Семак Оксана Миколаївна

Освіта: Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету “Україна”, 2011. Викладач ВНЗ, реабілітолог.

Посада: асистент кафедри анатомії і фізіології людини

Автобіографія: з 2005 року працюю в Центрі комплексної реабілітаціїї для людей з інвалідністю Мелітопольської міської ради Запорізької області. Надає послуги у відділенні реабілітації дітей-інвалідів – з ЛФК, масажу, у відділенні реабілітації інвалідів – з ерготерапії, ЛФК та масажу. Здійснюю реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров’я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб (дітей та дорослих) з порушеннями опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, наслідками неврологічних, серцево-судинних, респіраторних та інших захворювань. Постійно розробляю і впроваджую комплекси вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-м’язової системи та організму в цілому, координації, збільшення сили м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій.

Має досвід роботи у бальнеотерапії з 2005 по 2007 роки.  З 2012 по 2018 року працювала вчителем-реабілітологом.

З 2019 року працює на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин. Забезпечує практичне-спрямування навчання здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 091Біологія. Фізична реабілітація.

 

Дисципліни, що викладаються: Основи фізичної реабілітації, Фізична реабілітація при захворюваннях  нервової системи та органів чуття.