Горна Оксана Іванівна

Посада: Доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

Наукові ступінь і звання: Кандидат біологічних наук, доцент

Освіта: Мелітопольський державний педагогічний інститут, 1997; Хімія і біологія. Вчитель хімії та біології.

Дисципліни, що викладаються: Цитологія та гістологія з основами ембріології, Основи фізичної реабілітації, Анатомія людини, Основи медичних знань, Валеологія,Механізми онтогенезу, Методологія науково-біологічних досліджень

Підвищення кваліфікації, стажування: Підвищення кваліфікації Запорізький національний університет на кафедрі фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини з 26.03.2018 р. по 26.04.2018 р

 

Головні досягнення та відзнаки:

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (25.11.2011 р.)
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (12.05.2017 р.)

 

Основні публікації:

Наукові статті, тези у журналах та збірників матеріалів конференцій різних рівнів

 1. Горна О. І.Тиреоїдна регуляція теплової вартості скорочення м’яза в різних секторах шкали концентрації циркулюючого трийодтироніну / О. І. Горна, Т. І. Станішевська, та  І. П. Аносов // Фізіологічний журнал, 60 (3), 2014 – с. 147.
 2. Горна О. І.Особливості реактивності тканинного кровотока у дівчат 16-18 років при тепловій гіперемії // Т.І. Станішевська, О.І. Горна   // Питання біоіндикації та екології: Періодичне наукове видання. – 2014. – Вип. 19, №2. – С. 203-213.
 3. Горна О. І. Влияние хронического гипокинетического и острого болевого стресс-факторов на поведенческие реакции животных с разным профилем моторной асимметрии / Т.І. Станішевська, О. І.  Горна, І. П. Аносов // Матеріали VI Міжнародного конгресу Українського товариства нейронаук – Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, 2014 – с. 62-63.
 4. Горна О. І. Особливості параметрів мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку /  І. П. Аносов, Т.І. Станішевська, // VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю київського національного університету імені Т. Шевченка та 120 річчю від дня народження А.І.Ємченка Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології. Київ 7-9 жовтня 2014. – С. 48
 5. Горна О. І. . Суточная динамика показателей микроциркуляции крови у девушек-студенток / Т.І. Станішевська, О.І. Горна, Д.Д. Горбань, Г. С. Бережняк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: Вид-во ХПІ, 2015. – №6. – С. 23-29.
 6. Горна О. І. Характер зависимости между калоригенной адренергической реакцией и уровнем циркулирующего свободного трийодтиронина у белых крыс./ Т. І.   Станішевська, О. І. Горна та  І. П Аносов // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). 2015 –  с. 129-140.
 7. Горна О.І Залежність хронотропної адренергічної реакції серця при стимуляції адреналіном в різних секторах шкали концентрації трийодтироніну
 8. Матеріали ІV з’їзду біофізичного товариства – Луцьк: Волин. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015.
 9. Горна О. І. Адаптационные особенности поведения крыс с разным профилем моторной асимметрии в условиях гипокинетического стресса / Т.І. Станішевська О. І.  Горна та І. П. Аносов // Вісник проблем біології і медицини, 4 (2). 2015 – с. 373-377.
 10. Горна О. І. Особливості резистентності капілярного кровотоку в студентів при оклюзійній пробі / Т.І. Станішевська, О.І. Горна, Д.Д. Горбань //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 12 (337). 2016 –  с. 156-160.
 11. Горна О. І. Дія больового стресу на поведінкові реакції у тварин із різним профілем моторної асиметрії / Т.І. Станишевська, О.І. Горна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. Луцьк, 2016. С.138-142.
 12. Горна, О. І.  Стан розумової та фізичної працездатності у дітей старшого шкільного віку О.І. Горна, Д. Д. Горбань,. О. В.Юсупова // Освіта і здоров’я підростаючого покоління.2016. –  с. 277-280.
 13. Горна О. І. Вікові зміни функціонального стану мікроциркуляції крові організму людини пубертатного періоду онтогенезу / Т. І.Станішевська, О. І. Горна, Ю. І. Хрустальова, Я. А. Сукова, В. Ю   Кардашевська // In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», 10-12.10.2017, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 14. Горна О. І. Вікові особливості тканинного кровотоку у дітей в період пубертатного розвитку / Т. І. Станішевська, О. І. Горна, Ю. І. Хрустальова, Я. А. Сукова, В. Ю   Кардашевська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13). 2017 – с. 131-135.
 15. Горна О. І. .  Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у студентов / Т. І. Станішевська, О. І. Горна // In: V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, 26-28 квітня 2017, Запоріжжя.
 16. Горна О. І. Динаміка показників серцево-судинної системи студенток у процесі навчання / Т. І. Станішевська, О. І. Горна О. В.  Юсупова А. Антоненко,  К.O. Дубина, Н.O. Максимів // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21). 2017 – с. 5-7.
 17. Горна О. І. Особливості фізичного здоров’я студенток 17-22 років / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В Юсупова, В. Г. Кузнецова, К. О Дубина,., С. В. Лосік // In: Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», 10-12.10.2017, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 18. Горна О. І. Соматичний стан здоров’я студенток 17-18 років / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова,  А. Т. Мірзоєва,О. В. Хлистун,  К. О. Пахомова, A.Ф. Тутова // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвячена 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 19. Горна О. І. Особенности корреляции между разными формами активных йодтиронинов щитовидной железы у молодых мужчин в пределах физиологической нормы и на ее границах / Т. І. Станішевська, О  О. І. Горна //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки (8). 2018 – с. 82-88.
 20. Горна О. І. Характеристика здоров’я студентів за показниками вегетативного статусу. / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, В. І. Голубнича, К. О Дубина,. та К. О. Моложон, та Е. Т.  Яг’яєва // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвяченої 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 21. Горна О. І. Вікова динаміка показників системи мікроциркуляції крові за даними лазерної допплерівської флоуметрии у дітей, підлітків та юнаків / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, А. О. Зарицька, Ю. І.  Касаджи, Е. Е.  Ісмаілова // In: ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності» присвячена 95-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 10-12.10.2019, МДПУ імені Богдана Хмельницького.
 22. Горна О. І. Добова динаміка показників тканинного кровотоку у студенток / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Т. В. Копилова // Фізіологічний журнал, 65 (3). 2019 –  с. 156. Жигало, В. Я. та Булавкина, Т. А. та Литвин, Б. Ф. та Станішевська, Т. І.
 23. Горна О. І. Взаємозв’язок типу вищої нервової системи людей юнацького віку з їх конституціональними особливостями Д. Д. Горбань,  О. В. Юсупова //.In: VIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р., м. Дніпро.
 24. Горна О. І. Стан психосоматичного здоров`я дітей з різними соматотипами / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна //  In: ХVІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”, 10-14 квітня 2019, Харків.
 25. Горна О. І. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи студентів / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, А. Касаджи, К. О. Моложон // In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня 2020 р., м. Мелітополь.
 26. Горна О. І. . Виявлення реактивності капілярного кровотоку при затримці дихання / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д. Д.  Горбань // In: VІ Міжнародна заочна науково-практична конференція “Актуальні питання біологічної науки”, 10 квітня 2020 р., м. Ніжин.
 27. Горна О. І. Оцінка стану здоров’я сучасного вчителя / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, Д. Д.  Горбань, O. В. Тимошенко // In: ХVІІI Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку», 9 квітня – 10 квітня 2020 р., м. Харьків.
 28. Горна О. І. Функціональні показники тканинного кровотоку в онтогенезі / Т. І. Станішевська, О. І.  Горна, О. В. Юсупова, К. О.Моложон, та Е. Е.  Ісмаілова // In: ХІІ Міжнародна Інтернет-конференція «Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики», 21-23 січня, 2020 р., м. Мелітополь.
 29. Горна О. І. Вивчення резистентності тканинного кровотоку за ішемії у студентів / / та Горбань, Д. Д. / In: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М. П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р., м. Львів.
 30. Research of the somatic health of student youth using information and communication technologies / Oksana Gorna, Tatiana Stanishevskа, Tatiana Kopulova, Olga Yusupova, and Daria Horban // International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine E3S Web of Conferences 166, 10034 (2020) (Scopus).
 31. Gorna, Oksana таStanishevska, Tatiana та Kopulova, Tatiana та Yusupova, O. V. та Horban, D. D. Research of the somatic health of student youth using information and communication technologies. E3S Web of Conferences, 2020. – 166.
 32. Станішевська Т.І., Горна О.І. Методика использования лазернойдопплеровской флоуметрии в оценке состояния системы микроциркуляциикрови у будущих инженеров-программистовInternationalJournalofComputingISSN1727-6209 (Print)ISSN2312-5381 (Online).

 

Навчально-методичні видання:

1.Практикум по валеологии и основам медицинских знаний Горна О.І,Бельчева Т.Ф. Навчаль-ний посібник – Мелитополь: Центр внедрения современніх педагогических технологий, 2001. – 62 с.

 1. Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку: монографія / І.П. Аносов, Л.В. Антоновська, О.І. Горна та ін. – Мелітополь: ТОВ «Lux типографія», 2011. – 216 с.

 

Посилання на наукометричні бази:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=d__Tl54AAAAJ

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/V-9517-2017

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7387-7298