Методична робота

Навчально-методичні видання кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Прізвище та ініціали авторів Назва та вид публікації Видання (видавництво сторінки місто рік) Обсяг
Аносов І.П. Хоматов В.Х.  Навчальний посібник

«Анатомія людини»

К.: Вища школа,

1995. – 192 с.

192
Аносов І.П. Хоматов В.Х. Навчальний посібник

«Словник анатомічних термінів»

К.: Вища школа,

1997. – 160 с.

160
Аносов И.П. Маньковская Л.Н.

Прокофьева О.А.

Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу «Гистологии с основами эмбриологии» Мелитополь: МГПУ,

1997. – 33 с.

33
Аносов И.П. Кулинич Л.Я. Учебное пособие

«Основы эволюционной теории»

К.: „Твім інтер”,

1999. – 288 с.

288
Аносов И.П. Кулинич Л.Я. Учебное пособие

«Эволюция онтогенеза»

Мелітополь: ЧП „Мари Макс” ,

2000. – 55 с.

55
Горна О.И.

Бельчева Т.Ф.

Учебное пособие

«Практикум по валеологии и основам медицинских знаний»

 

Мелитополь: Центр внедрения современных педагогических технологий, 2001.

 

62
Аносов И.П. Прокофьева О.А. Атлас, Учебное пособие

«Клетка»

Мелитополь: МГПУ,

2001. – 170 с.

170
Аносов И.П. Золотова Т.Е. Учебное пособие

«Основы гистологии»

К.: „Твім інтер”,

2002. – 316 с.

316
Аносов И.П. Хоматов В.Х. Навчально-наочний посібник «Анатомія людини у схемах» К.: Вища школа,,

2002. – 191 с.

191
Аносов І.П. Монографія

«Сучасний освітній процес»

К.: „Твім інтер” ,

2003. – 391 с.

391
Аносов И.П. Кулинич Л.Я.

Кулинич Р.Л.

Гавенаускас Б.Л.

Мацюра А.В.

Учебное пособие с

курса «Истории биологии»

К.: „Твім інтер”,

2003. – 440 с.

440
Аносов И.П. Кулинич Р.Л. Учебное пособие

«Начала педагогической генетики»

К.: Акцент,

2005. – 352 с.

352
Аносов І.П. Навчальний посібник «Педагогічна антропологія» Київ: „Твім інтер” ,

2005. – 264 с.

264
Аносов И.П.

Прокофьева О.А.

Методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу «Цитологии» Мелітополь: МДПУ 2006. – 75 с. 75
Аносов І.П.

Хоматов В.Х.

Станішевська Т.І.

Навчальний посібник

«Анатомія людини»

Київ: „Твім інтер” 2006. – 304 с. 304
Аносов І.П.

Яремчук С.В.

Молодиченко В.В.

Навчальний посібник «Психологічні основи педагогічного спілкування» Київ.: Інститут сучас. підруч. 2007. – 271 с. 272
Аносов І.П.

Прокофьева О.А. Маньковська Л.М.

Зошит для практичних занять з курсу «Цитології» Мелітополь: МДПУ, 2007. – 41 с. 41
Аносов І.П.

Прокофьева О.А.

Маньковська Л.М.

Зошит для практичних занять з курсу «Гістології» Мелітополь: МДПУ, 2007. – 52 с. 52
Аносов В.П.

Хоматов В.Х.

Сидоряк Н.Г.

Станішевська Т.І.

Антоновська Л.В.

Підручник «Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни» Мелітополь: ТОВ „Колор Принт”, 2008. – 434 с. 434
Аносов І.П.

Елькін М.В.

Молодиченко В.В.

Арабаджи О.С. та інші

Монографія «Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи розвитку»  К.: Знання України,

2009. – 431 с.

431
Аносов І.П.

Антоновська Л.В.

Горна  О.І. та ін.

Монографія «Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку» Мелітополь: МДПУ, 2011. – 216 с.

 

216
Аносов І.П.

Антоновська Л.В.

Сидоряк Н.Г.

Станішевська Т.І.

Горна О.І.

Маньковська Л.М.

Практикум «Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни» Мелітополь: МДПУ, 2012. – 121с. 121
Станішевська Т.І.

Горна О.І

Сидоряк Н.Г.

Юсупова О.В.

Методичні рекомендації до курсу «Вікова фізіологія та валеологія» Мелітополь: МДПУ, 2012. – 20 с.

 

20
Станішевська Т.І.

Горна О.І

Сидоряк Н.Г

Юсупова О.В.

Методичні рекомендації до курсу «Валеологія та охорона здоров’я»

 

Мелітополь: МДПУ, 2012. – 22 с.

 

22
Станішевська Т.І.

Горна О.І

Сидоряк Н.Г.

Юсупова О.В.

Методичні рекомендації до курсу «Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни»

 

Мелітополь: МДПУ, 2012. – 24 с.

 

24
Горна О.І. Методичні рекомендації до курсу «Основи медичних знань та охорона здоров’я»

 

Мелітополь: МДПУ, 2012. – 24 с.

 

24
Аносов І. П.

Прокоф’єва О. А.

Практикум з «Гістології з основами цитології та ембріології» Мелітополь: МДПУ,

2013. – 188 с.

 

188
Станішевська Т.І.

Горна О.І

Сидоряк Н.Г

Юсупова О.В.

Зошит до практичних занять з «Вікової фізіології та валеології» Мелітополь: МДПУ,

2013 – 60 с.

60
Станішевська Т.І.

Горна О.І

Сидоряк Н.Г.

Юсупова О.В.

Зошит для практичних занять з курсу «Вікова фізіологія та валеологія» для студентів денної та заочної форми навчання Мелітополь: МДПУ, 2019. – 64 с. 150
Юсупова О.В. Станішевська Т.І.

Горна О.І.

 

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Фізіологія вищої нервової діяльності» Мелітополь: МДПУ, 2019. – 61 с. 20
Юсупова О.В. Станішевська Т.І.

Горна О.І.

 

Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Педіатрія» Мелітополь: МДПУ,

2019. – 27 с.

20

Методичні семінари кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Тема Відповідальні Строк проведення
1. Науково-практична конференція присвячена 170-річчу з дня народження І. І. Мечникова Аносов І.П. 18 травня 2015 р.
2. Студентська науково-практична конференція до 205-річча від дня народження Пирогова Миколи Івановича Аносов І. П. 27 жовтня 2015 р.
3. Студентська науково-практична конференція «Сучасний погляд на рефлексію: здобутки та перспективи» Аносов І. П. 4 квітня 2016 р.
4. Семінар на тему «Актуальні проблеми здоров’я опорно-рухового апарату» Юсупова О.В. жовтень 2016 р.
5. Студентська науково-практична конференція до дня народження В. І. Даля – видатного вченого хірурга лікаря засновника офтальмології та гомеопатії Аносов І.П.

Станішевська Т.І.

Горбань Д.Д.

листопад 2016 р.
6. Проведення науково-методичного семінару на тему: «Як захистити себе від ВІЧ» Горбань Д.Д. грудень 2016 р.
7. Відкриті науково-практичні семінари щодо збереження репродуктивного здоров’я молоді Горна О.І. квітень 2017р.
8. Студентська науково-практична конференція Микола Амосов: «Серце віддаю людям» Аносов І. П. Горбань Д.Д. 25 квітня 2017 р.
9. Науково-практичний семінар «Репродуктивне здоров’я молоді – запорука щасливого материнства» Юсупова О.В. Горбань Д.Д. 21 березня 2018 р.
10. Методичний семінар «Формування здоров’язбережувальних компетентностей при викладанні природничих дисциплін» Станішевська Т.І. Горна О.І. вересень 2018 р.
11. Студентська науково-практична конференція «Підводься якщо впав і йди далі» до 100-річча від дня народження Шалімова Олександра Олексійовича. Аносов І.П.

Горбань Д.Д.

Шевченко С.І.

28 лютого 2018 р.
12. Методичний семінар для вчителів загальних освітніх закладів «Майстерня вчителя нової української школи» Аносов І.П. жовтень 2018 р.
13. Сертифікаційна програми

«Перша долікарська допомога»

Аносов І.І. вересень – жовтень 2018 р.
14. Науково-методичний семінар: «Адаптивні можливості організму людини у сучасних умовах» Аносов І.П. листопад 2018 р.
15. Проведення уроку-екскурсії «Клітина. Ген. ДНК» для учнів Мелітопольських загальноосвітніх шкіл Прокоф`єва О.А.

Копилова Т.В.

грудень 2018 р.
16. Науково-методичний семінар «Вивчення структури клітин і тканин з використанням програмного забезпечення для їх морфо-метричного аналізу» Аносов І.П. березень 2019 р.
17. Науково-практичний семінар з репродуктивного здоров’я молоді Юсупова О.В. березень 2019 р.
18. Методичний семінар для студентів факультету: «Методика проведення наукових досліджень та написання наукових статей і тез» Горна О.І. березень 2019 р.
19. Методичний семінар з розробки конкурсних завдань до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 091 Біологія Станішевська Т.І.

Горна О.І.

березень 2019 р.
20. До 170-річчя з дня народження І.П. Павлова «Сучасні дослідження вищої нервової діяльності» Аносов І.П. квітень 2019 р.
21. Практикум на тему «Причини старіння організму людини» для вчителів біології та природознавства  м. Мелітополя та Мелітопольського району (в рамках концепції «Нова українська школа»). Сидоряк Н.Г. січень 2020 р.
22. Майстер-клас на тему «Визначення нітратів у продуктах харчування людини» для вчителів біології та природознавства  м. Мелітополя та Мелітопольського району (в рамках концепції «Нова українська школа»). Сидоряк Н.Г.

Горна О.І.

березень 2020 р.

 

Студентська науково-практична конференція до дня народження В. І. Даля – видатного вченого хірурга лікаря засновника офтальмології та гомеопатії

Проведення науково-методичного семінару на тему: «Як захистити себе від ВІЧ»

Проведення уроку-екскурсії «Клітина. Ген. ДНК» для учнів Мелітопольських загальноосвітніх шкіл