Матеріально-технічна база

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин розташована в головному корпусі хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету за адресою: 72312, м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20.

В розпорядженні кафедри анатомії та фізіології людини та тварин знаходиться чотири лабораторії, дві науково-дослідні лабораторії, викладацька та одна лекційна аудиторія. Навчальні кабінети, які відповідають існуючим навчально-санітарно технічним нормам.

Для роботи студентів є кабінети, обладнані комп`ютерами у тому числі з виходом до мережі Internet.

Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин входить до гетерогенної локальної мережі з виділеним сервером, має виділений канал до мережі Internet. Крім того, є доступ до віртуальної комп’ютерної бібліотеки та Web-порталу. Для проведення занять на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин є проекційні апарати, звуковідтворююча апаратура, кінопроекційна апаратура, слайдопроектори, апаратура для біологічних досліджень світлові мікроскопи для кожного студента.

У навчальному процесі використовується достатня кількість приміщень, із них: лекційні аудиторії, аудиторії для практичних занять, для індивідуальної роботи зі студентами. Навчальна площа, яка закріплена за кафедрою, складає 229,1 м2. Крім того, заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях інших корпусів. В цілому на кафедрі і факультеті створені сприятливі умови для навчання студентів, праці викладачів та допоміжного персоналу.

Санітарно-технічний стан усіх навчальних приміщень відповідає вимогам діючих норм і правил експлуатації. У них забезпечується необхідний тепловий та санітарний режим.

Постійно приділяється увага зміцненню матеріально-технічної бази навчального процесу, забезпеченню спеціальності сучасним обладнанням у відповідності до вимог навчальних програм. Щорічно збільшуються витрати на забезпечення навчального процесу необхідним обладнанням, книжковим фондом у відповідності з вимогами навчальних планів і програм. Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин забезпечена комп’ютерами, принтерами, сканерами, методичною і навчальною літературою, довідниками, таблицями, інформативними дошками. Для роботи студентів є спеціалізовані аудиторії, обладнані комп’ютерами у тому числі з виходом до мережі Інтернет.

Постійно проводиться робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази, приділяється належна увага її зміцненню, забезпеченню сучасним обладнанням, приладами, комп’ютерною технікою.

Облік матеріальних цінностей здійснюється відповідно до діючих інструкцій. Щорічно проводяться підсумкові інвентаризації матеріальних цінностей за наявними рахунками, а також щомісячні вибіркові ревізії за поточними планами.

В цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам. Технічні засоби навчання та наявні навчальні площі забезпечують проведення всіх видів занять за навчальним планом на сучасному рівні.