Юсупова Ольга Володимирівна

Посада: Старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1980; Хімія і біологія; Вчитель хімії і біології середньої школи

Дисципліни, що викладаються:  Фізіологія ВНД, Мовленнєві і сенсорні системи, їх порушення, Неврологічні основи логопедії, Педіатрія, Анатомія, фізіологія, патологія слуху і мовлення, Анатомія, фізіологія та паталогія дитини з основами генетики

Підвищення кваліфікації, стажування:

Запорізький національний університет на кафедрі фізіології з курсом цивільного  захисту

Головні досягнення та відзнаки:

 • Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (01.09.2003 р.)
 • Грамота МДПУ (22.05.2006 р.)
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (18.12.2007 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (25.11.2011 р.)
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради (24.09.2012 р.)
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (25.09.2015 р.)

 

Основні публікації:

Наукові статті, тези у журналах та збірників матеріалів конференцій різних рівнів

 1. Юсупова О. В. Вікові особливості адаптаційного потенціалу у юнаків-студентів в стані спокою / О. В. Юсупова, О. М. Семенюта, Ф. Б. Літвін // Матеріали Інтернет-конференції «Проблеми формування здорового способу життя молоді» МДПУ ім.. Б. Хмельницького 2014 – С. 32-34
 2. Юсупова О. В. Возрастные особенности развития памяти у студентов МГПУ имени Б. Хмельницкого / О. В. Юсупова, А. С. Бережняк // Матеріали Інтернет-конференції «Проблеми формування здорового способу життя молоді» МДПУ ім.. Б. Хмельницького 2014 – С. 5-8.
 3. ЮсуповаО.В. Роль педагогічних біостанцій у підготовці вчителів до природоохоронного виховання школярів (20-30 рр ХХ ст.) / О. В. Юсупова, О. В. Гнатів // Матеріали Bсеукраїнської науково-практичної конференції МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014 – С. 79-83.
 4. Юсупова О. В. Особливості мікроциркуляції крові у студентів / О. В. Юсупова, Д. Д. Горбань,Н. І Собіщанська,  В. Г. Чорна // Біологічний вісник МДПУ (3). 2015. – с. 122-129.
 1. Юсупова О. В.  Стан розумової та фізичної працездатності у дітей старшого шкільного віку / О. В. Юсупова, О. І.  Горна, Д. Д. Горбань //  Освіта і здоров’я підростаючого покоління. 2016. – с. 277-280.
 2. Юсупова О. В.  Динаміка показників серцево-судинної системи студенток у процесі навчання / Т. І. Станішевська, О. І. Горна О. В.  Юсупова А. Антоненко,  К.O. Дубина, Н. Максимів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21). 2017 – с. 5-7.
 3. Юсупова О. В.  Особливості фізичного здоров’я студенток 17-22 років / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В Юсупова, В. Г. Кузнецова, К. О Дубина, С. В. Лосік // In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», 10-12.10.2017, МДПУ імені Богдана Хмельницького
 4. Юсупова О. В.  Соматичний стан здоров’я студенток 17-18 років / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова,  А. Т. Мірзоєва,О. В. Хлистун,  К. О. Пахомова, A.Ф. Тутова // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвячена 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 5. Юсупова О. В.  Характеристика здоров’я студентів за показниками вегетативного статусу. / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, В. І. Голубнича, К. О Дубина,. та К. О. Моложон,  Е. Т.  Яг’яєва // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвяченої 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 6. Юсупова О. В.  Вікова динаміка показників системи мікроциркуляції крові за даними лазерної допплерівської флоуметрии у дітей, підлітків та юнаків / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, А. О. Зарицька, Ю. І.  Касаджи, Е. Е.  Ісмаілова // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвячена 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 7. Юсупова О. В. (2019) Взаємозв’язок типу вищої нервової системи людей юнацького віку з їх конституціональними особливостями / О. В. Юсупова, О. І.  Горна, Д. Д. Горбань // In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро.
 8. Юсупова О. В. Динаміка виникнення тривожності у дітей під час навчання /Д. Д.  Горбань, О. В Юсупова, О. В. Тимошенко // In: ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”, 10-14 квітня 2019 р., ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 9. Юсупова О. В. .  Адаптаційні можливості серцево-судинної системи студентів / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, А. Касаджи, К. О. Моложон // In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня 2020 р., м. Мелітополь.
 10. Юсупова О. В. Функціональні показники тканинного кровотоку в онтогенезі / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, К. О.Моложон, та Е. Е.  Ісмаілова // In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня, 2020 р., м. Мелітополь.
 11. Gorna, Oksana таStanishevska, Tatiana та Kopulova, Tatiana та Yusupova, O. V. та Horban, D. D.  Research of the somatic health of student youth using information and communication technologies. E3S Web of Conferences, 2020 – 166.
 12. Research of the somatic health of student youth using information and communication technologies / Oksana Gorna, Tatiana Stanishevskа, Tatiana Kopulova, Olga Yusupova, and Daria Horban // International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine E3S Web of Conferences 166, 10034 (2020).

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ZJ-0W_oAAAAJ

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/V-9782-2017

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9692-1562