Місія та візія кафедри

Стратегія розвитку кафедри ботаніки і садово-паркового господарства

Мета

Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства потужний навчально-методичний і науковий центр Північного Приазов’я, забезпечений кваліфікованими науковими кадрами і відкритий до співпраці з державними і міжнародними партнерами і організаціями  щодо підготовки майбутніх фахівців-біологів, спеціалістів лісового і садово-паркового господарства, охорони і раціонального використання природних ресурсів і створення комфортного урбосередовища.

Місія

Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства – найстаріша кафедра  університету з давніми традиціями і високим науковим авторитетом. Регіональний центр підготовки кваліфікованих кадрів, наукових ботанічних досліджень і розробок в Азово-Чорноморському регіоні, партнер і консультант організацій і підприємств лісового і садово-паркового господарства, зеленого будівництва і благоустрою.

Візія

Кафедра – сучасний, інноваційний освітньо-науковий простір, з можливостями для успішного розвитку особистості: освіти, досліджень, творчості і свободи.

Пріоритети

Якісний і сучасний освітній процес і підготовка висококваліфікованих спеціалістів в області біології, екології, лісового і садово-паркового господарства.

Фундаментальні дослідження щодо проблем екологічної стійкості, збереження і збагачення фіторізноманіття на природних територіях, в агроландшафтах і урбоекосистемах для гармонізації системи “людина – світ”.

Перспективи інноваційного розвитку

Використання молекулярно-генетичних досліджень при ідентифікації рослинних організмів та визначення таксономічного статусу операційних таксономічних одиниць (популяції, вид, підвид тощо);

– розробка методики культивування та швидкого накопичення біомаси перспективних штамів водоростей для практичного використання;

– створення методик оцінки запасів і визначення якості природних пелоїдів узбережжя Азовського моря і отримання квазіприродних мулових сульфідних грязей;

– розробка методики оцінки якості морської води з використанням альгологічних індикаторів;

– розробка сучасних методик моніторингу рослинних комплексів в межах територій вітрових енергетичних станцій (ВЕС) згідно з європейськими директивами і конвенціями;

– розробка сучасних технологій і методик в області лісового і садово-паркового господарства.