Міжнародна діяльність

Викладачі кафедри анатомії і фізіології людини та тварин є членами федерації Європейських фізіологічних спілок (FEPS).

У термін з 2014 по 2019 роки здійснювали наукове співробітництво з:

  • Спільне дослідження з лабораторією по вивчення гіпоксичних станів м Терскол (ЕМБС) Кабардино-Балкарія;
  • Договір про співпрацю між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та Поморською академією у Слупську, Польща (Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku). Тема співробітництва: «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час нітритної метгемоглобінемії». Практичні результати від співробітництва: Sidoriak N. Age changes of blood microcirculation in students and sportsmen under the influence of physical training / E.R. Timoshenko, N.G. Sidoryak, M.V. Belicova, E.V. Rozova // East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2017 V1, №9(25). – S 5-12. Сидоряк Н.Г. Особенности микроциркуляции крови при физической нагрузке у спортсменов-боксёров / Н.Н. Кургалюк, К.Р. Тимошенко, Н.Г. Сидоряк // Матеріали IX Міжнародної інтернет-конференції «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики» м.Мелітополь, 2017. Sidoryak N.G. Peculiarities of external respiration under nitrite methemoglobinemia in  middle altitudes: an experimental study / G. Sidoryak // Ministry of health of Ukraine Representation of Poland Academy of Science in Ukraine Polish-Ukraian-Belorussian Working Group, Сomorbidity in pulmonology Truskavetz, 2017.

  • Договір про співпрацю між Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та з університетом м. Граца (Австрія) Medical University of Yraz, Austria (Prof. Dr. Nataliya Sidoryak, Dapf of Physiology of Human and Animals, Prof. Anna Ciries Institute of Physiology, Medical University of Graz). Дослідження були присвячені вивченю впливу блокаторів на обмінни процесі Na+ та Ca2+ у ендотеліальних клітинах. Експерименти показали, що агоніст GPRSS лізофосфотиділінозит та лізофосфатидилхолін інгібують гіперполяризацію, що освітлено у статті: Alexander I. Bondarenko, Fabrizio Montecucco, Olga Panasiuk, Vadim Sagach, Nataliya Sidoryak, Karim J. Brandt, François Mach GPR55 agonist lysophosphatidylinositol and lysophosphatidylcholine inhibit endothelial cell hyperpolarization via GPR-independent suppression of Na+ – Ca2+ exchanger and endoplasmic reticulum Ca2+ refilling / Vascular Pharmacology journal, 2017.No of Pages 10.
  • Міжвідомча лабораторія медико-біологічного моніторингу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і Таврійського агротехнологічного університету (керівник проф. Сидоряк Н.Г.) підтримує зв’язки з Міжнародним центром астрономічних і медико-екологічних досліджень НАН України. Ведеться співробітництво з ізраїльським госпіталем Ericha Hospital з доктором Керем Коен Раанад спеціалістом в області операцій оториноларингології та головного мозку, завідуючим дитячим відділенням.

  • У 2020 р. була подана заява на участь у міжнародних проектах Erasmus+ Partner Seach Form за темою: «Механізми розвитку гіпоксичного стану під час гострої та тривалої дії нітритів і медикаментозна та немедикаментозна корекція ціх порушеннь».

Викладачі і студенти кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях та мають наукові публікації у міжнародних журналах, а також у журналах які індексуються у міжнародних науково-метричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus та інше. Зокрема:

Rozova K.V. Mechanisms of changes of microcirculation in rats under acute methemoglobinemia // K.V. Rozova, N.H. Sydoriak // Fiziolohichnyi zhurnal, Vol. 60, №5, Р. 43-51, Kiev, Ukraine – 2014. Scopus

Stanishevska T.I. Features of reactivity of capillary blood flow in students / T.I. Stanishevska, D.D. Нorban // Scientific Journal «Science Rise» (10/6), 2015 – Р. 14-16.

Нorban D.D. Features of blood microcirculation in students / D.D. Нorban // Science and Innovation in the XXI century problems and solutions/ Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (29.09.2015, the United Kingdom, London). – Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – Р. 5-8.

Нorban D.D. Features of blood microcirculation in students with different types of higher nervous activity / D.D. Нorban // ХІ International Research and Practical Conference «Conduct of Modern Science». – Volume 20. Medicine. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – Р. 70-72.

Rozova, E.V. Structural/Functional Modifications in the Mitochondria of Brainstem Cells in Rat Offspring Subjected to Prenatal Hypoxia // E.V. Rozova, V.I. Pokhylko, N.G. Sydoryak, M.G. Dubovaya // Neurophysiology, 48(2), Р. 97-106, 2016. Scopus Web of Science

Sydoriak N. H., Rozova E. V. Peculiarities of the Hypoxic State Formation in Rats under Nitrite Methemoglobinemia / Natalya H. Sydoriak, Ekateryna V. Rozova // Indian Journal of Applied Research. – 2016. – 6(2). – Р. 4-6. Index Copernicus (IC) Value: 74.50. Impact Factor: 3.919.

Stanishevskа T.I. Features of capillary blood flow resistance in students with occlusion test / T.I. Stanishevska, D.D. Нorban // Scientific Journal «Smart and Young» (11-12). – 2016. – Р. 4-8.

Stanishevska T.I. Dynamics of situational anxiety in children depending on their somatotype / T.I. Stanishevska, I.P. Anosov, D.D. Нorban // Proceedings of the International Symposium «Education and Health of the Growing Generation»: Coll. . Science. wash. – Kyiv, 2016. – Issue. 1. – P. 281-285.

Gorna O.I. The state of mental and physical performance in children of senior school age / O.I. Gorna, D.D. Нorban, O.V. Yusupova // Proceedings of the International Symposium «Education and Health of the Growing Generation»: Coll. Science. wash. – Kyiv, 2016. – Issue. 1. – P. 277-280.

Bondarenko, A.I. GPR55 agonist lysophosphatidylinositol and lysophosphatidylcholine inhibit endothelial cell hyperpolarization via GPR-independent suppression of Na+-Ca2 +exchanger and endoplasmic reticulum Ca2 +refilling // A.I. Bondarenko, F. Montecucco, O. Panasiuk, V. Sagach, N. Sidoryak, K.J. Brandt, F. Mach // Vascular Pharmacology, 89, Р. 39-48, 2017. Scopus

Sydoriak N. G. Age changes of blood microcirculation in students and sportsmen under the influence of physical training / N. G. Sydoriak, E. R. Timoshenko, M.V. Belikova, E. V. Rozova // East European Scientific Journal. – 2017. – 9 (25). – P. 4-13.

Sydoriak N. H. The structural and functional relationship between changes in blood microcirculation and the ultrastructure of capillaries in muscles in response to physical training / Natalya H. Sydoriak, Vladimir P. Vyunitsky, Ekateryna R. Timoshenko, Ekateryna V. Rozova // Paripex Indian Journal Of Research, Volume-7, Issue-4, April-2018, Р. 509-511. IF: 6.671, IC Value: 86.18.

Sydoriak N. G. Age changes of blood microcirculation in students and sportsmen under the influence of physical training / N. G. Sydoriak, V.A. Pastuhova, M.V. Belikova, E. V. Rozova // American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research. – 2018. – 2 (9). – P. 70-76.

Stanishevska Tatiana  Research of the somatic health of student youth using information and communication technologie / Oksana Gorna, Tatiana Stanishevska, Tatiana Kopulova, O. V. Yusupova, D. D.  Horban // International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social,  and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine E3S Web of Conferences 166, 10034. – 2020.

Stanishevskaya T.I. Detection of reactivity of capillary blood flow during respiratory arrest / T.I. Stanishevskaya, O.I. Gorna, D.D. Нorban // VI International Correspondence Scientific and Practical Conference «Current Issues of Biological Science». – Nizhyn, 2020.

Stanishevska T.I. Assessment of the state of health of a modern teacher / T.I. Stanishevska, O.I. Gorna, D.D. Нorban, O.V. Tymoshenko // XVIII International scientific-practical conference «Valeology: current status, directions and prospects of development». – Kharkiv, 2020.

Всі публікації можна знайти на сайтах науково-метричних баз та за посиланням http://eprints.mdpu.org.ua/view/divisions/Kaf=5Fanatom/2019.html.

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ

  1. Мальцева К.І. – диплом за І місце у Міжнародному конкурсі «Екологічні проблеми» Грузія, м. Тбілісі 10 жовтня 2018 року, №46.
  2. Мальцева К.І. – диплом за І місце у Міжнародному конкурсі дослідницьких робіт в галузі біологічних наук в номінації «Фізіологія» м. Київ, 6 листопада 2019 року, №63.
  3. Москальова Г.О. – диплом за І місце у Міжнародному конкурсі дослідницьких робіт в галузі біологічних наук в номінації «Фізіологія спорту» м. Київ, 4 листопада 2019 року, №58.