Прокоф’єва Ольга Анатоліївна

Посада: Старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1987; спеціальність: біологія і хімія; кваліфікація вчителя біології і хімії середньої школи

Дисципліни, що викладаються:  Цитологія та гістологія з основами ембріології, Молекулярна біологія.

Підвищення кваліфікації, стажування:

Науково-педагогічне стажування в Інституті підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного університету на кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності

Основні публікації:

Наукові статті, тези у журналах та збірників матеріалів конференцій різних рівнів

 1. Tsarkova O.V., Prokofieva O.O., Prokofieva O.A. The study of emotional burnout in students-psychologists and professional psychologist. Науково-практичний журнал «Наука і освіта. Психологія» № 2-3’ 2016 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського
 2. Прокоф’єва, О. О. та Прокоф’єва, О. А. та Зайцева, Ю. М. (2016) Психологічні аспекти становлення етнічної ідентичності на прикладі школярів підліткового віку.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 2 (6). с. 140-144. (У процесі публікації)
 3. Прокоф’єва, О. А. та Прокоф’єва, О. О. та Зайцева, Ю. (2017) Компоненти громадянської ідентичності та особливості їх розвитку.Психологічний часопис, 5 (9). с. 58-69.
 4. Прокоф’єва, О. О. та Прокоф’єва, О. А. (2017) Сепарація від батьків як запит у психодраматичній групі.In: Актуальні проблеми практичноїпсихології: зб. ст., 9-10.11.2017, Глухів.
 5. Попова, Ю. та Прокоф’єва, О. А. (2018) Життєве та професійне самовизначення в юнацькому віці.Сучасна наука: тенденції та перспективи: матеріали Всеукр. Internet-конф. молодих учених, 14-17 трав. 2018 р.. с. 182-185.
 6. Прокоф’єва, О. О. та Прокоф’єва, О. А. (2018) Розмова про війну з дітьми.Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2018 р.. с. 92-94.
 7. Prokofieva, Olesia таKoshova, Inna та Prokofieva, Olga (2019) Special aspects of personal rehabilitative resources of actual and demobilized military service members. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5 (10). с. 9-25.
 8. Прокоф’єва, О. О. та Кошова, І. В. та Прокоф’єва, О. А. (2019) Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события.In: Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості. ФОП Вишемирський В. С., Херсон, с. 243-258.
 9. Прокоф’єва, О. О. та Прокоф’єва, О. А. (2019) Форми психодрама-терапії як інновації в освітньому процесі.Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2019 року, 144. с. 185-189.
 10. Прокоф’єва О.А. Роль ігротерапії в психологічній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку / О.А.Прокоф’єва // Organization and management in the services’ sphere. The Academy of Managementand Administrationin Opole (Poland), 05.2020р.
 11. Прокоф’єва О.О., Прокоф’єва О.А., Кошова І.В. Социодрама – ситуация всех ситуаций и событие, собирающее в себе все события / Прокоф’єва О.О., Прокоф’єва О.А.,Кошова І.В. // Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія / відп.ред. Н.І. Тавровецька. – Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 243-258.
 12. Прокоф’єва О.О.,Пономаренко В.В., Прокоф’єва О.А. Дослідження особливостей емпатично-толерантного ставлення батьків учнівського колективу до дітей з обмеженими можливостями здоров’я / О.О. Прокоф’єва, В.В. Пономаренко, О.А. Прокоф’єва // Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами: колективна монографія/ О.В. Царькова, О.О. Прокоф’єва, Г.Б. Варіна та ін.; за заг. ред. докт. психолог. наук О.В. Царькової. – Мелітополь, 2019. – С. 36-61. – Розділ у колективній монографії.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=STYKrqcAAAAJ&hl=ru

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-4572-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6096-2653