Історія кафедри

За час свого функціонування кафедра загальної біології та екології як структурний підрозділ Інституту та Університету неодноразово проходила реорганізацію, виступала в ролі «донора» для створення інших структурних підрозділів університету.

Визначально основою кафедри була кафедра зоології. Вона була заснована в 1932 році на базі кафедри загальної біології (завідувач доц. П.А.Безручко). У 1941 р. кафедра була поділена на дві: кафедру зоології (завідувач П.П. Орлов) та кафедру ботаніки. З 1958 р. на базі кафедри була створена біостанція, при кафедрі було створено зоологічний музей. У 1971 р. кафедра зоології у зв’язку з виробничою необхідністю була розділена на кафедри зоології і дарвінізму (завідувачі доц. К.П. Філонов, доц. В.І. Лисенко, доц. В.Д. Сіохін) та кафедру анатомії і фізіології людини та тварин. У 1986 р. кафедра була поділена на: кафедру загальної біології та охорони природи з зоомузеєм (завідувачі доц. А.М. Волох, проф. О.І. Кошелєв) та кафедру зоології (завідувач доц. С.М. Заброда). На кафедрі зоології працювали: проф. Джафаров Ш.М., доц. Пересадько Л.В., доц. Дятлов В.М., доц. Рева П.П., доц. Митяй І.С., ст. вик. Шевченко С.І., ас. Власов І.І., ас. Кармишев Ю.В.; на кафедрі екології та охорони природи: проф. Огай В.Ф., доц. Писанець Є.М., доц. Воловник С.В., доц. Кулинич Л.Я., доц. Писанець О.М., доц. Грушко Т.А., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М., доц. Тарусова Н.В., доц. Сіохін В.Д.

У 1985 р. на базі Мелітопольського педінституту створена міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція АН УРСР та МП УРСР (завідувач к.б.н. Черничко І.І., співробітники: проф. Кошелев О.І., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М.). В 1992 р. була створена міжкафедральна Герпетологічна лабораторія (завідувач доц. Є.М. Писанець.), в 1998р. – НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем (директор проф. Є.М. Писанець). До складу НДІ увійшли: Герпетологічна лабораторія, Зоологічний музей, Орнітологічна станція та Степанівська учбово-польова база на узбережжі Азовського моря. В 1995 р. була створена міжкафедральна лабораторія іхтіології (завідувач доц. І.С. Мітяй). В 1996 р. кафедра загальної біології та охорони природи була перейменована в кафедру екології та охорони природи, а в 2000 р. відбулася реорганізація шляхом об’єднання з кафедрою зоології в кафедру зоології та екології (завідувач проф. О.І. Кошелєв). У 2004 р. кафедру було поділено на кафедру зоології (завідувач проф. О.І Кошелев.) і кафедру екології, біорізноманіття та таксономії (завідувач доц. О.В. Мацюра). У вересні 2011 р. ці кафедри були об’єднані у кафедру екології та зоології (завідувачі проф. О.В. Мацюра, з 2014 р.- проф. О.І. Кошелєв). У 2018 році кафедра змінила назву з «екології та зоології» на «екологічної безпеки та раціонального природокористування».

Освітню, методичну та наукову діяльність кафедри забезпечують:

Воровка Володимир Петрович – доктор географічних наук, професор. Голова правління громадської організації «Спілка краєзнавців Мелітопольщини», голова Мелітопольського відділу Українського географічного товариства, директор приватного підприємства «Центр екологічного управління». Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2006), нагрудним знаком «За внесок у розвиток міста Мелітополя» (2013) орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (2013) нагрудним знаком “Василь Сухомлинський” (2018), грамотами Міністерства освіти і науки України. Працює в університеті з 1995 року, на кафедрі – з 2017 року. Фах – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Йоркіна Надія Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент,

Нагороджена дипломом учасника П’ятого Міжнародного телевізійного фестивалю «ТЕФІ-2015» Співдружність (м. Душанбе, 2015 р.); подякою Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького від 10.05.2017 № 159-04; грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (розпорядження міського голови від 16.05.2018 № 680-к).

Горна Оксана Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент. Є членом Українського фізіологічного товариства, Член федерації Європейських фізіологічних товариств (FEPS), Член Міжнародної спілки фізіологічних наук (IUPS). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (25.11.2011 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (12.05.2017 р.)

Горлов Петро Іванович – кандидат біологічних наук, доцент. Є дійсним секретарем Української Робочої групи по Журавлям (з 1995 р.); член Європейської Робочої групи по Журавлям (з 1996 р.); член Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА, з 2018 р.); член Координаційної Ради з питань збереження, збалансованого використання та відновлення водно-болотних угідь України при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України (з 2020 р). Нагороджений: Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (13.05.2014); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (17.11.2014); Грамотою Мелітопольської районної ради (05.05.2014); Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (19.05.2015); Почесною грамотою Запорізької обласної Ради (16.05.2016); Почесною грамотою Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (26.04.2017); Подякою Міністерства освіти і науки України (2019).

Прокоф’єва Ольга Анатоліївна – старший викладач кафедри. Дисципліни, що викладаються: цитологія та гістологія з основами ембріології, молекулярна біологія. Науково-педагогічне стажування пройшла в Інституті підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Ковальчук Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри. Нагороджена: Подякою МДПУ імені Богдана Хмельницького (2016); Грамотою МДПУ імені Богдана Хмельницького (2017 р.), щорічною відзнакою «Жінка року» Мелітопольської Міської Ради в номінації «Лідер» (2019 р.). Наукові інтереси: стан здоров’я, оздоровча фізична культура здобувачів вищої освіти, адаптивний спорт, спортивна медицина, фізіологія спорту, фізична реабілітація різних нозологічних форм.

Сидоренко Андрій Ігорович – викладач-стажист кафедри. Наукові інтереси: орнітологія, орнітофауністика, біорізноманіття, взаємодія вітрових електростанцій із компонентами навколишнього природного середовища. У 2015-2018 рр. навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького при кафедрі екології, загальної біології та раціонального природокористування. Попереднє слухання результатів кандидатської дисертації на тему «Баклан великий (Phalacrocorax carbo L.) в Азово-Чорноморському регіоні України: сучасний стан, екологічне та господарське значення» відбулося на кафедрі у 2018 році (спеціальність 03.00.08 – зоологія, науковий керівник к. б. н., доцент Горлов П.І.). В університеті викладає такі дисципліни: «Анатомія, фізіологія та патологія розвитку», «Генетика людини», «Зоологія з навчальною практикою та курсовою роботою», «Популяційна біологія», «Охорона природи», «Екологічна фізіологія людини» тощо.

Кафедра має відповідним чином обладнані лекційні та лабораторні приміщення, зоологічний музей, який налічує близько 6500 експонатів, наукові лабораторії. На кафедрі викладають понад 90 освітніх компонентів біологічного та екологічного змісту.

Кафедра завжди виступала в ролі «генератора» підготовки високо-кваліфікованих науково-педагогічних кадрів. У 1994 р. при кафедрі була відкрита аспірантура за фахом “зоологія”, а з 1997 р. – за фахом “екологія”. З 2016 р. ведеться підготовка студентів третього рівня освіти «доктор філософії».

Викладачами кафедр надруковано більш 800 наукових робіт, в т.ч. 30 монографій та наукових збірок. За роки існування кафедри з числа її випускників захистили докторські дисертації – 10 осіб., кандидатські дисертації – близько 50 осіб., в тому числі протягом останніх років співробітниками захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 101 (03.00.16) Екологія: Матрухан Т.І. за темою: «Формування орнітокомплексів у долинних місцях мешкання в Північному Приазов’ї, їх охорона та раціональне використання» (2015); Дубініною Ю.Ю. за темою: «Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus Cachinnans Pallas, 1811)  в ландшафтах Північно-Західного Приазов’я» (2016); Йоркіною Н.В. за темою: «Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь» (2017).

Кафедра має наукові зв’язки з низкою наукових установ Національної Академії Наук України (а саме: Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститутом гідробіології), з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Донецьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені О.Гончара, Запорізьким національним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова, біосферним заповідником Асканія-Нова, Дніпровсько-Орільським і Українським степовим природними заповідниками, національними природними парками «Приазовський», «Азово-Сиваський», «Джарилагацький», «Великий Луг». Науково-педагогічний персонал кафедри співпрацює з Інститутом екології Польської академії наук, Міжнародним центром з вивчення міграцій птахів (Ізраїль), Люблінським університетом (Польща).

При кафедрі є науковий центр «Еколайн», де здобувачі, магістранти та аспіранти здійснюють власні дослідження. З 2014 року створений і функціонує кафедральний польовий екологічний стаціонар на півострові Бірючому (узбережжя Азовського моря). З 2013 р. кафедра включена до складу створеного в МДПУ навчально-наукового центру «Біорізноманіття».

Сучасний науковий напрям кафедри – проведення комплексних досліджень з оцінки біорізноманіття, техногенного навантаження на урбанізоване середовище, моніторингу стану природних екосистем регіону. Студенти, магістранти та аспіранти кафедри мають чудову можливість брати участь в міжнародних і національних проектах через регіональні відділення декількох наукових спілок України (орнітологічне, ентомологічне, теріологічне, герпетологічне та ін.), в громадських некомерційних організаціях, виїжджати на стажування за кордон: в Польщу, Туреччину, Болгарію, Словаччину та ін. Студенти-екологи беруть активну участь в загальноміських та університетських екологічних акціях, проведенні Міжнародних екологічних днів, Всеукраїнських студентських олімпіад з біології та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з Малою академією наук (проф. Кошелєв О.І.), виступаючи науковими керівниками слухачів, які систематично займають призові місця у ІІ (обласному) етапі захисту наукових робіт.

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких:

Лисенко В.І. – доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського Інституту соціальних і екологічних технологій міжнародного університету «Україна»;

Волох А.М. – доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету;

Писанець Є.М. – директор Зоологічного музею НАН України;

Демченко В.О. – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту біології моря НАН України;

З серпня 2022 року у зв’язку з реорганізацією двох кафедр – екології, загальної біології та раціонального природокористування та анатомії та фізіології людини і тварин була створена єдина кафедра – біології людини та екології у сучасному викладацькому складі.

Кафедра анатомії та фізіології людини та тварин заснована 1 серпня 1971 року внаслідок реорганізації кафедри зоології. Першим завідувачем кафедри став д.б.н., професор Юрій Петрович Антипчук. Протягом 1977-1998 років кафедру очолювали: к.б.н., доцент Іван Олексійович Іванюра (1977-1978 р.р.), нині д.б.н., професор; д.м.н., професор Микола Єрмолайович Кабардин (1978-1979 р.р.), к.б.н., доцент Ганна Іванівна Недєліна (1979-1980, 1985-1988 р.р.), к.б.н., доцент Алла Григорівна Белінова (1980-1985 р.р.), д.м.н., професор Володимир Ігнатович Янушевський (1994-1996 р.р.).

У 1988-1994  та 1996-2019 р.р. кафедру очолював д.п.н., професор, Іван Павлович Аносов. З 2019 року завідувачем кафедри призначено д.б.н., професора Станішевську Тетяну Іванівну.

Кафедра має сучасно обладнану лекційну аудиторію імені професора д.б.н. Аносова І.П. та чотири предметних аудиторії: цитології та гістології, анатомії людини, фізіології людини та тварин, валеології та безпеки життєдіяльності, а також анатомічний музей, який налічує близько 200 експонатів. На кафедрі викладають 36 дисциплін біологічного напряму.

На кафедрі створено дві науково-дослідні лабораторії. У лабораторії фізіологічних досліджень (завідувач професор Станішевська Т.І.) виконуються науково-дослідні роботи з теми: «Психосоматичні особливості здоров’я студентської молоді». На базі Міжвідомчої лабораторії медико-біологічного моніторингу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського агротехнологічного університету (завідувач доц. Сидоряк Н.Г.) виконуються науково-дослідні роботи з тем: «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час нітритної метгемоглобінемії», «Вікові особливості реактивності серцево-судинної системи і мікроциркуляції крові у студентів і спортсменів під час дії фізичного навантаження».

Результати науково-дослідної роботи впроваджуються в навчальний процес, знаходять своє відображення на сторінках вітчизняних та міжнародних фахових журналів і доповідях наукових конференцій.

Протягом останніх років співробітниками захищено дисертації: Станішевською Т.І.  на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за темою «Тиреоїдна регуляція фізіологічних функцій» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (2013 рік), Горною О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Поведінкові реакції тварин із різним профілем моторної асиметрії в умовах хронічного і гострого стресу» в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського (2010 рік) та Семеновою Я.О. на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Роль аліментарних факторів у регуляції обміну фосфатидилсерину в мозку, нирках та печінці щурів у процесі старіння» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна (2010 рік).

Запам’яталась низка науково-методичних міжкафедральних семінарів для викладачів, аспірантів, вчителів біології, організована кафедрою: «Вправа в розсудливості – основа навчання», «Логіка живої матерії та формальна логіка», «Еволюція людини», «Семінар до 130 років від дня народження М.І. Вавилова – генетика, основоположника сучасної наукової селекції», які сприяли формуванню і розкриттю наукового світогляду учасників.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Імпульс», керівником якого є к.б.н., доцент Сидоряк Наталя Георгіївна. На засіданнях гуртка студентська молодь знайомиться із сучасними інноваційними дослідженнями у сфері медико-біологічних наук, вивчає методи цитологічних, гістологічних та фізіологічних досліджень, статистичної обробки отриманих результатів, досліджує вплив фізичного навантаження на організм, проходить тренінги з ЕКГ-діагностики функціональних показників серцево-судинної системи організму людини, готується до участі в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях. Студенти мають чисельні перемоги у Міжнародних і всеукраїнських конкурсах дослідницьких робіт.

Викладачами кафедри здійснюється активна робота щодо формування у студентів мотивації здорового способу життя. Проведено низку науково-практичних конференцій: до 100-річчя з дня народження Шалімова О. О. «Підводься, якщо впав, і йди далі»; до 170-річчя з дня народження І.П. Павлова «Сучасні дослідження вищої нервової діяльності»; до 170-річчя з дня народження Мечникова І.І.; до 205-річчя від дня народження Пирогова М. І.; «Еволюція людини сучасної: нові відкриття та гіпотези»; «Сучасний погляд на рефлексію: здобутки та перспективи»; «Микола Амосов: «Серце віддаю людям» та інші.

Традиційними є такі заходи, як щорічні тижні здоров’я, організовані зустрічі студентів з фахівцями медичного профілю з обговоренням проблем репродуктивного здоров’я, боротьби з розповсюдженням хвороб, тренінги із надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та відкриті лекції.

Одним з яскравих кафедральних заходів для студентства став конкурс на кращій проект «Студенти-педагоги за фізичне та психічне здоров’я дітей», який сприяв формуванню професійних компетентностей організовувати взаємозв’язок своїх знань і впорядковувати їх, а також використовувати нові технології інформації та комунікації.

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з Малою академією наук і є науковими керівниками слухачів, які систематично займають призові місця у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту наукових робіт (проф. Станішевська Т.І.).

Кафедра розвиває наукове співробітництво з такими закладами: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Медичний університет м. Грац, Австрія, Поморська академія у Слупську, Польща (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku).

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких:

Волгін Деніс – доктор наук; напрями досліджень: поведінка в режимі сну та пробудження, профілювання експресії генів; USA, Department of Animal Biology, University of Pennsylvania;

Грушко Тетяна – мультидисциплінарний вчений-доктор з 20-річним досвідом дослідження клінічних та трансляційних онкологічних захворювань; USA, University of Chicago, Department of Medicine & Department of Neurobiology, Pharmacology & Physiology;

Семенова Ярослава – кандидат біологічних наук, дієтолог, спеціаліст з дослідження харчових потреб, Nestlé Research CenterNestlé, Switzerland;

Гавенаускас Броніслав – кандидат біологічних наук, напрямок досліджень: особливості механізмів транспорту і утилізації кисню при гіпоксичних станах різного генезу; Інститут фізіології імені О.О. Богомольця (Київ).

Аспірантура

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин (ПЕРЕГЛЯНУТИ)