Хромишева Олена Олександрівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

Наукові ступінь і звання: кандидат хімічних наук, доцент

Хромишева Олена Олександрівна 1970 року народження. Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут у 1992 році за спеціальністю «хімія та біологія» і здобула кваліфікацію вчителя хімії та біології.

Загальний стаж педагогічної діяльності 29 років, працює на кафедрі з 1995 року.

В 2001 році закінчила аспірантуру при Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова. З 21 травня 2008 року кандидат хімічних наук. Дисертацію захистила 12 березня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.209.01 інституту Біоколоїдної хімії імены Ф .Д. Овчаренка НАН України за спеціальністю 02.00.11 «колоїдна хімія», номер диплома ДК №046737. Стаж педагогічної роботи 19 років, у даному навчальному закладі 15 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації:

 • 09.1995 р. 09.10.1998 р. асистент кафедри хімії Мелітопольського державного педагогічного інституту;
 • 10.1998 р. 11.10.2001 р. звільнена у зв’язку зі вступом до стаціонарної аспірантури Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «колоїдна хімія»;
 • 10.2001 р. – 01.09.2005 р. асистент кафедри неорганічної хімії та методики викладання хімії Мелітопольського державного педагогічного університету;
 • 09.2005 р. – 05.01.2009 р. старший викладач кафедри неорганічної хімії та методики викладання хімії Мелітопольського державного педагогічного університету;
 • 01.2009 р. – 01.08.2009 р. переведена на посаду доцента кафедри неорганічної хімії та методики викладання хімії Мелітопольського державного педагогічного університету;
 • 08.2009 – 01.09.2010 у зв’язку з перейменуванням вищого навчального закладу доцент кафедри неорганічної хімії та методики викладання хімії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

З 01.09.2010 – по теперішній час – у зв’язку з перейменуванням кафедри доцент кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Робота в Малій академії наук: 15 років керує секцією «Хімія» при Малої академії наук, виховала 30 переможців та призерів ІІ туру наукових робіт слухачів МАН. Постійно готує студентів для участі у Всеукраїнських олімпіадах з хімії. Є постійним членом журі ІІ етапу захисту наукових робіт слухачів МАН (м. Запоріжжя).

Наукові інтереси: Аналітична хімія, колоїдна хімія, методи очищення стічних вод.

Автор більше 120 наукових і методичних праць, серед яких: статті, методичні рекомендації, 3 підручника з грифом Міністерства освіти та науки України та 5 деклараційних патентів.

Викладає такі дисципліни: «Аналітична хімія»  «Методи вимірювання параметрів довкілля», «Статика і динаміка в неорганічній  хімії», «Аналіз продуктів споживання». Протягом багатьох років є керівником виробничої практики студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

Підвищення кваліфікації, стажування:

Участь у професійних об’єднаннях: –

Головні досягнення та відзнаки:

 • Почесна грамота президії Запорізького обкому профспілок працівників освіти і науки (жовтень 2009, березень 2010);
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької обласної держадміністрації (01.02.2010);
 • Подяка Мелітопольської районної ради (18.05.2011);
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (25.09.2013);
 • Почесна грамота виконавчої міської ради (18.05.15; Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької обласної держадміністрації (12.05.2016);
 • Почесна грамота ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (2016);
 • Грамота Верховної ради України (2018).

Наукові профілі:

Основні праці:

 1. Yorkina N., Zhukov O., Chromysheva O. Potential possibilities of soil mesofauna usage for biodiagnostics of soil contamination by heavy metals. Ekológia (Bratislava). 2019; 38(1): 1-10.
 2. Максимов О. С., Хромишева О. О., Хромишев В.О., Шевчук Т. О., Яковійчук О. В., Кулик І. О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Методика розв’язування задач з хімії”. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.
 3. Хорошилова Т. І., Хромишев В. О., Рябов С.В., Хромишева О. О. (2014). Нанохімія: підручник для студентів хімічних факультетів педагогічних університетів. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь.
 4. Перлова О. В.,Ширыкалова А. А., Хромышева Е. А. (2017). Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений тория (IV). Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія, 22, 2 (62). с. 49-61.
 5. Жарков В.Я., Жарков А.В., Лазуренко О.П., Черкашина Г.І., Речина О.М., Шалигіна О.В., Хромишев В.О., Хромишева О.О., Бож’єв М.В., Шаров С.В. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (2018) Теплоакумулюючий матеріал на базі мірабіліту. 127499.
 6. Жарков В.Я., Лазуренко О.П., Черкашина Г.І., Жарков А.В., Хромишев В.О., Хромишева О.О., Новах Б.С. Мелітопольський державний педагогічний університет ім.Богдана Хмельницького (2018) Когенераційний вітропарк з вітроелектрогенератором і тепловим акумулятором фазового переходу. 127475.
 7. Перлова О.В., Ширыкалова А.А., Хромышева Е.А. Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений Тория (IV). Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. 2017; 22, 2(62): 49-61.
 8. Шевчук, Т. О. та Хромишева, О. О. (2016) Загальна хімія: навчальний посібник. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького, Мелітополь.
 9. Khromysheva O.O., Khromyshev V.O., Khromyshev O.V. Industrial waste water treatment with aluminium sulphate coagulant. Ukrainian Journal of Ecology. 2011; 1(1): 80-83.
 10. Хромышева Е.А., Хромышев В.А. Флотофлокуляционная очистка сточных вод пищевых предприятий. Вопросы химии и химической технологии. 2008; 6: 186-188.
 11. Streltsova E.A., Hromysheva E.A., Tymchuk A.F. The Adsorption of anionic surfactants by Iron (III) and Aluminium Hydroxides. Adsorption Science & Technology. 2002; 20(8): 757-765.
 12. Стрельцова Е.А., Хромышева Е.А. Флотационная очистка сточных вод машиностроительных предприятий. Вопросы химии и химической технологии. 2002; 5: 271-274.
 13. Streltsova E.A., Skrylev L.D., Tymchuk A.F., Hromysheva E.A. Influence of the hydrocarbon chain length of alkylammonium chlorides on their adsorption by flotation carriers. Adsorption Science & Technology. 2000; 18(10): 865-872.
 14. Стрельцова Е.А., Хромышева Е.А. Флотационное выделение катионных ПАВ. Химия и технология воды. 2000; 22(3): 259-267.
 15. Streltsova E.A., Khromysheva E.A. Physical Chemistry of Water Treatment Processes-Flotation separation of cationic SAS. Journal of Water Chemistry and Technology. 2000; 22(3): 22-29.