Методичний семінар «Створення тестових завдань на платформі Moodle»

12 січня 2022 року на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин пройшов методичний семінар «Створення тестових завдань на платформі Moodle» серед викладачів хіміко-біологічного факультету.

На сьогодні тестові завдання є надзвичайно поширеними і популярними, оскільки дозволяють швидко визначити рівень знань здобувачів вищої освіти, прискорити обробку отриманої інформації, охопити великі за обсягом масиви вивченого матеріалу.

На семінарі розбирали механізм створення тестових завдань на базі сайту Дистанційного навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького. Завдяки системі Moodle можна створювати різні види тестових завдань залежно від того, який вид контролю планується. Наприклад, поточний контроль можна здійснити за допомогою тестів із варіантами відповідей. А готуючи підсумковий контроль, краще поєднати різні види, застосувавши завдання на співвіднесення понять, завдання з варіантами відповідей, а також такі, що потребують розгорнутої відповіді. Це дозволить перевірити знання на різних рівнях.

Результатом семінару було створення правил формулювання тестових завдань:

  • зміст тесту має відповідати формі контролю, меті тестування і цілям навчання;
  • кожне тестове завдання має перевіряти тільки одне поняття. Якщо планується перевірка кількох категорій, треба зробити завдання на співвіднесення понять або розділити завдання;
  • питання мають бути сформульовані чітко та доступно. Якщо його виконання передбачає наявність кількох кроків, вони мають бути очевидними і зрозумілими;
  • враховувати, щоб для відповіді на запитання слід було думати самостійно, аналізувати, співвідносити поняття, а не просто відтворити інформацію з навчального посібника.

Previous Article
Next Article