Методична робота

Перелік навчально-методичних семінарів кафедри на 2022-2023 н.р. (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Видання навчально-методичної літератури
Кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування

Прізвище та ініціали автора Назва та вид публікації Видання (видавництво, сторінки, місто, рік) Обсяг Співавтори
1 2 3 4 5
2016 рік
Копилова Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальні проблеми людства» Мелітополь: МДПУ, – 2016. 22 с.
Степаненко Д.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Моніторінг довкілля» Мелітополь: МДПУ, – 2016. 90 с. Копилова Т.В
Степаненко Д.С Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» -Мелітополь: МДПУ, – 2016. 70 с. Копилова Т.В.,  Коваленко Д.В.
Степаненко Д.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Біобезпека». Біотехнологічні методи захисту довкілля -Мелітополь: МДПУ, – 2016. 12 с. Копилова Т.В., Коваленко Д.В.
Степаненко Д.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека довкілля». Техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Визначення ККД антропогенного ресурсного циклу – Мелітополь: МДПУ, – 2016 31 с. Копилова Т.В.
Степаненко Д.С. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека в рекреації». -Мелітополь: МДПУ, – 2016. 18 с. Тарусова Н.В., Копилова Т.В.
Степаненко Д.С Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Екологія кризових ситуацій» -Мелітополь: МДПУ, – 2016. 30 с. Копилова Т.В
2017 рік
Степаненко Д.С. Застосування ГМО в Україні і в світі (ч.1,2) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Біобезпека» Мелітополь: МДПУ, 2017. 24 с. Копилова Т.В.
Коваленко Д.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Урбоекологія» Мелітополь: МДПУ, 2017. 30 с.
2018 рік
Йоркіна Н.В. Методичні рекомендації до практичних занять в курсу «Моніторинг довкілля» Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний

університет імені Богдана Хмельницького, 2018

           44 с.
Йоркіна Н.В. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу «Зоологія». Робочий зошит до практичних робіт з курсу «Зоологія» Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018 60 с. Федюшко М.П., Халіман І.О., Коваленко Д.В.
Федюшко М.П. Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Урбоекологія» Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018. 72 с. Коваленко Д.В., Йоркіна Н.В.
Федюшко М.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Екологія” для не екологічних спеціальностей Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018. – 51 с. Воровка В.П., Коваленко Д.В.
2019 рік
Федюшко М.П. Методичні вказівки для проведення практичних робіт

з дисципліни «Соціальна екологія»

Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Соціальна екологія» – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. –  72 с 4,5 Коваленко Д.В.
Федюшко М.П. Методичні вказівки для проведення практичних робіт

з дисципліни «Біосферологія»

Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Біосферологія» – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. 52 с. Коваленко Д.В.
Федюшко М.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Загальна екологія та охорона природи” для не екологічних спеціальностей. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Екологія” для не екологічних спеціальностей. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018. с 51 с. Коваленко Д.В.
Копилова Т.В. Методичні рекомендації до методики розв’язання задач з генетики Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019 36 с.
Копилова Т.В. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з дисципліни «Генетика з основами селекції» Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. 52 с.
Копилова Т.В. Конспекти лекцій з дисципліни «Генетика з основами селекції» Конспекти лекцій з дисципліни «Генетика з основами селекції» –  Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019 78 с.
Копилова Т.В. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з зоології Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2019. 43 с.
2020 рік
Воровка В. П. Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт на здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра зі спеціальності 101 екологія усіх форм навчання. Мелітополь: МДПУ, 2020 47 с. Кошелев О. І., Федюшко М. П., Халіман І.О., Кошелев В.О., Коваленко Д.В.
Воровка В. П. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 101 екологія усіх форм навчання. Мелітополь: МДПУ, 2020 20 с. Кошелев О. І. Федюшко М. П., Халіман І.О., Кошелев В.О.,  Копилова Т.В., Коваленко Д.В.

Методичні семінари кафедри

Науково-методичний семінар для вчителів-біологів Мелітопольського району 25.10.2017 Копилова Т.В. ауд. 28
Формування інтересів до фактичного матеріалу з екологічних дисциплін, як запорука до глибоких та міцних знань 06.03.2018 р Халіман І.О. Ауд.8

з/п

Теми Відповідальні Строк

проведення

1 Методичний семінар з розв’язання задач на тему: «Складання та аналіз родоводу». Копилова Т.В. Вересень 2018
2 Розвиток пізнавальної діяльності, як шлях до заглиблених та міцних знань Халіман І.О. Жовтень 2018
3 Особливості організації навчальних практик на узбережжі Азовського моря та його заток Воровка В.П. Листопад 2018
4 Особливості організації екологічних екскурсій під час екологічних турів Кошелєв В.О. Листопад-грудень 2018
5 Міжкафедральний методичний семінар: «Хромосоми – ДНК – Гени – Геном» для студентів-біологів хіміко-біологічного та природничо-географічного факультетів» Копилова Т.В.,

Прокоф’єва О.А.

Листопад 2018
6 Інноваційні методи у навчальному процесі Федюшко М.П. Січень 2019
7 Застосування засобів наглядної агітації та демонстрації на заняттях з зоології Коваленко Д.В. Березень 2019
8 Еко-арт як дієва форма виховання духовно-ціннісних компетентностей студентів ВНЗ Йоркіна Н.В. Квітень 2019
9 Індивідуальний підхід до проведення практичних занять з курсу «Функціональна зоологія» для ІІІ рівня навчання (доктор філософії). Кошелєв О.І. Травень 2019
10 Формування практичних вмінь та навичок студентів-біологів на лабораторних заняттях із зоології Копилова Т.В. Травень 2019

 

з/п

Теми Відповідальні Строк

проведення

1 2 3 4
1 Інтеграція методів системного аналізу та проектів як методологічна основа якісного навчання. Халіман І.О. Жовтень 2019
2 Роль проектної діяльності у професійному становленні фахівця еколога Воровка В.П. Листопад 2019
3 Практична підготовка студентів як основа формування особистості фахівця високої кваліфікації. Федюшко М.П. Грудень 2019
4 Сучасні освітні технології навчання під час вивчення курсу «Генетика» Копилова Т.В. Лютий 2020
5 Інноваційні методи проведення лабораторних робіт з курсу «Зоологія» Коваленко Д.В. Березень 2020
6 Сучасні шляхи популяризації наукових екологічних знань через ЗМІ. Кошелєв О.І. Квітень 2020
7 Європейська методика облову риб та виявлення стану іхтіофауни водойми. Демченко В.О. Травень 2020
8 Заходи безпеки під час проведення екскурсій у природу Кошелєв В.О. Червень 2020