Новини кафедри


Вебінар для учнів та студентів «У пошуках ДНК. Життя. Астробіологія»

11 грудня 2020 року викладачами кафедри анатомії і фізіології людини та тварин було проведено вебінар для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів Малої академії наук та студентів на тему: «У пошуках ДНК. Життя. Астробіологія».

Біологія — це наука про життя. Тому, досить актуально було розглянути визначення цього поняття, обговорити форми життя – неклітинну і клітинну.

Походження життя на Землі хвилювало людей з давнини. Це одна з найскладніших проблем у біології. Наразі існує багато теорій виникнення житті. У ході вебінару були розглянуті: гіпотеза Опаріна-Холдейна про виникнення в океані живого з неживого. Теорія панспермії стверджує, що життя могло виникнути при падінні метеоритів і комет, які несуть на собі «попередники живого – насіння», що падало на Землю. Гіпотеза РНК-світу полягає у припущенні, що попередниками живих клітин були молекули РНК, що шляхом самовідтворення еволюціонували до складніших клітинних утворень. Є гіпотеза про теоретичну можливість альтернативної біохімії на основі базових хімічних елементів, здатних утворювати достатньо складні хімічні сполуки. Ці питання розкрила асистент кафедри Дар’я Горбань.

Досить детально старший викладач кафедри Ольга Анатоліївна Прокоф’єва розповіла про центральну догму біології: ДНК – РНК – білок та унікальність властивостей ДНК.

Найбільшу зацікавленість в учасників семінару викликала інформація про астробіологію – науку, предметом якої є вивчення походження, еволюції та розповсюдження життя на інших планетах у Всесвіті. Так, астробіологи займаються вивчення життя у різних середовищах та екстремальних умовах життя. Також багато досліджень можливостей виникнення та пошук життя на інших планетах. Цим та багато іншим займаються вчені астробіологи.

Учні та студенти відгукнулися словами подяки за цікаво поданий матеріал з майже фантастичної тематики, яка стає сьогоденням біології.


Попередній захист дипломних робіт на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин

11 листопада 2020 року на кафедрі анатомії і фізіології людини та тварин відбувся попередній захист дипломних робіт студентів ІІ курсу магістратури спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Біологія. Фізична реабілітація за допомогою онлайн технології Zoom.

На засіданні були присутні члени комісії та керівники дипломних робіт: професор Станішевська Тетяна Іванівна, доцент Горна Оксана Іванівна, доцент Сидоряк Наталя Георгіївна.

До обговорення долучилися замдекана з навчальної роботи хіміко-біологічного факультету Юсупова Ольга Володимирівна для кращої оцінки якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт пройшов успішно, усі роботи допущені до захисту.

  


Фізіологічні наукові дослідження

З 26 жовтня по 5 листопада 2020 р. доцентом кафедри анатомії і фізіології людини та тварин Сидоряк Наталею Георгіївною були зроблені наукові дослідження у сфері фізіології тварин. Дослідження проводилися згідно наукового договору з Інститутом фізіології ім. А.А. Богомольця НАН України на базі відділу гіпоксії у місті Києві.

Метою дослідження було дослідження розвитку пневмонії, що наразі є безумно актуальним, та шляхи її корекції за допомогою використання дихальних розчинів, а також сумісного впливу газових розчинів та уридину.

Для дослідження використовували білих щурів лінії Вістар, у яких штучно викликали ознаки пневмонії та проводили корекцію. Потім брали гістологічні зрізи тканин легень та серця для подальшого дослідження змін, що відбуваються в організмі щурів, за допомогою електронного мікроскопа.

Пневмонія є досить поширеним захворюванням органів дихання, яке постійно зростає, не дивлячись на значні помітні успіхи в розвитку як пульмонології, так і фармакології. Тому, дослідження пневмонії мають подальші перспективи для детального вивчення та розробки нових форм лікування пневмонії.