Анкетування

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти»

«ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО БАЛЬНО-НАКОПИЧУВАЛЬНУ СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В МДПУ»

«ІНФОРМАЦІЙНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, КОНСУЛЬТАТИВНА ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ ЗА ОКРЕМОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ»

«ЯКІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»