Дюжикова Тетяна Миколаївна- завідувач кафедри

Дюжикова Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1993 року

Посилання на наукометричні бази:

Коротка автобіографія. Народилася 29 квітня 1970 року в с. Старомлинівка Великоновоселківського району Донецької області. У 1992 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за фахом «Хімія і біологія» з присвоєнням кваліфікації «Учитель хімії і біології».

З 9 вересня 1993 року і по теперішній час трудова діяльність Тетяни Миколаївни пов’язана з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького. Вона пройшла сумлінний і наполегливий професійний шлях від асистента кафедри органічної і біологічної хімії до завідувача цієї ж кафедри.

У 2012 році Дюжикова Т.М. захистила дисертацію у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет»  на тему: «Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до керівництва соціально-професійним самовизначенням учнів старшої школи» за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти і отримала диплом кандидата педагогічних наук.

У 2014 році Тетяні Миколаївні присвоєно вчене звання доцента кафедри органічної і біологічної хімії.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх учителів хімії і біології до роботи в умовах НУШ. Автор понад 50 наукових і методичних праць, серед яких – статті, підручник, колективні монографії, методичні рекомендації.

Дюжикова Т.М. є викладачем із значним досвідом роботи. За час професійної діяльності, для підвищення якості освітнього процесу, результативності практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів Тетяною Миколаївною підготовлено 9 Методичних рекомендацій для вивчення нормативних навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, підручник за кредитно-модульною технологією навчання для бакалаврів, рекомендований МОНУ „Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія та практика”, Методичні рекомендації щодо організації навчальної практики з хімічної технології для студентів хіміко-біологічного факультету, патент на корисну модель. Має публікації у наукометричних базах даних.

Викладає такі дисципліни: «Органічний синтез», «Хімія лікарських препаратів», «Хімія вітамінів», «Охорона праці в галузі», «Основи охорони праці».

Підвищення кваліфікації, стажування: Підвищення кваліфікації за професійною програмою «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» 5 кредитів ЕКТС (150 год.) з 01.11.18 по 01.05.19рр.  (Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка») Свідоцтво СВ № 0207101000035-19.

«Головний навчально-методичний центр Держпраці України» «ТИСК-ПЛЮС».

Навчання за програмою для викладачів ЗВО з охорони праці та охорони праці в галузі, посвідчення № 10-17 від 01.06.2018р.

Участь у професійних об’єднаннях: членкиня науково-методичної ради учителів хімії методичного центру управління освіти, молоді та спорту Великоновоселківської РДА (наказ №214 від 30.08.2019р.).

Досвід успішної адміністративно-управлінської діяльності Дюжикової Т.М.. висвітлено у збірках «Положень про організацію навчального процесу в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького», методичних рекомендаціях із організації освітнього процесу, з планування діяльності кафедр, з планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників і самостійної роботи студентів у МДПУ, Положеннях про стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького інших нормативно-правових документів, якими керується університет у своїй діяльності.

Поряд із цим, Дюжикова Т.М. вміло й результативно поєднує відповідальну роботу завідувача кафедри з громадською роботою. У 2002 році Тетяну Миколаївну було обрано до профспілкового комітету університету, заступником голови профкому по роботі зі студентами. Свою діяльність на цій посаді вона спрямувала на розвиток студентського самоврядування в університеті, соціальну підтримку студентів пільгових категорій – сиріт, інвалідів, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, студентів із багатодітних і малозабезпечених сімей, студентських сімей університету. З 2015 року вона очолює Первинну профспілкову організацію університету, яка налічує біля 2,5 тис. профспілчан, входить до складу Президії Запорізького обласного комітету галузевої профспілки. В березні 2020 року на звітно-виборній профспілковій конференції Тетяну Миколаївну одноголосно було обрано Головою Первинної профспілкової організації на наступні 5 років. На цій посаді Дюжикова Т.М. виявила себе як принципова людина, яка вміє відстоювати трудові і соціально-економічні права освітян за що неодноразово була відмічена Запорізьким обласним комітетом, Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, Федерацією Профспілок України. Вагомий внесок зроблено Тетяною Миколаївною у питання колективно-договірного регулювання і співробітництва з адміністрацією університету.

 Головні досягнення та відзнаки: За плідну багаторічну сумлінну науково-педагогічну працю, професіоналізм, якісну підготовку здобувачів вищої освіти Дюжикова Т.М. нагороджена:

  • державним відзнаками: цінний подарунок Верховної ради України (24.09.2008р.), почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (22.01.2019р.);
  • відомчими відзнаками: нагрудний знак “Відмінник освіти України” (посвідчення № 83057 від 21 грудня 2007 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки (13.11.2009 р.);
  • регіональними відзнаками: Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (30.08.2006 р.), Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (06.08.2013 р.), Почесна грамота Запорізької обласної ради (16.05.2017 р.), Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (28.09.2016 р., 2017 р.)

За активну громадську роботу, соціально-економічний захист студентів, співробітників і науково-педагогічних працівників університету Тетяну Миколаївну нагороджено наступними профспілковими відзнаками: Почесною грамотою Президії Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України  (2003 р., 2004 р., 2006 р.), Почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки (2008 р., 2016, 2019р.), Подякою Федерації професійних спілок України (24.11.2009 р.), Почесною грамотою Президії Федерації профспілок України (09.09.2013 р.), нагрудним знаком «Профспілковий лідер» (2019р.).