Місія та візія кафедри

Кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування

Мета – забезпечення процесу освітньо-професійної та освітньо-наукової підготовки фахівців за спеціальностями «біологія» та «екологія», випуск конкурентоспроможних фахівців зі спеціальності 101 екологія.

Місія: кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування створює, зберігає та поширює знання у природничій (екологія та біологія) сфері, розвиває здібності до пошукової діяльності в межах професійного спрямування, формує екологічно грамотну, чесну, свідому і небайдужу особистість, здатну до незалежного професійного творчого мислення та відповідальної фахової діяльності.

Візія – кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування впроваджує екологічні інновації й активно впливає на екологічну свідомість жителів міста та регіону, реалізує проекти у галузі збереження біорізноманіття, раціонального природокористування та охорони природи. На кафедрі органічно поєднуються освітня діяльність з науковою та практичною у сферах біології, екології та охорони довкілля.

Пріоритети – якість, науковість, системність, послідовність, чесність та відкритість, доброзичливість до студентів, комунікативність, розвиток.

Перспективи – стати науково-дослідним осередком університету на основі інноваційної діяльності, підготовка висококваліфікованих фахівців та залучення їх до участі у проектах в галузі біології, екології, раціонального природокористування та охорони природи.