Новини кафедри

20 листопада 2021 року в університеті пройшла Всеукраїнська олімпіада МДПУ імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти.

Основними завданнями Олімпіади стали: виявлення та розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, заохочення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитої учнівської молоді.

З метою дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оргкомітет олімпіади відмовився від урочистої церемонії відкриття, захід проводився у невеличких групах з обов’язковою термометрією, дистанціюванням та з виконанням інших санітарних норм.

На олімпіаді з предмету Біологія прийняли участь 46 учнів-випускників загальноосвітніх навчальних закладів м. Мелітополя.

Безпосередньо у день проведення олімпіади журі з біології, у склад якого також увійшли викладачі кафедри анатомії і фізіології людиин та тварин, визначили індивідуальний рейтинг знань кожного учасника, а предметно-методичні комісії з біології провели консультації щодо правильності виконання завдань.


Експрес-опитування «Куриш? – Час розвіяти дим!»

18-19 листопада 2021 року у рамках студентського наукового гуртка кафедри анатомії і фізіології людини та тварин «Імпульс» та до Міжнародного дня боротьби з палінням було проведено експрес-опитування «Куриш? – Час розвіяти дим!». В опитуванні прийняло участь понад 40 студентів хіміко-біологічного факультету.

На сьогодні, одним із критичних питань здоров’я нації є великий відсоток молодих людей, які курять. Тому, питання проблем паління є актуальним. Опитування включало питання з історії використання тютюну у Європі, будові сигарет та захворювання, які викликає паління. Також було питання про пасивне куріння, більшість студентів дали правильні відповіді, що пасивне паління це знаходження в приміщенні, де курять.

Студенти активно приймали участь в обговорені проблемних питань з теми та коментували результати опитування.

Такий спосіб профілактики тютюнопаління є досить зручний для використання на широке коле людей та простий спосіб обробки. Також результати опитування можна використовувати для подальшого складання плану профілактичних бесід.


Засідання кафедри

15 листопада відбулося засідання кафедри анатомії і фізіології людини та тварин. На засіданні обговорювалися такі питання: результати складання І періодичного контролю у першому семестрі 2021-2022 н.р. та контроль успішності студентів, які навчаються за індивідуальним планом.

Зав. кафедрою, проф. Станішевська Т.І. доповіла, що з 18 по 30 жовтня 2021 року в університеті на всіх факультетах відбувся І періодичний контроль знань здобувачів вищої освіти всіх курсів з усіх спеціальностей. Метою цих заходів була перевірка якості знань, умінь та навичок з усіх дисциплін, ефективності впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, систематичності поточного контролю.

Ст. викладач Юсупова О.В. доповіла, що періодичний контроль показав, що значна частина здобувачів успішно володіє знаннями, які обумовлено організацією самостійної роботи, проведенням постійного поточного та модульно-рейтингового контролю знань здобувачів викладачами кафедри. Більш відповідально до своїх обов’язків і об’єктивності оцінки знань поставилась переважна кількість викладачів, але безвідповідальне ставлення до навчання окремих здобувачів, порушення навчальної дисципліни призвели до низьких результатів контролю з боку частини студентів.

Ухвалили:  кураторам академічних груп забезпечити контроль за перескладанням першого періодичного контролю. Провести кураторську годину на тему: «Підсумки першого періодичного контролю». Провести бесіди зі студентами з низькими результати І періодичного контролю. Затвердити пропозиції з підвищення якості знань студентів:

  • проводити додаткові консультації з складних питань по дисциплінам кафедри;
  • слідкувати за самостійною роботою студентів для забезпечення якості підвищення знань;
  • активізувати логічне та абстрактне мислення студентів шляхом ;
  • рішення конструктивних завдань з дисциплін кафедриу зв’язку з тим, що наповнюваність академічних груп є нерівноцінна, ускладнюється накопичення оцінок за поточний контроль, тому необхідно впроваджувати різні форми та методи контролю, особливо з використанням онлайн-тестування.

Витяг з протоколу засідання кафедри №4 від 15.11.2021 р.


Нобелівські лауреати в області біології та медицини 2021

27 жовтня на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин відбулося жовтневе засідання студентського наукового гуртка кафедри «Імпульс». Темою засідання було: «Нобелівські лауреати у області біології та медицини 2021 року».

В цьому році Нобелівська премія з біології і медицини була присуджена американцям Девід Джуліус та Ардем Патапутіан, які незалежно один від одного досліджували як тепло та механічні подразники впливають на наше тіло.

У своєму дослідженні Девід Джуліус використовував капсаїцин (гостру хімічну сполуку, що міститься у червоному перці чилі й викликає пекучі відчуття при контакті) для ідентифікації рецепторів у нервових закінченнях шкіри, що реагують на тепло. Капсаїцин активує нервові клітини, що призводить до больового ефекту. Згодом Джуліус зрозумів, що він відкрив не просто теплочутливий рецептор. Це був рецептор, що активується при температурах, які змушують нервову систему відчувати біль. Перейшовши від капсаїцину до ментолу, Джуліус продовжив своє дослідження і зрештою відкрив рецептор, що активується під дією холоду.

На засідання було підкреслено, що рецептори температури не лише дозволяють відчувати на дотик холод та тепло, але й регулювати температуру тіла, визначати біль під час запалення чи пошкодження внутрішніх органів, активізовувати захисні рефлекси. Також вони відіграють важливу роль під час нейропатичних болей.

Ардем Патапутіан займався дослідженням чутливих до тиску клітин, намагаючись зрозуміти чому виникають ті чи інші відчуття під дією механічних подразників. Патапутіан, здійснюючи тиск на клітини за допомогою мікропіпетки, зміг виявити канал, що передавав електричний сигнал у відповідь на дотик. Згодом він зі своїми колегами виявив єдиний ген, що робить клітини тіла чутливими до дотиків. Вимкнення цього гену перериває передавання електричного сигналу. Відкриття Патапутіана дозволило зрозуміти, що рецептори дотику відповідають не лише за дотик, а й допомагають роботі сечовивідної системи (подають сигнал, що сечовий міхур переповнений) та серцево-судинної системи (підтримують об’єм крові та тиск). Також вони важливі для росту кісток чи їхнього зростання після травми.

Студенти-члени гуртка у ході дискусії прийшли до думки, що новаторське відкриття цих рецепторів дозволило зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові імпульси, які дозволяють нам сприймати навколишній світ та адаптовуватися до нього. Ці дані значно розширили наукові знання студентів з біології.


Методичний семінар «Механізм створення тестових завдань в онлайн формі»

23 жовтня 2021 року на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин пройшов методичний семінар «Механізм створення тестових завдань в онлайн формі» серед викладачів хіміко-біологічного факультету.

На сьогодні тестові завдання є надзвичайно поширеними і популярними, оскільки дозволяють швидко визначити рівень знань здобувачів вищої освіти, прискорити обробку отриманої інформації, охопити великі за обсягом масиви вивченого матеріалу.

На семінарі розбирали механізм створення тестових завдань на базі сайту Дистанційного навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького. Завдяки системі Moodle можна створювати різні види тестових завдань залежно від того, який вид контролю планується. Наприклад, поточний контроль можна здійснити за допомогою тестів із варіантами відповідей. А готуючи підсумковий контроль, краще поєднати різні види, застосувавши завдання на співвіднесення понять, завдання з варіантами відповідей, а також такі, що потребують розгорнутої відповіді. Це дозволить перевірити знання на різних рівнях.

Результатом семінару було створення правил формулювання тестових завдань:

  • зміст тесту має відповідати формі контролю, меті тестування і цілям навчання;
  • кожне тестове завдання має перевіряти тільки одне поняття. Якщо планується перевірка кількох категорій, треба зробити завдання на співвіднесення понять або розділити завдання;
  • питання мають бути сформульовані чітко та доступно. Якщо його виконання передбачає наявність кількох кроків, вони мають бути очевидними і зрозумілими;
  • враховувати, щоб для відповіді на запитання слід було думати самостійно, аналізувати, співвідносити поняття, а не просто відтворити інформацію з навчального посібника.


Відкриті заняття викладачів кафедри анатомії

Протягом останніх двох тижнів викладачами кафедри анатомії і фізіології людини та тварин проводилися відкриті лекції. Відкрита форма занять є однією із найбільш розповсюджених форм взаємоконтролю і взаємонавчання, ефективна форма вивчення досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності, впровадження інноваційних методів навчання. Це допомагає викладачу збагатити свій методичний багаж та удосконалити той чи інший момент заняття.

Відкриті заняття проводилися у формі онлайн на сайті Дистанційного навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького за допомогою відеоконференції. Викладачі на лекціях активно використовували сучасні засоби ІКТ для більш детального пояснення теми лекції – презентація, відео тощо. Аудиторії кафедри анатомії і фізіології людини та тварин обладнані мультимедійними пристроями, колонками та відеокамерами для успішного проведення занять в онлайн формі.


Лабораторне заняття з фізіології збудження

Доцентом Сидоряк Наталєю Георгієвною було проведено лабораторне заняття для студентів природничо-географічного факультету з дисципліни Фізіологія людини та тварин. Тема заняття: «Фізіологія збудження» відповідала робочої програми та силабусу дисципліни.

Протягом заняття студенти були ознайомлені з основними поняттями теми: подразники, подразнення, збудливість, збудження. Основною практичною метою було навчити студентів виготовляти нервово-м’язовий препарат лягушки. Він складається з ділянки нервової системи, представленою невеликим шматочком хребта, сідничним нервом, литковим м’язом і стегновою кісткою. Для виготовлення препарату використовували набір хірургічних інструментів, знерухомлення тварини робили загальноприйнятим методом, шляхом пошкодження спинного та головного мозку. Нервово-м’язовий препарат, який було виготовлено студентами, закріплюють на кімографі та вивчають вплив різних подразників: електричного струму, хімічного та механічного подразнення препарату. У кінці заняття було зроблено висновок, що нервово-м’язовий препарат є найбільш зручним фізіологічним об’єктом для вивчення біоелектричних явищ та процесів збудження в організмі живих істот.

Такий спосіб дослідження є найбільш наглядний для вивчення фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі.


Участь у University Open Space-2021

Викладачі кафедри доцент Сидоряк Н.Г., старший викладач Прокоф’єва О.А. та студенти 4 курсу спеціальності Біологія представили кафедру анатомії і фізіології людини та тварин на University Open Space-2021, що відбувся 18 вересня 2021 р. University Open Space – це відкритий простір для навчання, територія розвитку та особистісного зростання, джерело натхнення та інновацій.

На інтерактивному workshop та майданчику кафедри майбутні абітурієнти мали змогу випробувати свої знання та вміння в біологічних науках, ознайомитися з освітніми програмами кафедри, а також цікаво та відверто поспілкуватися зі студентами та викладачами кафедри. Так, учні отримали детальну інформацію про такі освітні програми: Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія, Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія та Біологія. Фізична реабілітація, які реалізуються на кафедрі.

Доцентом Сидоряк Н.Г. було представлено сучасні дослідні лабораторії кафедри. Також розповідали про наших випускників, що є відомими особистостями в сфері науки, бізнесу та управління, які реалізували себе як в Україні, так і далеко закордоном.

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин бажає учням знайти правильний шлях та вибрати свою професію!


Екскурсія по Анатомічному музею

18 травня у рамках профорієнтаційної роботи та з метою пропаганди здорового способу життя викладачами кафедри анатомії і фізіології людини та тварин було проведено екскурсію для студентів Державного навчального закладу «Мелітопольський професійний ліцей» по анатомічному музею. У музеї представлені муляжи та наливні препарати опорно-рухової, ендокринної, дихальної, серцево-судинної, сечової, травної, статевої та нервової системи людини та тварин. Асистент Горбань Д.Д. звертала увагу майбутніх абітурієнтів, що вивчення та розуміння анатомії людини є актуальним питанням сьогодення. Так, під час екскурсії зупинялась на пояснення будови органів та систем органів людини. Найбільший інтерес та багато запитань викликали наливні препарати зародків людини, що представлені в музеї.

Майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися з викладачами кафедри, дізнатися корисну для себе інформацію. І, все-таки, найголовніше отримати корисні знання про здоров’я людини, здоровий спосіб життя та профілактики захворювання.

Наприкінці гостям побажали здоров’я та запросили до навчання на хіміко-біологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.


Дослідження фізіології процесів дихання

Дисципліна фізіологія людини та тварин на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин є базовою для отримання ґрунтовних знань про функціонування організму людини та тварин. Так, одна з тем заняттях з фізіології присвячена дослідженню процесів дихання. Оскільки без дихання людина не може обійтися навіть 5 хвилин. Диханням називається сукупність фізіологічних процесів, які забезпечують надходження кисню в організм, використання його тканинами для окислювально-відновних реакцій і виведення з організму вуглекислого газу. Дихальна функція здійснюється за допомогою зовнішнього (легеневого) дихання, переносу кисню до тканин та вуглекислого газу від них, а також газообміну між тканинами і кров’ю.

На практичних та лабораторних заняття на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин студенти експериментально встановлюють основні параметри зовнішнього дихання за допомогою спірометру (водний або сухий). Також досліджують типи дихання, що виробляються і змінюються під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища, особливо під впливом праці і спортивних вправ.

Окремий інтерес у студентів викладає дослідження впливу тютюнокуріння на функціонування легень. Так, проводять експеримент з жабою для виявлення зміни ритму, частоти та глибини дихання.


Захист курсових робіт на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

27 квітня на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин пройшов захист курсових робіт на базі платформи сайту Дистанційного навчання. У ІІ семестрі 2020-2021 н.р. на кафедрі виконувались 9 курсових робіт з дисципліни «Анатомія людини» серед студентів 2 курсу хіміко-біологічного факультету. Курсові роботи мали теоретичний характер та відображали опрацювання літературних та інших джерел. У доповідях студенти розкривали вікові особливості органів та системи органів людини, давали анатомічну та фізіологічну характеристику. Викладачі кафедри активно прийняли участь в обговоренні дослідних тем студентів.


Викладачі та студенти-біологи прийняли участь у Міжнародній науковій конференції для молодих вчених

20 квітня 2021 року викладачі кафедри анатомії та фізіології людини та тварин та студенти-біологи прийняли участь у XVІІ Міжнародній науковій конференції “Молодь і поступ біології” (м. Львів). Організаторами конференції були біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Товариство прихильників Львівського університету, Українське біофізичне товариство, Українське фізіологічне товариство імені П. Костюка, Міністерство освіти і науки України та Інститут біології та охорони середовища Поморської Академії в Слупську (Польща).

Конференція була присвячена дослідженням в усіх галузях біології, біомедицини й екології. Викладачі та студенти в онлайн режимі з використанням дистанційних комп’ютерних технологій доповіли про результати наукових досягненнь науково-педагогічних працівників кафедри та студентів-біологів у галузі здоров’я людини. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.


Викладачі прийняли участь у конференції присвяченій останніх досягнень у галузі здоров’я людини

8 та 9 квітня 2021 року викладачі кафедри анатомії та фізіології людини та тварин сумісно з вчителем-методистом КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради ЗО Тимошенко Ольгою Вікторівною прийняли участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку», що проходила на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Конференція присвячена висвітленню результатів теоретичних та практичних досліджень щодо проблем вивчення, збереження та формування здоров’я людини. Викладачі в онлайн режимі з використанням дистанційних комп’ютерних технологій доповіли про розробки та досягнення науково-педагогічних працівників кафедри та студентів-біологів у галузі здоров’я людини. За результатами участі буде сформований збірник наукових праць.


Ми за здоровий спосіб життя

Викладачі кафедри анатомії і фізіології людини та тварин до Всесвітнього дня здров`я провели практичні та лаборанторні заняття присвячені профілактиці захворювань та пропагандування здорового спосібу життя.

Так, доцент Сидоряк Н.Г. робила дослідження стану серцево-судинної системи за допомогою велоргометра. У студентів на початку заняття підрахували частоту серцевих скорочень та виміряли артеріальний тиск у стані спокою. Потім студенти працювали на велоргометрі протягом 4 хвилин. Після закінчення виконання фізичного навантаження одразу підраховували тиск та пульс. Досліджуваний студент відпочиває 3 хвилини та знову виконує фізичне навантаження. Після 4 хвилин на велоргометрі знову підраховують тиск та пульс.

Зміна показників частоти пульса та тиску є важливим фізіологічним механізмом, що здійснює адаптацію кровотоку до м`язової роботи. При цьому частота скорочень серця знаходиться у прямій залежності від потужності виконанної роботи: чим інтенсивніше робота, тим частіший пульс. У зв`язку з цим частота серцевих скорочень є об`єктивним показником стану серцево-судинної системи.


Вітаємо зі Всесвітнім днем здоров`я


Викладачі хіміко-біологічного факультету завітали до Мелітопольського медичного коледжу

16 лютого викладачі хіміко-біологічного факультету завітали до КЗ «Мелітопольський фаховий медичний коледж» ЗОР. У викладачів була можливість поспілкуватися зі студентами коледжу та розповісти про особливості прийому до університету у 2021 році.

Так, майбутніх абітурієнтів було ознайомлено з етапами вступної кампанії, специфіку зарахування вступників, переліком вступних іспитів тощо. Викладачі підкреслили, що кожен охочий упродовж вступної кампанії зможе отримати вичерпну інформацію у приймальній комісії університету.

Студентів коледжу було ознайомлено з освітніми програми і перевагами навчальної й наукової діяльності на факультеті. Після цього спілкування проходило у форматі запитань-відповідей щодо конкретних аспектів вступної кампанії.


Студенти-біологи з’ясовували фізіологію почуттів: які процеси відбуваються в організмі закоханих

15 лютого відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри анатомії і фізіології людини та тварин «Імпульс». Засідання було присвячене дню закоханих. Так, студенти-члени наукового гуртка з’ясовували біологічну природу закоханості.

Якщо зазирнути в еволюцію кохання в тваринному світі, то стає очевидним, що воно виникло задовго до появи людства. Але для кохання був необхідний мозок, здатний відчувати емоції. Протягом еволюції мозок деяких приматів більшав, в результаті чого вони перетворилися на сучасних людей.

Студенти розглянули дослід, який був проведений Стефані Качоппо з Чиказького університету в штаті Іллінойс. Так, американська вчена провела аналіз МРТ-досліджень, коли вивчали відділи мозку, задіяні в коханні. Було з’ясовано, що найбільш яскраві й абстрактні переживання пов’язані з кутовою звивиною головного мозку.

Також протягом засідання гуртка студенти-біологи виявили гормони, що безпосередньо викликають у людини почуття закоханості. По-перше, це статеві гормони – тестостерон та естроген, які керують нашою поведінкою. Тестостерон (умовно чоловічий гормон) змушує поводитися більш активно, зібрано, стимулює статевий потяг. Естроген належить до умовно жіночих гормонів та відповідає за прояв чуттєвості, ніжності, піднесений настрій.

До другої групи були віднесені так звані гормони щастя: серотонін та ендорфіни. Під впливом цих гормонів підвищується настрій, збільшується кількість ударів серця у хвилину, слабне почуття голоду. Зростає статевий потяг до партнера.

Третя група гормонів – гормони стресу: адреналін та кортизол. У багатьох адреналін асоціюється з небезпекою або критичними ситуаціями, але він також відповідає за почуття закоханості. Цей гормон виробляється у закоханих у великій кількості і дозволяє відчувати себе «всемогутнім». Закоханим море по коліно? У них просто багато адреналіну в крові. Цей гормон збільшує частоту і глибину дихання, покращує працездатність м’язів і підвищує швидкість метаболізму. Коли кортизол надходить у кров, частішає дихання, червоніє обличчя, з’являється піт, знижує апетит і тримає нервову систему «на взводі».

Четверту групу гормонів назвали гормонами ніжності, або романтичності. До них віднесли гормони дофамін, окцитоцин та вазопресин. Дофамін виробляється в гіпоталамусі та наднирниках. Саме дофамін «закріплює» бажану для організму поведінку, виробляючи звичку. Коли ви сповнені сил і намірів діяти – це теж він. Можна сказати, що цей гормон є найпотужнішим мотиватором. Починає вироблятися навіть не під час процесу, який приносить задоволення – а ще на стадії думок про майбутню подію. Окситоцин робить людину чутливою та сентиментальною, турботливою, уважною до поведінки партнера. Він відповідає за створення довірчих стосунків та близькості. Вазопресин сприяє різкому посиленню пам’яті й уваги, змушує відчувати ворожість до «чужих». На фізичному рівні звужує кровоносні судини, підвищуючи тиск. Вазопресин впливає на створення міцного зв’язку з одним партнером, змушує певною мірою обмежити контакти з протилежною статтю та приділяти максимум уваги коханій людині. Продукується цей гормон гіпофізом.

У кінці засідання студенти визначили, що усі гормони можуть бути присутніми в різноманітних поєднаннях та викликати в нас величезну кількість емоційних реакцій.


Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» з біології

07 лютого 2021 року в університеті пройшла Всеукраїнська олімпіада МДПУ імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» з біології на основі повної загальної середньої освіти.

Основними завданнями Олімпіади стали: виявлення та розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, заохочення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитої учнівської молоді.

З метою дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оргкомітет олімпіади відмовився від урочистої церемонії відкриття, захід проводився у невеличких групах до 20 осіб з обов’язковою термометрією, дистанціюванням та з виконанням інших санітарних норм.

Для проведення олімпіади було створено оргкомітет, предметно-методичні комісії та журі, залучено студентів – переможців олімпіади минулого року. До складу журі увийшли викладачі біологічних кафедр.

Безпосередньо у день проведення олімпіади журі визначило індивідуальний рейтинг знань кожного учасника, а предметно-методичні комісії провели консультації щодо правильності виконання завдань.

Відомості про результати роботи журі з визначеним рейтингом учасників розміщені на сайті університету.

Звертаємо увагу, що продовжено реєстрацію на додаткову сесію Всеукраїнської олімпіади МДПУ імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти.

Незабаром університет чекає на поповнення лав студентської молоді і продовжує роботу над формуванням контингенту абітурієнтів.


Олімпіада Інтелектуал з біології на підготовчому відділенні

У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького розпочалась Всеукраїнська олімпіада для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти «Інтелектуал».

Завдання Олімпіади: виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.

З метою дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 оргкомітет олімпіади відмовився від урочистої церемонії відкриття, захід проводиться у невеличких групах до 20 осіб з обов’язковою термометрією і дистанціюванням.

31 січня олімпіаду було проведено для слухачів підготовчого відділення з предмету «біологія». Журі закінчило роботу з перевірки робіт учасників і подало відомості на розгляд оргкомітету.

Цього тижня олімпіада продовжиться за таким графіком:

2.02.2021 р. – з математики для слухачів підготовчого відділення;

3.02.2021 р. – з історії України для слухачів підготовчого відділення;

5.02.2021 р. – з англійської мови для слухачів підготовчого відділення;

5.02.2021 р. – з української мови та літератури для слухачів підготовчого відділення.

7.02.2021 р. – з біології, хімії, математики, інформатики, історії України, географії, української мови та літератури, англійської мови, німецької мови для учнів закладів загальної середньої освіти. Місце проведення – центральний корпус МДПУ; реєстрація з 9.00 до 9.30 (лише для 7.02.2021 р.).

Переможцям можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмету під час розрахунку конкурсного бала в МДПУ імені Богдана Хмельницького. Ці додаткові бали враховуються виключно при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка (перелік Міністерства освіти і науки України). Додаткові бали, які набрали учасники з предмету «інформатика», враховуються як бали з математики.

Для участі необхідно мати документ, що засвідчує особу.

В університеті медичні маски – обов’язкові; в навчальній аудиторії – за власним бажанням учасника.

Якщо Ви бажаєте взяти участь в олімпіаді, заповніть заяву на участь, яку розміщено на головній сторінці сайту МДПУ (праворуч):

www.mdpu.org.ua


Запрошуємо на навчання!


Наукові дослідження з фізіології

З 11 по 22 січня доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Сидоряк Наталією Георгіївною проводилися наукові дослідження за темою: «Вивчення структурно-функціональних змін та особливостей експресії генів – кандидатів в тканинах довгастого мозку і стратіума при експериментальному паркінсонізмі» згідно наукового договору з Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України на базі відділу гіпоксії у місті Києві.

Вивчення патогенезу хвороби Паркінсона є досить актуальним питанням у сфері всесвітніх фізіологічних досліджень.

Дослідження проводилися на білих лабораторних щурах лінії Вістар, у яких викликався експериментальний паркінсонізм шляхом двотижневого введення ротенону в дозі 0,3 мг/кг.

Потім брали гістологічні зрізи тканини довгастого мозку та стріатума. При вивченні гістологічних препаратів за допомогою електронного мікроскопу спостерігали зміни у вивчених структурах.


Вебінар для учнів та студентів «У пошуках ДНК. Життя. Астробіологія»

11 грудня 2020 року викладачами кафедри анатомії і фізіології людини та тварин було проведено вебінар для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів Малої академії наук та студентів на тему: «У пошуках ДНК. Життя. Астробіологія».

Біологія — це наука про життя. Тому, досить актуально було розглянути визначення цього поняття, обговорити форми життя – неклітинну і клітинну.

Походження життя на Землі хвилювало людей з давнини. Це одна з найскладніших проблем у біології. Наразі існує багато теорій виникнення житті. У ході вебінару були розглянуті: гіпотеза Опаріна-Холдейна про виникнення в океані живого з неживого. Теорія панспермії стверджує, що життя могло виникнути при падінні метеоритів і комет, які несуть на собі «попередники живого – насіння», що падало на Землю. Гіпотеза РНК-світу полягає у припущенні, що попередниками живих клітин були молекули РНК, що шляхом самовідтворення еволюціонували до складніших клітинних утворень. Є гіпотеза про теоретичну можливість альтернативної біохімії на основі базових хімічних елементів, здатних утворювати достатньо складні хімічні сполуки. Ці питання розкрила асистент кафедри Дар’я Горбань.

Досить детально старший викладач кафедри Ольга Анатоліївна Прокоф’єва розповіла про центральну догму біології: ДНК – РНК – білок та унікальність властивостей ДНК.

Найбільшу зацікавленість в учасників семінару викликала інформація про астробіологію – науку, предметом якої є вивчення походження, еволюції та розповсюдження життя на інших планетах у Всесвіті. Так, астробіологи займаються вивчення життя у різних середовищах та екстремальних умовах життя. Також багато досліджень можливостей виникнення та пошук життя на інших планетах. Цим та багато іншим займаються вчені астробіологи.

Учні та студенти відгукнулися словами подяки за цікаво поданий матеріал з майже фантастичної тематики, яка стає сьогоденням біології.


Попередній захист дипломних робіт на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

11 листопада 2020 року на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин відбувся попередній захист дипломних робіт студентів ІІ курсу магістратури спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Біологія. Фізична реабілітація за допомогою онлайн технології Zoom.

На засіданні були присутні члени комісії та керівники дипломних робіт: професор Станішевська Тетяна Іванівна, доцент Горна Оксана Іванівна, доцент Сидоряк Наталя Георгіївна.

До обговорення долучилися замдекана з навчальної роботи хіміко-біологічного факультету Юсупова Ольга Володимирівна для кращої оцінки якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт пройшов успішно, усі роботи допущені до захисту.

  


Фізіологічні наукові дослідження

З 26 жовтня по 5 листопада 2020 р. доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Сидоряк Наталею Георгіївною були зроблені наукові дослідження у сфері фізіології тварин. Дослідження проводилися згідно наукового договору з Інститутом фізіології ім. А.А. Богомольця НАН України на базі відділу гіпоксії у місті Києві.

Метою дослідження було дослідження розвитку пневмонії, що наразі є безумно актуальним, та шляхи її корекції за допомогою використання дихальних розчинів, а також сумісного впливу газових розчинів та уридину.

Для дослідження використовували білих щурів лінії Вістар, у яких штучно викликали ознаки пневмонії та проводили корекцію. Потім брали гістологічні зрізи тканин легень та серця для подальшого дослідження змін, що відбуваються в організмі щурів, за допомогою електронного мікроскопа.

Пневмонія є досить поширеним захворюванням органів дихання, яке постійно зростає, не дивлячись на значні помітні успіхи в розвитку як пульмонології, так і фармакології. Тому, дослідження пневмонії мають подальші перспективи для детального вивчення та розробки нових форм лікування пневмонії.