Історія кафедри

Кафедру екології, загальної біології та раціонального природокористування очолює доктор географічних наук, доцент Воровка Володимир Петрович.

За час свого функціонування кафедра як структурний підрозділ Інституту та Університету неодноразово проходила реорганізацію, виступала в ролі «донора» для створення інших структурних підрозділів університету.

Кафедра зоології була заснована в 1932 році на базі кафедри загальної біології (завідувач доц. П.А.Безручко). У 1941 р. кафедра була поділена на дві: кафедру зоології (завідувач П.П. Орлов) та кафедру ботаніки. З 1958 р. на базі кафедри була створена біостанція, при кафедрі було створено зоологічний музей. У 1971 р. кафедра зоології у зв’язку з виробничою необхідністю була розділена на кафедри зоології і дарвінізму (завідувачі доц. К.П. Філонов, доц. В.І. Лисенко, доц. В.Д. Сіохін) та кафедру анатомії і фізіології людини та тварин. У 1986 р. кафедра була поділена на: кафедру загальної біології та охорони природи з зоомузеєм (завідувачі доц. А.М. Волох, проф. О.І. Кошелєв) та кафедру зоології (завідувач доц. С.М. Заброда). На кафедрі зоології працювали: проф. Джафаров Ш.М., доц. Пересадько Л.В., доц. Дятлов В.М., доц. Рева П.П., доц. Митяй І.С., ст. вик. Шевченко С.І., ас. Власов І.І., ас. Кармишев Ю.В.; на кафедрі екології та охорони природи: проф. Огай В.Ф., доц. Писанець Є.М., доц. Воловник С.В., доц. Кулинич Л.Я., доц. Писанець О.М., доц. Грушко Т.А., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М., доц. Тарусова Н.В., доц. Сіохін В.Д.

У 1985 р. на базі Мелітопольського педінституту створена міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція АН УРСР та МП УРСР (завідувач к.б.н. Черничко І.І., співробітники: проф. Кошелев О.І., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М.). В 1992 р. була створена міжкафедральна Герпетологічна лабораторія (завідувач доц. Є.М. Писанець.), в 1998р. – НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем (директор проф. Є.М. Писанець). До складу НДІ увійшли: Герпетологічна лабораторія, Зоологічний музей, Орнітологічна станція та Степанівська учбово-польова база на узбережжі Азовського моря. В 1995 р. була створена міжкафедральна лабораторія іхтіології (завідувач доц. І.С. Мітяй). В 1996 р. кафедра загальної біології та охорони природи була перейменована в кафедру екології та охорони природи, а в 2000 р. відбулася реорганізація шляхом об’єднання з кафедрою зоології в кафедру зоології та екології (завідувач проф. О.І. Кошелєв). У 2004 р. кафедру було поділено на кафедру зоології (завідувач проф. О.І Кошелев.) і кафедру екології, біорізноманіття та таксономії (завідувач доц. О.В. Мацюра). У вересні 2011 р. ці кафедри були об’єднані у кафедру екології та зоології (завідувачі проф. О.В. Мацюра, з 2014 р.- проф. О.І. Кошелєв). У 2018 році кафедра змінила назву з «екології та зоології» на «екологічної безпеки та раціонального природокористування».

Освітню, методичну та наукову діяльність кафедри забезпечують:

Воровка Володимир Петрович – доктор географічних наук, доцент. Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2006), нагрудним знаком «За внесок у розвиток міста Мелітополя» (2013) орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2013) нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” (2018), грамотами Міністерства освіти і науки України. Працює в університеті з 1995 року, на кафедрі – з 2017 року. Фах – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Кошелев О.І. – доктор біологічних наук., професор, нагороджений Знаком “Відмінник освіти України” (1998); Знаком “Василь Сухомлинський” (2006). Працює на кафедрі з 1987 року. Фах – зоологія.

Жуков О.В. – доктор біологічних наук, професор. Працює на кафедрі з 2016 року (за сумісництвом). Фах – екологія.

Кошелєв В.О. – доктор біологічних наук, доцент. На кафедрі працює з 1996 року. За фахом – еколог.

Халіман І.О. – кандидат біологічних наук, доцент за фахом «Екологія». Працює в університеті та на кафедрі з 2017 рок, в університеті з 1989 року.

Федюшко М.П. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Працює в університеті та на кафедрі з 2018 року. Фах – екологія.

Копилова Т.В. – старший викладач, працює на кафедрі з 1998 року.

Йоркіна Н.В. – кандидат біологічних наук, доцент, працює на кафедрі з 2008 року.

Коваленко Д.В. – кандидат біологічних наук, старший викладач, працює на кафедрі з 2010 року.

Бабуніч-Стебліна О.А. – старший лаборант, працює на кафедрі з 1993 року.

Кафедра має відповідним чином обладнані лекційні та лабораторні приміщення, зоологічний музей, який налічує близько 6500 експонатів. На кафедрі викладають 46 дисциплін біологічного та екологічного напрямів.

Викладачами створена низка монографій, підручників та навчальних посібників. За останні роки це:

Кошелев А.И. Методы оценки биоразнообразия / Кошелев А.И., Кошелев В.А., Матрухан Т.И. – Мелитополь, Люкс, 2015. – 172 с.

Кошелев А.И. Управление национальными природными парками / Кошелев А.И., Кошелев В.А. – Мелитополь: Люкс, 2015. – 248 с.

Кафедра завжди виступала в ролі «генератора» підготовки високо-кваліфікованих науково-педагогічних кадрів. У 1994 р. при кафедрі була відкрита аспірантура за фахом “зоологія”, а з 1997 р. – за фахом “екологія”. З 2016 р. ведеться підготовка студентів третього рівня освіти «доктор філософії».

Викладачами кафедр надруковано більш 800 наукових робіт, в т.ч. 30 монографій та наукових збірок. За роки існування кафедри з числа її випускників захистили докторські дисертації – 10 осіб., кандидатські дисертації – близько 50 осіб., в тому числі протягом останніх років співробітниками захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 101 (03.00.16) Екологія: Матрухан Т.І. за темою: «Формування орнітокомплексів у долинних місцях мешкання в Північному Приазов’ї, їх охорона та раціональне використання» (2015); Дубініною Ю.Ю. за темою: «Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus Cachinnans Pallas, 1811)  в ландшафтах Північно-Західного Приазов’я» (2016); Йоркіною Н.В. за темою: «Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь» (2017).

Кафедра наукові зв’язки з низкою наукових установ Національної Академії Наук України (а саме: Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститутом гідробіології), з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Донецьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені О.Гончара, Запорізьким національним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова, біосферним заповідником Асканія-Нова, Дніпровсько-Орільським і Українським степовим природними заповідниками, національними природними парками «Приазовський», «Азово-Сиваський», «Джарилагацький», «Великий Луг». Науково-педагогічний персонал кафедри співпрацює з Інститутом екології Польської академії наук, Міжнародним центром з вивчення міграцій птахів (Ізраїль), Люблінським університетом (Польща), Томським державним університетом (Росія).

При кафедрі є науковий центр «Еколайн», де студенти, магістранти та аспіранти здійснюють власні дослідження. З 2014 року створений і функціонує кафедральний польовий екологічний стаціонар на півострові Бірючому (узбережжя Азовського моря). З 2013 р. кафедра включена до складу створеного в МДПУ навчально-наукового центру «Біорізноманіття».

Сучасний науковий напрям кафедри – проведення комплексних досліджень з оцінки біорізноманіття, техногенного навантаження на урбанізоване середовище, моніторингу стану природних екосистем регіону. Студенти, магістранти та аспіранти кафедри мають чудову можливість брати участь в міжнародних і національних проектах через регіональні відділення декількох наукових спілок України (орнітологічне, ентомологічне, теріологічне, герпетологічне та ін.), в громадських некомерційних організаціях, виїжджати на стажування за кордон: в Польщу, Туреччину, Болгарію, Словаччину та ін. Студенти-екологи беруть активну участь в загальноміських та університетських екологічних акціях, проведенні Міжнародних екологічних днів, Всеукраїнських студентських олімпіад з біології та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з Малою академією наук (проф. Кошелєв О.І.), виступаючи науковими керівниками слухачів, які систематично займають призові місця у ІІ (обласному) етапі захисту наукових робіт.

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких:

Лисенко В.І. – доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського Інституту соціальних і екологічних технологій міжнародного університету «Україна»;

Волох А.М. – доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету;

Писанець Є.М. – директор Зоологічного музею НАН України;

Демченко В.О. – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач міжвідомчою Лабораторією моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту морської біології НАН України.

Сіохін В.Д. – кандидат біологічних наук, доцент, директор НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем.