Яковійчук Олександр Володимирович

У 2013 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за фахом «Хімік. Вчитель хімії, біології та екології».

В університеті працює з 2016 року на посадах викладача-стажиста, асистента, кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти і кафедри органічної і біологічної хімії, заступника декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва.

У 2013-2016 рр. навчався в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького при кафедрі органічної і біологічної хімії. Тема дисертації: «Окисно-відновні процеси та жирнокислотний склад м’язових тканин гусей в онтогенезі та за дії вікасолу»; спеціальність 03.00.04 – Біохімія, науковий керівник доктора сільськогосподарських наук, професор Данченко Олена Олександрівна.

Наукові інтереси: біохімія тварин, хімія біологічно-активних речовин.

Автор понад 50 наукових і методичних праць, серед яких – статті, колективні монографії, методичні рекомендації.

Викладає такі дисципліни: «Методика розв’язування задач з хімії», «Органічна хімія», «Біохімія», «Фізико-хімічні методи досліджень», «Методи визначення отруйних речовин навколишнього середовища», «Екологічна хімія».

Підвищення кваліфікації, стажування: навчання в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2013-2016 рр.). Впродовж 2012-2013 рр. стажувався в Інституті органічної хімії (Київ), Інституті біології (КНУ ім. Т. Г. Шевченка). Під час навчання в аспірантурі проходив стажування на кафедрі прикладної та органічної хімії Лодзького університету (м. Лодзь, Польща).

Участь у професійних об’єднаннях: член Українського біохімічного товариства.

Головні досягнення та відзнаки:

 • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2018 р.);
 • Грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (2017 р.);
 • Грамота Мелітопольської районної ради (2015 р.);
 • Грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.).

Посилання на наукометричні бази:

Основні праці:

 1. Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу Кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей. Біоресурси і природокористування. 2019; 11(5-6): 15-24.
 2. Yakoviichuk O.V., Danchenko O.O., Danchenko M.M., Fedorko A.S., Kulyk I.O. Fatty acid composition of goose myocardium affected by vicasol. Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Biology. 2019; 77(3): 32-38.
 3. Dziuba V.O., Kuchmenko O.B., Horban D.D., Yakoviichuk O.V. Investigation of changes in work of rats microcirculatory system by using doxorubicin and metabolic corrective drugs. Bulletin of problems biology and medicine. 2019; 1, 1(148): 375-380.
 4. Максимов О., Шевчук Т., Яковійчук О., Максимов О. Формування технічного мислення у школярів на заняттях гуртка науково-технічної творчості. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2019; 2 (23): 63-68.
 5. Danchenko , Ruban H., Danchenko O., Yakoviichuk O., Klimashevskyi V., Konovalenko T., Sukharenko O., Haponenko T. The effect of vitamin E on the quality of geese meat. Biologija. 2019; 65(4): 236-242.
 6. Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей. Питання біоіндикації та екології. 2019; 24(1): 133-144.
 7. Danchenko O., Zdorovtseva L., Danchenko M., Yakoviichuk O., Halko T., Sukharenko E., Nicolaeva Yu. Influence of Oat Extract on the Antioxidant Status of Geese. In: Modern Development Paths of Agricultural Production. 2019. Springer, Cham. P. 633-640.
 8. Дзюба В.О., Кучменко О.Б., Яковійчук О.В. Стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та активність ензимів циклу Кребса у тканинах печінки, серця і нирок за дії різних кумулятивних доз доксорубіцину. Біологія тварин. 2018; 20(1): 28-39.
 9. Dzuba V., Kuchmenko O., Yakovijchuk O. Effect of physiological active compounds on status of prooxidative-antioxidative balance and activity of Krebs cycle enzymes in heart and liver tissues under doxorubicin-induced cardiomyopathy. NaUKMA Research Papers. Biology and Ecology. 2018.
 10. Данченко О.О., Яковійчук О.В., Здоровцева Л.М., Данченко М.М., МайбородаД.О. Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні. 2018; 8(2): 1-9.
 11. Yakoviichuk , Danchenko O., Kurtyak B., Nikolaeva Yu., Fedorko A., Halko T. Ontogenetic features of redox reactions in theámyocardium of geese. Biologija. 2018; 64(4): 259-266.
 12. Яковійчук О.В., Рубан Г.В., Данченко О.О. Вплив вікасолу на активність ферментів циклу Кребса і антиоксидантної системи та стан пероксидного окиснення у м’язах гусей. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2017; 1-2: 109-116.
 13. Рубан Г.В., Яковійчук О.В., Галько Т.І., Данченко О.О. Особливості антиоксидантного впливу вітаміну e на окисні процеси у м’ясі гусей. The Animal Biology. 2017; 19(3): 82-87.
 14. Яковійчук О.В., Данченко О.О., Рубан Г.В., Федорко А.С., Ніколаєва Ю.В. Особливості підтримки балансу окисно-відновних реакцій у тканинах гусей наприкінці ембріонального та в ранньому постнатальному періоді онтогенезу. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. 2017; 1: 106-115.
 15. Yakoviichuk O.V., Bugonko I.Y., Golubev M.I., Danchenko O.O. Специфічність функціонування дегідрогеназ циклу Кребса і антиоксидантних ферментів м’язових тканин гусей в умовах гіпо-та гіпероксії. Наукові доповіді НУБіП України. 2016; 6(63).