Історія кафедри

КАФЕДРА БОТАНІКИ І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства створена в 2009 році шляхом об’єднання кафедр ботаніки та методики викладання біології та основ сільського господарства з подальшою реорганізацією.

Сучасні надбання кафедри є логічним продовженням досягнень, успадкованих від найстарішої кафедри університету – кафедри ботаніки, заснованої у 1933 році. Першим завідувачем кафедри ботаніки був Чучко Н. І. Очільниками кафедри в різні роки були Лук’янов Л. С., Сакало Д. І., Петроченко У. А., Комарницький П. О., Сизов С. С., Черевко С. П., Казаков Є. О., Казакова С. М., Солоненко А. М.

З 2018 року кафедру ботаніки і садово-паркового господарства очолює к.б.н., доцент Подорожний Сергій Миколайович.

Науково-педагогічний персонал кафедри налічує 13 викладачів.

Подорожний Сергій Миколайович – кандидат біологічних наук, доцент, працює на кафедрі з 1991 року. Наукові інтереси пов’язані з вивченням флороценотичного різноманіття півдня України, оцінкою рослинних ресурсів та розробкою рекомендацій по сталому розвитку природних територій. Брав участь у виконанні понад 20 міжнародних наукових проектів (WWF, Wetlands international, DEFRA та ін.). Є співавтором шести монографій.

Солоненко Анатолій Миколайович доктор біологічних наук, професор, працює на кафедрі з 1986 року. Наукові інтереси пов’язані з вивченням водоростей гіпергалійних водойм узбережжя Азовського моря та їх ролі в утворенні мулових сульфідних пелоїдів. Є автором і співавтором близько 130 наукових праць. Науковий керівник аспірантів.

Пюрко Ольга Євгенівна –  кандидат біологічних наук, доцент, працює на кафедрі з 1999 року. Наукові інтереси пов’язані з вивченням адаптаційних перебудов рослинних організмів. Є співавтором понад 100 наукових праць, двох монографій і навчальних посібників.

Туровцева Наталя Миколаївна­ ­ кандидат сільськогосподарських наук, працює  на кафедрі з 1988 року. Наукові інтереси пов’язані з селекцією і сортовивченням плодових і декоративних рослин. Є співавтором двох  колективних монографій з селекції плодових культур.

Арабаджиіпенко Людмила Іванівна – асистент, працює на кафедрі з 2016 року. Закінчила аспірантуру МДПУ за спеціальністю «Екологія».

 Навчально-допоміжний персонал кафедри складає 5 чоловік.

Хлистова Любов Петрівна – лаборант, працює на кафедрі з 1977 року.

Хлистов Михайло Юрійович – лаборант, працює на кафедрі з 2008 року.

Кафедра здійснює підготовку студентів за двома освітніми ступенями: бакалавр та магістр за освітніми програмами бакалавра:

«Садово-паркове господарство. Лісівництво»;

«Лісове господарство. Парковпорядкування»;

магістра:

«Садово-паркове господарство. Ландшафтний дизайн»;

Сучасні наукові дослід­ження на кафедрі ве­дуться за альгологічним, флористичним, фітофізіологічним, генетико-селекційним, лісогосподарським та педагогічним напрямками. Наукова тема кафедри: «Антропогенна динаміка та біорізноманіття екосистем Північного Приазов’я (діагностика, моніторинг, соціально-екологічний аспект)».

У 2008 році на кафедрі створена науково-дослідна лабораторія альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем, в якій працюють викладачі, аспіранти, студенти. На базі лабораторії підтримуються колекції живих культур водоростей, які використовуються для екологічних та молекулярно-генетичних досліджень.

З 1984 року на кафедрі функціонує ботанічний музей і науковий гербарій. Розви­ток гербарної справи на кафедрі пов’язаний з ім’ям відомого флориста, ботаніко-географа і педагога Д. І. Сакала. На сьогодні навчальний та науковий гер­барій, налічує понад 2000 аркушів і зареєстрований у світовій мережі гербаріїв (New-York Botanical Garde, INDEX GERBARIORUM – MELIT).

Надбанням кафедри є створення навчально-польового відділення «Forest city», в якому вирощується понад 130 видів та форм декоративних деревних рослин. Закладено декоративний розплідник, на базі якого студенти отримують практичні навички щодо догляду та вирощування сіянців та саджанців дерев та чагарників, газонних трав, квітів та ін.

Удосконаленню практичних навичок студентів сприяє широке коло  різноманітних баз для проходження  навчальних та виробничих практик.

Співробітниками кафедри проводиться активна робота по розробці проектів благоустрою та озеленення міських територій, рекреаційних зон, у тому числі з використанням 3D моделювання.

Ботанічний музей кафедри ботаніки і садово-паркового господарства.

 Лекцію з біогеографії читає доцент Подорожний С.М.

Лабораторне заняття з фізіології рослин під керівництвом доцента Пюрко О.Є.


Заняття з механізації лісогосподарських та садово-паркових робіт проводить кандидат технічних наук Павленко О.М.

Практичне заняття з систематики рослин 

Дослідження водоростей проводить науковий співробітник лабораторії  альгоекологічних досліджень наземних і водних екосистем доцент Мальцев Є.І.

Проектні ескізи викладачів кафедри