Новини кафедри

23 березня 2021 року в рамках ІІІ відкритого освітньо-наукового форуму «Класична наука для нової української школи» кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування представляла кейс «Екологія та довкілля».

Захід був представлений двома частинами: перша – це теоретичні питання з досвіду впровадження екологічних знань, понять в шкільному курсі. Презентація на тему: «Реалізація наскрізних змістових ліній при викладанні природничих дисциплін» була представлена вчителем біології та екології, спеціалістом вищої категорії, учителем –методистом Мелітопольського ліцею № 19, Єгоровою Зоєю Федорівною.

Друга частина – це приклади позакласної роботи з збереження довкілля через процес сортування сміття. До сортування необхідно привчати дітей починаючи з дитячого садка та молодшої школи, туму студенти першого та другого курсів спеціальності 101 Екологія продемонстрували позакласний захід – гру, яка має назву «Сортуй заради майбутнього». Метою гри є розвиваючий тренажер пам’яті та звички сортування відходів, а також правильно сортувати різні види сміття у відповідні контейнери.

В рамках кейсу «Екологія та довкілля» на ІІІ відкритому освітньо-науковому форумі«Класична наука для нової української школи» студенти та викладачі кафедри показали своє бачення впровадження в Нову українську школу питань екології та збереження довкілля.

 

 

Згідно з графіком затвердженим відділом аспірантури та докторантури МДПУ 4 березня відбулося розширене засідання кафедри, на якому були заслухані звіти аспірантів про виконання навчального плану і виконану роботу за минулий семестр. Засідання проходило в змішаній формі, з очною участю і в онлайн-режимі дистанційно в зв’язку з продовженням карантину COVID19 і необхідністю дотримання карантинних обмежень. У роботі засідання кафедри брали участь гаранти освітньо-наукових програм 091-Біологія (проф. Кошелєв О.І.) і 101-Екологія (проф. Жуков О.І.), наукові керівники та аспіранти інших кафедр хіміко-біологічного факультету: ботаніки і садово-паркового господарства, органічної хімії та біохімії. Заслухані звіти кожного аспіранта, їх пропозиції і побажання щодо поліпшення освітнього процесу. Відзначено, що всі аспіранти в цілому виконали навчальний план, провели планові наукові дослідження по дисертаційним темам, підготували і опублікували наукові статті, брали участь в роботі конференцій різного рівня. Головуючим на засіданні (доц. Воровка В.П.) звернена увага здобувачів на активізацію міжнародної діяльності і академічну мобільність, на участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових семінарів. У зв’язку з підготовкою до первинної акредитації освітньо-наукових програм обох напрямків, необхідна активна участь викладачів кафедри, гарантів, наукових керівників і аспірантів в підготовці необхідних документів і виконанні процедурних заходів.

Бесіда з випускниками у Охрімівській загальноосвітній школі Якимівського району

Сьогодні, 05 лютого 2021 року викладачі і студенти кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування провели профорієнтаційну бесіду з випускниками у Охрімівській загальноосвітній школі Якимівського району. Студент спеціальності “екологія” Чмихало Сергій на власному прикладі розповів випускникам про особливості навчального процесу і про цікавинки, які є в університеті. Кафедра дякує за організацію даного заходу з профорієнтаційної роботи доцентів Федюшко М.П. та Коваленко Д.В.


Колектив кафедри, студенти і аспіранти щиро вітають В.О.Кошелєва, доцента кафедри, з присудженням вченого ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія і отримання диплома доктора наук.

Докторська дисертація В.О. Кошелєва «Орнітокомплекси як елементи біогеоценозів півдня України: різноманіття, структура, охорона» виконана за матеріалами досліджень, проведених в 2001-2020 роках на півдні України, пов’язаних з вивченням біорізноманіття і екології птахів у природних та антропогено-трансформованих ландшафтах. Завершуючим етапом цієї роботи стало його успішне навчання у докторантурі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2017-2018 рр.) (науковий консультант, д.б.н., професор, заслужений працівник освіти України О.Є Пахомов). Офіційні опоненти – відомі вчені-екологи (І.Г. Ємельянов, д.б.н., професор, академік НАНУ, В.І. Лисенко, д.б.н., професор, А.Б. Чаплигина, д.б.н., професор) дали високу оцінку дисертаційній роботі, особисто відмітили її теоретичну і практичну значимість для збереження птахів і біорізноманіття в цілому. У дисертації розроблені принципи класифікації орнітокомплексів як структурного елементу біогеоценозів і складової частини регіональних орнітофаун. Встановлені закономірності формування орнітокомплексів, обґрунтовані підходи аналізу екологічної, таксономічної і зоогеографічної структур орнітокомплексів. Встановлено компліментарність сусідніх орнітокомплексів в межах біогеоценозів, роль топічних, трофічних і фабричних консортивних зв’язків птахів в окремих консорціях. Розроблено процедуру оцінки біорізноманіття залежно від охопленої площі, виділено види-індикатори для кожного типу біотопів з урахуванням їхніх морфологічних, екологічних і етологічних особливостей. Розкрито значення видів-індикаторів для оцінки просторової організації орнітокомплексів. Розроблено методи оцінки різноманітності орнітокомплексів шляхом побудови GLM-моделі, нові підходи щодо поліпшення охорони птахів, моніторингу та управління їх чисельністю.

На кафедрі ведеться підготовка студентів ІІІ рівня (аспірантів) за ступенем доктора філософії зі спеціальності 101 Екологія, тому доктори наук дуже потрібні для забезпечення освітнього процесу.


Студентський науковий гурток «Еколайн» кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування за підсумками звітного 2020 року має такі здобутки у галузі наукової та науково-популярної діяльності у сфері екології:

  1. Здобуте ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» (м. Полтава 18-20 березня 2020 р.) (магістр Гавриш І.Ю.);
  2. Здобуте перше місце у регіональному екологічному конкурсі «Запоріжжя в стилі ЕКО» за «кращий відеоролик» «Унікальна природа Запорізької області. Місце моєї внутрішньої сили» (студент першого курсу Шелгачов Р.). Назва роботи «Непомітна краса Запорізького краю».
  3. Здобуте друге місце у регіональному екологічному конкурсі «Запоріжжя в стилі ЕКО» за кращий відеорепортаж екологічного змісту «Унікальна природа Запорізької області. Місце моєї внутрішньої сили» (студентка магістратури Гавриш І.). Назва роботи «Сортуй заради майбутнього».
  4. Опублікована стаття у Міжнародному журналі International Journal of Integrative Pediatrics and Environmental Medicine (США) – магістр Гавриш І.Ю.
  5. Студенти наукового гуртка взяли участь у 12 наукових конференціях різного рівня в Україні та за її межами, де здійснили апробацію власних наукових досліджень.
  6. Проведена бесіда з учнями еколого-натуралістичного відділу комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області з питань роздільного збирання та утилізації твердих побутових відходів у м. Мелітополь (магістр Гавриш І.Ю.).
  7. Участь студентів наукового гуртка в наукових виставках. 23 вересня 2020 р. – інтерактивна ековиставка «UcanUkraine».

Святий Миколай благословляє дітей!

«Життя таке коротке. Поспішайте творити добро».

Олександр Довженко

19 грудня – одна із найочікуваніших дат у році. День, перед яким усі дітлахи намагаються бути якомога чемнішими – це свято Миколая.

Іде через віки Україною добрий Святий Миколай. Здавна його свято – особливе, хвилююче, казкове, яке вже давно вийшло із суто релігійного спрямування та стало воістину всенародним. Адже завжди цього дня малюки (та й чимало дорослих) знаходять під подушкою подарунки від свого найулюбленішого Святого.

Він обов’язково прийде. Він обов’язково встигне відвідати всіх на земній кулі. Він не залишить жодного дитячого серця битись із своєю мрією наодинці. Бо на те Він – Святий Миколай. Бо на те ми з вами колись були дітьми, щоб сьогодні стати його помічниками. Ми маємо усі задатки для того, щоби стати добрими ангелами, які допомагають роздавати подарунки у чарівну ніч на Святого Миколая.

Хто такий Святий Миколай? Таємниця його великого й постійного культу між усіма християнськими народами полягає у тому, що він для всіх став символом співчутливого милосердя і жертовної любові до ближнього. Святий Миколай вважається покровителем моряків, торговців, лучників, дітей та студентів.

Допомога всім тим, хто її потребує, завжди була однією з праведних та благородних справ. Благодійність у всіх колах суспільства вважалася справою вихованості та честі.

Студенти та викладачі кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на протязі чотирьох років виступають з ініціативою, організовують та проводять благодійну акцію «Святий Миколай благословляє дітей», щоб 19 грудня – на свято святого Миколая порадувати дітей сиріт, дітей з багатодітних сімей міста Мелітополь та Мелітопольського району солодкими подарунками та іграшками.

От і цього року на заклик викладачів кафедри відгукнулися всі студенти спеціальності 101 екологія, Колодіна Марія студентка спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоровя людини) хіміко-біологічного факультету, Латишева Діана студентка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) природничо-географічного факультету, Ніколаєнко Крістіна студентка спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) факультету інформатики, математики та економіки, викладачі (професор Марченко О.А., доцент Воровка В. П., доцент Федюшко М. П., старший викладач Коваленко Д. В., старший викладач Копилова Т. В.) та працівники МДПУ імені Б. Хмельницького (старший лаборант Бабуніч-Стебліна О. А., начальник диспетчерського відділу Якимова І. В.), а також небайдужі городяни (приватний підприємець Блінова Олена) та жителі району (домогосподарка з с. Костянтинівка Батищева Алла). Вони чуйно з поняттям віднеслися до дітей сиріт та дітей з багатодітних сімей та їх потреб.

19 грудня дві групи посланців святого Миколая відправилися на побачення з дітьми. Було відвідано сім’ї в місті Мелітополь, селищах Нове, Костянтинівка та Обільне та ін.

Кожна сімя отримала солодощі та іграшки, канцелярські товари та одяг. Усмішки та веселощі в очі дітей були самою кращою подякою для нас.

Ми намагалися підтримати віру та довести, що все життя святого Миколая – це нескінченні благодіяння і чудеса, подані стражденному людству. Він покровитель землеробства і скотарства, господар земних вод, заступник від бід і напастей, помічник у найважчих справах і обставинах. Він швидко з’являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його допомогти і заступити від біди. Чудес його не злічити. Усе життя Чудотворця було позначено любов’ю до ближнього. Навіть смерть не перервала його благодатних справ, його чудеса звершаються повсякчас.

Доцент кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування М. П. Федюшко

 

 


Кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування оголошує благодійну акцію до Дня Святого Миколая!


ВІТАЄМО!

Колектив кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького щиросердно вітає студентку ІІ курсу магістратури спеціальності «Екологія» ГАВРИШ ІРИНУ за зайняте ДРУГЕ місце у номінації «кращий репортаж» «Унікальна природа Запорізької області. Місце моєї внутрішньої сили» в обласному екологічному конкурсі «Запоріжжя в стилі ЕСО». Назва роботи «Сортуй заради майбутнього». Бажаємо студентці творчих успіхів, професійного зростання і нових екологічних досягнень та звершень!

Дякуємо усіх небайдужих за віддані голоси на підтримку наших студентів!


ВІТАЄМО!

Колектив кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького щиросердно вітає студента І курсу спеціальності «Екологія» ШЕЛГАЧОВА РУВІМА за зайняте ПЕРШЕ місце у номінації «кращий відеоролик» «Унікальна природа Запорізької області. Місце моєї внутрішньої сили» в обласному екологічному конкурсі «Запоріжжя в стилі ЕСО». Назва роботи «Непомітна краса Запорізького краю». Бажаємо студентові творчих успіхів, професійного зростання і нових екологічних досягнень та звершень!

Дякуємо усіх небайдужих за віддані голоси на підтримку наших студентів!


Молодіжний обласний конкурс

«Запоріжжя в стилі ECO»

Партія Зелених України проводить молодіжний обласний конкурс «Запоріжжя в стилі ECO», присвячений до всесвітнього дня моніторингу води.

Мета конкурсу – привертання уваги до нагальних еко-проблем Запоріжжя, формування орієнтирів у молоді міста Запоріжжя та області до збереження природи рідного краю.

У конкурсі взяли участь студенти і викладачі кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Ірина Гавриш, Рувім Шелгачов, Дар’я Коваленко і Володимир Воровка в номінаціях:

– Кращий відеоролик «Унікальна природа Запорізької області. Місце моєї внутрішньої сили»;

– Кращий репортаж «Запоріжжя, SOS!».

Звертаємось з проханням підтримати конкурсантів.

Проголосувати можливо за посиланням:

https://greenparty.zp.ua/konkurs-zaporizhzhya-v-styli-eco-holosuvannya/


ПОЛОЖЕННЯ

про регіональний екологічний конкурс

для шкільної молоді

до Всесвітнього дня здорового харчування

«Харчування в стилі «рости здоровим»

І. Загальні положення
1.1. Положення про регіональний екологічний конкурс для шкільної молоді до Всесвітнього дня здорового харчування «Харчування в стилі «рости здоровим» (далі – Конкурс) окреслює 
єдині вимоги щодо визначення переможців.
1.2. Організатором Конкурсу є кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
1.3 Інформація про терміни, умови проведення і результати Конкурсу розміщується на офіційному сайті кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за адресою (http://hb.mdpu.org.ua/kafedra-ekologiyi-ta-zoologiyi/novyny-kafedry/)

2. Мета і завдання Конкурсу
Привернення уваги до нагальних проблем екологічно чистих продуктів та здорового харчування сучасної молоді Мелітопольщини з метою формування орієнтирів у молоді 
міста Мелітополя та району до здорового способу життя.
Завданнями Конкурсу є:
- розкриття інноваційно-творчого потенціалу молоді м. Мелітополя і району та його спрямування до здорового способу життя;
- розвиток особистісних якостей, творчих здібностей, самовираження та здоров’язберігаючих компетентностей молоді Мелітопольщини;
- привернення державної і громадської уваги до екологічних проблем.

3. Учасники Конкурсу
Участь у Конкурсі можуть брати представники шкільної молоді – учні 10-11 класів з керівником: вчителем або батьками, які мешкають в м. Мелітополі та районі (у широкому 
розумінні).
До участі в Конкурсі допускаються учасники, які вчасно подадуть свою конкурсну заявку за встановленою Google-формою відповідно до вимог до оформлення робіт і графіку 
проведення Конкурсу, передбачених цим Положенням.

4. Вимоги до оформлення робіт
Відеоролики (до 3-х хвилин) подаються українською мовою у форматах avi, wmv. Відеоролик викладається на Інтернет-хмару Google-диску, а посилання для перегляду – 
на електронну пошту кафедри (eko-zoo@online.ua). На початку відеоролику повинна бути вказана така інформація: П.І.Б. учасника конкурсу, назва навчального закладу, П.І.Б. 
керівника: вчителя або одного із батьків.
Кожен учасник може подати одну роботу.

Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно чи не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі в Конкурсі не допускаються.
Роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
Участь у Конкурсі свідчить про те, що автор роботи, у разі перемоги його конкурсної роботи, передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу організатору Конкурсу і дає
 дозвіл на її вільне використання.

Факт участі в Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників із Положенням про Конкурс.
Беручи участь у Конкурсі, учасник/переможець підтверджують свою згоду на те, що інформація про факт перемоги, а також ім’я переможця Конкурсу можуть бути опубліковані 
в ЗМІ та в соціальних мережах, без сплати будь-якої винагороди.
Беручи участь у Конкурсі, учасник стверджує, що вся надана ним інформація, у тому числі та, що містить персональні дані, надана ним на законних підставах.
Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації та персональних даних (у тому числі контактної інформації).

Умови та порядок проведення Конкурсу:
Рішення щодо трьох кращих робіт приймається членами Оргкомітету. У випадку рівномірногорозподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.
Склад Оргкомітету визначається Організатором.

Етапи проведення Конкурсу:
Дата офіційного старту Конкурсу: 01.10.2020.
Роботи можна подати до: 13.10.2020 (включно).
Визначення найкращих робіт Оргкомітетом: 13.10.2020.
Офіційне онлайн-оприлюднення результатів: 13.10.2020
Нагородження переможців: 16.10.2020
Нагородження відбудеться на засіданні кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького
(http://hb.mdpu.org.ua/kafedra-ekologiyi-ta-zoologiyi/novyny-kafedry/).

Нагородження переможців Конкурсу
Переможці Конкурсу будуть відзначені:
І місце – грошова премія 300 гривень.
ІІ місце – грошова премія 200 гривень.
ІІІ місце – грошова премія 100 гривень.

Контактна особа: завідувач кафедри Воровка В.П.
096-338-63-40

Студенти хіміко-біологічного факультету відвідали унікальний заповідник незайманого степу Херсонщини

24 вересня 2020 року студенти хіміко-біологічного факультету відвідали біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е.Фальц-Фейна. Екскурсія відбулася в рамках проведення навчальної практики по зоології хребетних і безхребетних. Ініціювала поїздку кафедра екології, загальної біології та раціонального природокористування при підтримці деканату хіміко-біологічного факультету. Студенти відвідали дендрологічний парк загальнодержавного значення і зоопарк, колекція тварин якого є національним надбанням України.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна – це природоохоронна науково-дослідна установа, яка забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу. Заповідна територія сертифікована як еталон типчаково-ковилових степів планети, які підлягають збереженню і вивченню за програмою ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Заповідник – переможець другого етапу загальнонаціональної акції «Сім природних чудес України», яка була організована Державною службою з питань туризму і курортів та Комітетом Верховної ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

На території «Асканія-Нова» можна зустріти представників більше 60 видів пернатих. В неораному степу гніздяться 16 видів, багато птахів зупиняються тут під час перельотів. У самому парку проживає близько 40 видів птахів. Білі і чорні лебеді, фламінго, журавлі, дрохви, стрепети, сірі куріпки. У вольєрах живуть страуси африканські, Ему, нанду, дрохви, фазани, павичі, степові орли, вінценосні журавлі, папуги та інші тварини.

У своєрідному зоопарку заповідника зібрана унікальна колекція тварин. Зебри, південноамериканські верблюди, індійські та африканські антилопи, олені. У степу випасаються лами, шотландські поні, дикі коні – тарпани (кінь Прижівальського), американські бізони, кафрські буйволи, сайгаки – найдавніші копитні, ровесники мамонтів. У воді сайгаки мають потребу тільки під час сильної засухи. Дрібні звірів тут також багато.

Дендрологічний парк займає площу понад 200 га. Тут, в умовах досконалого безлісого посушливого степу Прісиваш’я, наполегливою і копіткою працею людини за декілька десятиліть створені всі характерні для України ландшафти: степовий, лісостеповий, приозерний, садовопарковий, садовий.


Інтерактивна ековиставка «UcanUkraine»

23 вересня в Мелітополі стартувала унікальна в Україні інтерактивна ековиставка «UcanUkraine», в якій активну участь взяли студенти хіміко-біологічного факультету спеціальності 101 Екологія та викладачі кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування.

Головною метою цього заходу було донести до жителів міста основні екологічні проблеми нашого регіону та наслідки, які мають дуже великий вплив на навколишнє середовище.

На виставці було представлено декілька локацій:

– «Основні правила роздільного сортування сміття»;

– «Гра для дітей «Як правильно сортувати сміття»;

– «Тест на екологічну свідомості «ЕкоМір» та представлення стенду «В них немає шансів».

Всі локації привернули увагу відвідувачів виставки.

Сподіваємось, що побачене надихне жителів міста на зміни власних звичок на екологічні.


ЗУСТРІЧ АСПІРАНТІВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРИАЗОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ

   Важливим елементом підготовки студентів Ш рівня навчання за ступенем доктора філософії є зустрічі зі стейкхолдерами, знайомство з потенційними місцями майбутньої роботи за фахом. Така зустріч аспірантів спеціальності 091-біологія та 101-екологія та гарантів освітніх програм відбулася 22 вересня 2020 року в офісі Приазовського національного парку.

Начальник наукового відділу Барабоха Н.М. розповіла про структуру відділу, наукову тематику НПП, який нещодавно відзначив свій перший ювілей – 10 років з дня утворення. Наталя Миколаївна ознайомила аспірантів з науковими співробітниками відділу. Вони усі являються випускниками МДПУ.

Про свою роботу в НПП і подальші плани з вивчення екосистем і тваринного світу НПП розповіли с.н.с., доктор біологічних наук Демченко В.О., м.н.с Антоновський О.Г., м.н.с. Ткаченко В.В. (він продовжує навчання в магістратурі МДПУ за фахом «екологія» на випусковій кафедрі). Науковий відділ проводить тривалий моніторинг стану природних комплексів та популяції рідкісних видів рослин і тварин на території НПП, співробітники вивчають екологію окремих видів. Отримані дані включаються в щорічний Літопис природи Приазовського НПП, доповідаються на міжнародних конференціях, по ним публікуються наукові статті. Виконуються також грантові та проектні теми.

Про свою діяльність у відділі рекреації та екологічної освіти розповіла недавня випускниця кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування м.н.с. Кучеренко Ю.А. Тут ведеться велика просвітницька робота серед місцевого населення, рекреантів і туристів, організовуються екологічні тури. Про природоохоронні роботи та дотримання заповідного режиму в НПП, специфіки роботи інспекторів екологічної служби розповів заступник директора НПП Санько В.Г.

Було приємно бачити серед співробітників Приазовського НПП випускників нашого вузу. Парк потребує і чекає до себе на роботу висококваліфікованих фахівців-біологів і екологів, адже найближчим часом буде завершено будівництво візит-центру на Степанівській косі, розширюються міжнародні зв’язки, роботи з екологічних проектів в рамках виконання міжнародних Конвенцій і Угод. Протягом ряду років Барабоха Н.М. є членом комісії з проведення державної атестації випускників кафедри за спеціальністю «екологія» рівнів бакалавра і магістра. Її пропозиції щодо поліпшення підготовки студентів враховуються і вносяться в навчальні плани і програми окремих дисциплін. На базі Приазовського НПП студенти кафедри проходять навчальні та виробничі практики, проводять дослідження за темами дипломних робіт, беруть участь в спільних екологічних і природоохоронних акціях.

Інформацію підготували:

Гарант освітньої програми д. біол. н., професор О.І. Кошелєв

Начальник наукового відділу Приазовського НПП Н.М. Барабоха

Фото О.І. Кошелеєва

 

 

АТЕСТАЦІЯ АСПИРАНТІВ КАФЕДРИ

На засіданні кафедри екології, загальної біології та раціонального природокористування 17 вересня було заслухано звіти аспірантів 1 – 3 року навчання (третього рівня – доктора філософії) про виконану за рік роботу. Був присутній декан хіміко-біологічного факультету Хромишев В.В. Всі аспіранти успішно виконали навчальний план, склали обов’язкові заліки та іспити. Вони провели наукові дослідження в природі і лабораторіях, результати яких опубліковані в ряді наукометричних і фахових видань, представлялися на міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, тобто пройшли апробацію. Аспірант Генсицький Максим отримав Акти впровадження результатів досліджень в роботу національних природних парків Приазовський і Великий луг. Аспірант Умерова Ава надала доповідь на міжнародний форум, який відбудеться в листопаді на англійській мові в м. Дніпро, участь в ньому ставиться до академічної мобільності. Аспірант Борисов Віталій закінчив цикл багаторічних досліджень урбанізованих комплексів птахів м. Вільнянськ, приділяючи велику увагу питанням охорони міських птахів. Аспірант Вінокурова Світлана проаналізувала свої дані через ГІС-технології, використовуючи космічні знімки.

Всі аспіранти активно працюють над підготовкою розділів майбутніх дисертацій, наукові керівники та Гаранти освітніх програм надають їм постійну консультативну допомогу. За підсумками звітів всі аспіранти рекомендовані для подальшого навчання.

Підготував: Кошелєв О.І.

Фото Кошелєва О.І.

КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ЗАЛОГ УСПІХУ

В кінці липня 2020 року завершився черговий етап багаторічних комплексних досліджень, що проводяться аспірантами та здобувачами МДПУ (Николаєва Ю., Федорко А., Яковчук О., Самко В., Дзюбан Є.) і ТДАТУ (Майборода Д.) (спеціальність 091-Біологія, спецалізація біохімія), під науковим керівництвом д.б.н., проф. Кучменко О. Б. і д.б.н., проф. Данченко О. О. щодо вивчення впливу вівса молочно-воскової спілості на ріст і розвиток свійських гусенят. Орнітологічну частина досліджень проводить д.б.н., проф. Кошелєв О. І., математичну обробку результатів здійснює к.т.н., доц.. Данченко М. М. Планується також вивчення мікроциркуляції крові (аспірант Горбань Д.). У травні-липні 2020 року в експерименті було по 2 групи з 7 гусенят кожна і контрольна група, також з 7 гусенят. Щотижня всіх індивідуально помічених гусенят ретельно вимірювали і зважували, описували стан і розвиток оперення, фотографували. В області зоології постійну консультативну допомогу надає аспірантам гарант Освітньо-наукової програми «091-Біологія», професор О. І. Кошелєв.

По досягненню птахами «товарного виду», в віці 8-9 тижнів вони передані фермеру-підприємцю, причому від кожної птиці взяті на наступні лабораторні аналізи біохімічні проби внутрішніх органів і м’язів. Отримані результати вже зацікавили фермерів. Виявляється, що при додаванії екстракту вівса в корм гусенята ростуть швидше, мають більші розміри, краще набирають масу, у них краще розвивається оперення. В кращу сторону змінюються і біохімічні показники. Змінюється також поведінка, так, піддослідні гуси більш миролюбні, більш соціальні у великих групах, що дозволяє вирощувати їх на меншій площі. Результати цих досліджень представлялися на міжнародних наукових конференціях, де викликали велику зацікавленість фахівців, а також опубліковані  в наукових виданнях внесених до міжнародних наукометричних баз.

    Підготував О. І. Кошелєв

    фото автора


Вітрові електростанції, птахи та орнітологи

Однією з глобальних проблем людства було і залишається отримання доступної і дешевої енергії. Традиційні джерела електроенергії (теплові та атомні електростанції, гідроелектростанції) вже не забезпечують ці потреби. Все ширше впроваджуються альтернативні способи отримання електроенергії за допомогою вітрових, сонячних, приливних, геотермальних станцій та біоенергетики. У південних областях України вже побудовані і виробляють енергію десятки вітрових (ВЕС) і сонячних (СЕС) електростанцій, проектуються та будуються нові з потужними вітровими генераторами.

В проектних роботах беруть активну участь наукові співробітники НДІ «Біорізноманіття наземних та водних екосистем» та Азово-Чорноморської орнітологічної станції, викладачі та аспіранти кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування МДПУ імені Б. Хмельницького, співробітники Приазовського НПП. Вони ведуть довгостроковий моніторинг стану природних комплексів, особливо орнітокомплексів і загибелі птахів на території вітропарків, відстежують можливий вплив ВЕС на рослинність і тваринний світ, ведуть пошук шляхів пом’якшення впливу будівництва і експлуатації ВЕС на природні компоненти.

Крім того, вивчається вплив ВЕС на кажанів на території Ботієвської і Приморської ВЕС (к.б.н., доцент Сіохін В.Д., к.б.н., доцент Горлов П.І., аспірант Сидоренко А.), фауна і розміщення наземних молюсків (аспірант Генсицький М.), вплив ВЕС та ЛЕП на синантропні види птахів (аспірант Борисов В.). Проведена орнітологічна оцінка території, виділеної для проектованої ВЕС «Зофія» між Молочним і Утлюцьким лиманами та на трасі ЛЕП від смт. Якимівка до м. Молочанськ (д.б.н., професор Кошелев О.І., к.б.н., доцент Андрющенко Ю.О., к.б.н., доцент Кошелев В.О., к.б.н., доцент Попенко В.М., к.б.н Чернічко Р.М. , Дядичева О.А. та інші). Вже розроблені і передані замовникам пропозиції щодо охорони мігруючих та осілих видів птахів в зонах дії ВЕС і ЛЕП. Результати досліджень надруковано у фахових  наукових виданнях.

Підготували:

проф. Кошелєв О.І., доц. Андрющенко Ю.О., доц. Кошелєв В.О.

Фото: О.І. Кошелєва


Польовий виїзд кафедри

24 червня 2020 року крім науково-польової програми з аспірантами викладачі кафедри змогли зустрітися з ветераном кафедри, можна навіть назвати його «старійшиною» кафедри, неодноразовим деканом природничо-географічного та хіміко-біологічного факультетів доцентом Дятловим Володимиром Миколайовичем та його дружиною Уляною Федорівною. Слід зауважити, що переважна більшість співробітників кафедри є випускниками Володимира Миколайовича, якому виповнився 81 рік.

Зустріч пройшла у теплій та дружній обстановці. Володимир Миколайович згадував роки своєї роботи в тодішньому інституті, колишніх студентів і, як завжди, супроводжував свої розповіді гумором. Звісно, задавав багато питань про сьогодення університету, про студентів і викладачів, цікавився їхніми успіхами та проблемами.

Уляна Федорівна, яка багато років працювала у студентській їдальні і відповідала за харчування студентів на практиці, розповіла про тодішні особливості організації харчування студентів на базі під час проходження навчальних практик «Ромашка», про збалансованість харчового раціону і чітке його дотримання, про заїзди «матері і дитини» по закінченні студентських практик.

Ветеранами університету було висловлене побажання керівництву університету про відновлення колишніх традицій, підтримання матеріально-технічного стану бази університету та перспективи її подальшого розвитку у зв’язку з відновленням гідрологічних характеристик Молочного лиману і, відповідно, рекреаційних його властивостей у поєднанні з мікрокліматичними властивостями прилеглого Алтагірського лісу.


Викладачі кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування спільно з аспірантами кафедри та науковими співробітниками Приазовського національного природного парку 24 червня 2020 р. провели виїзний майстер-клас на Біологічній станції «Ромашка»  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в с. Богатир на узбережжі Молочного лиману. Були відпрацьовані сучасні методи моніторингу стану Молочного лиману і гніздових колоній водно-болотних птахів (доцент Воровка В. П., доцент Кошелєв В. О, доцент Халіман І. О., аспірант Борисов В., науковий співробітник Приазовського НПП Дядічева О. А.),  методики збору і польового визначення наземних молюсків (професор Кошелєв О. І., аспіранти Генсицький М., Умерова А.,  Будакова В., Телюк П.),  була зібрана  колекція молюсків для експозиції майбутнього візит-центру НПП, вивчено ступінь забруднення пластиком берегів лиману і Алтагирського лісу (доцент Федюшко М. П., старший викладач Копилова Т. В., старший лаборант Стеблина О. А.). Наповнення лиману морською водою через побудований штучний канал значно поліпшило його екологічний стан. На острівцях Алтагирської затоки знову стали гніздитися раритетні види птахів: крячок малий, кулик-сорока, кулик-довгоніг, чоботар, пісочник морський; стали численними: коловодник звичайний, крячок річковий, просянка і щеврик польовий. Зібрані під час майстер-класу дані увійдуть до Літопису природи Приазовського НПП, в дисертаційні роботи аспірантів, в наукові статті. Був також проведений міні-суботник з очищення від пластика і склопосуду Алтагирскої коси і берега лиману, що покращило їх екологічний та естетичний стан, зробивши лиман більш привабливим для туристів і рекреантів.