопада 2019 року.

Халіман І.О. підвищував кваліфікацію на кафедрі загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету згідно з індивідуальним планом та за темою «Концептуальні положення та правова основа формування екологічної мережі в Україні» з 15 жовтня 2019 року по 15 листопада 2019 року.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕМ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ІЗ ТЕМОЮ КАФЕДРИ

Тематика наукової роботи студентів відповідає тематиці наукової діяльності викладачів і науковій темі кафедри. Це підтверджується темами дипломних робіт, які у різні роки виконувалися студентами по кафедрі. Тут можна назвати дипломні роботи студента Трофіменко В.І. «Сучасний стан збору та перероблення твердих побутових відходів у місті Мелітополі», студентки Солохи О.В.) «Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах» та інші.

До реалізації чинної наукової теми кафедри активно долучаються студенти Гавриш І., Самойлова М., Альохіна А., Єфанова В. шляхом проведення квестів з роздільного збору твердих побутових відходів з використанням відповідного обладнання та інструментарію кафедри.

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАМАХ

Упродовж останніх п’яти років викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових проектах та програмах, зокрема програмах наукового стажування. Так, доцент Йоркіна Н.В. пройшла закордонне стажування у Польщі та отримала відповідний сертифікат.

Завідувач кафедри доц. Воровка В.П. вже другий рік поспіль бере індивідуальну участь у розробці проекту Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища за темою “Conservation, improvement and management of carbon stocks and biodiversity in the Chornobyl Exclusion Zone” (проект зареєстрований за номером SSFA/2017/20-1; S1-32GFL-000370/11232/SB-000687.37/14AC0003). Проект закінчується наприкінці 2020 року.

  

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

Назва гуртка «Еколайн».
Науковий керівник – завідувач кафедри, д.г.н., доц. Воровка В.П.
Викладачі-консультанти: доц. Федюшко М.П., доц. Халіман І.О., проф. Кошелєв О.І., доц. Кошелєв В.О., ст. викл. Копилова Т.В., ас. Коваленко Д.В.
Староста гуртка: Гавриш І.Ю., студентка магістратури.
Склад гуртка «Еколайн»

№ п/п П.І.Б. Курс Група
1. Аносов Іван Сергійович М519х
2. Антіпов Данило Вячеславович  М519х
3. Волощук Ярослав Богданович  М519х
4. Гавриш Ірина Юріївна М519х
5. Гнєдашев Артур Олександрович М519х
6. Порхун Анастасія Вікторівна М519х
7. Науменко Ігор Геннадійович М519х
8. Пузіков Роман Валентинович М519х
9. Самойлова Маргарита Миколаївна М519х
10 Трегуб Ілля Юрійович М519х
11 Юрченко Владислав В’ячеславович М519х
12 Альохіна Арина Вікторівна 1 519х
13 Будзак Данило Геннадійович   1 519х
14 Василішина Анастасія Романівна  1 519х
15 Дядюра Тихон Костянтинович  1 519х
16 Єфанова Віолета Андріївна  1 519х
17 Процишина Ірина Сергіївна  1 519х
18 Турковський Дмитро Олегович  1 519х

 

Тематика досліджень пов’язана з екологічним профілем діяльності кафедри. У різні роки студенти кафедри виконували дипломні роботи за такими темами:

 1. Використання екологічно безпечних методів обробки харчових продуктів, призначених для тривалого зберігання (студентка Карнаух І.О.);
 2. Вплив екологічних факторів на збереженість та харчову цінність плодів яблуні в умовах степової зони України (студентка Романчук В.С.);
 3. Екологічні підходи вивчення та охорони орнітокомплексів парків та садів м. Мелітополь (студентка Горна Г.Б.)
 4. Екологічне значення мережі електропостачання для птахів в Північному Приазов’ї (студент Бєрдяєв О.В.);
 5. Екологічні проблеми річки Молочної та шляхи їх рішення (студент Поротіков С.О.);
 6. Моніторинг природних комплексів техногенних територій на прикладі Ботієвської ВЕС (Запорізька область) (студентка Глаголєва С.О.);
 7. Сучасний стан збору та перероблення твердих побутових відходів у місті Мелітополі (студент Трофіменко В.І.);
 8. Екологічні зв’язки дятлових птахів в північно-західному Приазов’ї (студент Пахомов О.Г.);
 9. Роль зелених насаджень в урбоекосистемах на прикладі міста Мелітополя (студент Васильєв В.Ю.);
 10. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в малих містах (студентка Солоха О.В.);
 11. Біологія та екологія гніздуючи птахів Каховського водосховища (студент 9. Бусел В.А.);
 12. Сучасні екологічні проблеми біологічного різноманіття Азовського моря та шляхи виходу з кризового стану (студент Васильєв В.Ю.);
 13. Екологічний аналіз продуктів харчування ринку міста Мелітополя та їх вплив на здоров’я людини (студентка Никоненко В.В.);
 14. Забруднення атмосферного повітря вихлопними газами та їх вплив на здоров’я людини (на прикладі м. Мелітополя) (Сороцька К.Ю.);
 15. Продукти харчування як фактор впливу на здоров’я людини (на прикладі м. Мелітополь) (студентка Мательонок С.М.);
 16. Ліхеноіндикаційна оцінка наслідків впливу автотранспортного забруднення на екологічний стан рекреаційної зони та здоров’я населення м. Мелітополь (студентка Сороцька К.Ю.);
 17. Архітектурно-просторове середовище міста Мелітополь як показник екологічної обстановки урбанізованих територій (студентка Чорна М.Є.);
 18. Шумове забруднення міста Мелітополя (студентка Кучеренко Ю.О.)
 19. Сучасний екологічний стан довкілля Запорізької області та заходи щодо його поліпшення (студентка Власова В.І.);
 20. Вплив автомобільного транспорту на екосистему міста Мелітополь (студент Шайко К.О.);
 21. Епіфітна ліхенофлора як індикатор аеротехногенного забруднення міста Мелітополь (студентка Гавриш І.Ю.);
 22. Характеристика екосистеми Бердянського морського порту (студентка Марченко А.В.);
 23. Аналіз сучасного екологічного стану атмосферного повітря у м. Мелітополі та Мелітопольському районі (студентка Макрєєва Н.В.);
 24. Екологічна роль Молочного лиману в екосистемі Азовського моря (студент Гнєдашев А.О.);
 25. Екологічні особливості функціонування сфери утилізації медичних відходів (на прикладі Запорізької області (студентка Куліш Т.С.);
 26. Управління та стан поводження з твердими побутовими відходами в Запорізькій області (студент Козуб А.П.);
 27. Екосистемні особливості узбережної смуги Азовського моря та їх прикладне значення (на прикладі Північно-Західного Приазов’я (студент ) Воробйов Я.О.);
 28. Мейофауна псамоконтуру акумулятивних кіс північно-західної частини Азовського моря (студент Ткаченко В.В.);
 29. Екологія фазану Сухого Степу України (студент Ніколаєв В.А.);
 30. Екосистеми морських портів (на прикладі морського порту Генічеськ) (студент Межуєв Л.О.).

Сучасна діяльність студентів прямо пов’язана з чинною науковою темою кафедри «Дослідження впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище м. Мелітополя, розробка програми їх збору та утилізації (2019-2022)». Зокрема, студенти наукового гуртка проводять тематичні презентації для школярів і студентів, пов’язані з необхідністю роздільного збору твердих побутових відходів та їх переробки. Презентації супроводжуються візуалізацією власне процесу роздільного збору в ігровій формі з реальними промисловими баками для роздільного збирання твердих побутових відходів. Тематика роботи гуртка пов’язана також з популяризацією екологічних акцій, свят, подій, які проводить кафедра у відповідності до напряму діяльності.

За результатами роботи гуртка у 2020 році студентка магістратури Гавриш І. виборола 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з екології (м. Полтава). За результатами наукового дослідження підготовлена та перекладена на англійську мову стаття до журналу «Ecologia (Bratislava)», індексованого у наукометричній базі Scopus.

За результатами наукового дослідження під керівництвом ст. викл. Копилової Т.В. про вміст нітратів у продуктах харчування підготовлена, перекладена і відправлена стаття до журналу «Journal of Integrative Pediatrics and Environmental Medicine» (США).


Публікації кафедри